APC 2011-04-12

Jakie wyzwania stoją przed branżą IT w 2011 r.?

Jakie wyzwania stoją przed branżą IT w 2011 r.?

Przegląd najnowszych analiz eksperckich branży IT ujawnia, że kwestie wdrażania strategii zielonego IT i zarządzania energią pozostaną priorytetowymi zagadnieniami branży w 2011 r. Co stanowi podstawę takiej prognozy? Zużycie energii przez centra danych i jej koszty. W konsekwencji, współczesne firmy uznają IT za najbardziej istotny element strategii biznesowej i szczegółowo badają powiązania pomiędzy zarządzaniem ryzykiem, kosztami i funkcjonowaniem centrum danych. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia analitycy branżowi…

Rosnąca gęstość instalacji w szafach

Przyjrzymy się, co jest podstawą takiej prognozy. W artykule opublikowanym w miesięczniku IDC pt. „Zarządzanie energią w centrum danych: dlaczego z powodu rosnących kosztów, wysokiej gęstości mocy oraz wirtualizacji zarządzanie energią staje się wymogiem dostępności infrastruktury IT” (Nr dokumentu 223004, kwiecień 2010), analityk Jed Scaramella, wskazuje, że rośnie gęstość mocy w szafach. Zauważa, że: „Aby dotrzymać kroku zapotrzebowaniu firm na coraz większe obciążenia i coraz wyższe poziomy dostępności, działy IT są zmuszone wdrażać dodatkowe systemy serwerowe. Przestrzeń centrum danych jest relatywnie droga, a wybudowanie nowego obiektu niemożliwe ze względu na koszty i dlatego klienci są zmuszeni do instalowania coraz większej liczby urządzeń na posiadanej powierzchni i w istniejących szafach.” Wynik? Stale rosnąca gęstość mocy spowodowana branżowym trendem wdrażania serwerów kasetowych. W 2000 r. przeciętna wielkość serwera montowanego w szafie wynosiła 2,29 U, a w 2009 r. zmalała o 34,1% do wysokości 1,51 U. IDC przewiduje, że jeżeli utrzyma się ta tendencja wielkość serwerów kasetowych zmaleje jeszcze bardziej (o 11,2%) do 1,34 U w 2014 r. W jaki sposób ta zmiana technologiczna wpływa na gęstość sprzętu? Obecnie w jednej w szafie instalowanych jest przeciętnie 16 serwerów (wzrost o 50% w porównaniu z 2000 r.); w 2014 r. wartość ta wzrośnie do 18 serwerów na szafę.

Odpowiedź na wyzwanie

Nie trzeba dodawać, że środowiska o tak wysokiej gęstości mocy stwarzają problemy związane z wykorzystaniem i zarządzaniem energią. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przeciętnie centrum danych ma 15 lat. Średnie zapotrzebowanie w kilowatach na szafę wzrosło z 2-3 kW w pierwszych latach funkcjonowania tych obiektów do 8-12 KW obecnie (IDC, „Zarządzanie energią w centrum danych”). Zużycie energii spowodowane tak dużą gęstością szybko staje się najważniejszym problemem. „Koszty energii centrum danych rosną szybciej, niż jakikolwiek inny element kosztowy”, zauważa analityk Gartner®, Rakesh Kumar w publikacji zatytułowanej „Zarządzanie infrastrukturą centrum danych: korzyści płynące z koncepcji zintegrowanego oprogramowania do zarządzania energią” (26 kwietnia 2010 r.). Dodaje, że “Sytuacja prawdopodobnie pogorszy się w ciągu kilku najbliższych lat, ponieważ coraz więcej organizacji rozbudowuje swoją infrastrukturę technologiczną.” Na szczęści istnieją sposoby na rozwiązanie problemów zasilania i chłodzenia oraz kosztów, które towarzyszą tak wysokiej gęstości mocy. Odkryj świat “zielonego IT” oraz proaktywnego monitorowania i zarządzania energią. Perspektywy efektywności energetycznej wydają się optymistyczne, ponieważ firmy nieustannie wdrażają systemy oprogramowania do zarządzania węglem i energią wspomagające redukcję jej zużycia i powiązanych kosztów poprzez sprawniejsze monitorowanie i zarządzanie. Według niezależnego raportu Forrester Research, Inc.® z lipca 2010 r. pt. „Aktualności rynku: Status wprowadzania zielonego IT , II kw. 2010” autorstwa Daniel Krauss (oraz Christopher Mines i Charles Green), systemy zarządzania węglem i energią w przedsiębiorstwie (ECEM) funkcjonują w prawie 20% firm przebadanych respondentów. Forrester uważa, że rosnąca rola IT we wspieraniu ekologicznych procesów biznesowych stworzy nowe potężne możliwości rozwoju dla producentów i dostawców usług w roku 2010 i kolejnych latach. 70% ankietowanych respondentów planuje wdrożenie systemu ECEM w 2010 lub 2011 r. a kolejne 10% po roku 2011.

Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania energią

Rakesh Kumar z Gartner podkreśla znaczenie zintegrowanego podejścia do zarządzania energią. Wyjaśnia, że „Polityka zintegrowanego oprogramowania do zarządzania energią ma istotne znaczenie dla obsługi centrów danych bez względu na to, czy są to usługi wewnętrzne, hostingowe czy działające w chmurze.” Dodaje, że rezultatem takiego zintegrowanego podejścia są operacyjne oszczędności kosztowe, wydajność działania, lepsze zarządzanie mocą i planowanie oraz zgodność z przepisami. W jakim kierunku podążą branża IT? Ku światu, w którym znika sztywny podział pomiędzy biznesem i IT. Firmy zwracając się do IT z żądaniem efektywniejszego zarządzania energią potwierdzają ideę, że IT nie może dłużej działać w próżni. IT staje się szybko integralnym elementem strategii biznesowej. Gartner zauważa, że „Rok 2010 był zwiastunem początku zmian w wielu procesach biznesowych będących odpowiedzią na następstwa globalnego kryzysu. Zmiany te dają firmom możliwość równoważenia technologii informatycznych w stosunku do wzrostu firmy i ciągłej optymizacji działań operacyjnych” (“New Normal" „Biznes koncentruje się na innowacjach, kosztach, zarządzaniu ryzykiem i nadzorze”, 20 sierpień 2010). Jest więcej niż prawdopodobne, że w roku 2011 rosnąć będzie znaczenie dostosowywania IT do potrzeb biznesowych.APC

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii