Dr. H.-J. Muhr 2012-05-14

Efektywne zarządzanie dużą liczbą próbek – nowy zasobnik próbek METTLER TOLEDO

Efektywne zarządzanie dużą liczbą próbek – nowy zasobnik próbek METTLER TOLEDO

Zasobnik próbek (Sample Handler) i przyrządy do miareczkowania T70 i T90 doskonale do siebie pasują. Są one w stanie niezawodnie i automatycznie zarządzać dużą liczbą próbek w bardzo różnych aplikacjach rutynowego miareczkowania. Obejmuje to przygotowanie próbek, miareczkowanie, aż do zarządzania danymi i archiwizacji.

Wysokie wymagania dla automatyzacji
Laboratoria testujące i kontroli jakości w takich segmentach przemysłu, jak woda, petrochemia, farmacja czy żywność/napoje muszą sprostać wielkiemu, codziennemu napływowi próbek na tyle efektywnie, na ile to możliwe. Wymaga to zautomatyzowanych systemów, które spełniają następujące wymagania:
- Wysoka przepustowość próbek
- Pełna automatyzacja procedur analitycznych dla bardzo różnych aplikacji
- Niezawodne sekwencje automatyczne dla pracy bez dozoru
- Wysoka odporność mechaniczna
- Proste, łatwo zrozumiałe operacje dla użytku codziennego
- Bezpieczne zarządzanie ogromną ilością danych.
W jaki sposób Zasobnik próbek METTLER TOLEDO radzi sobie z tymi wymaganiami?

Maksymalizowana przepustowość
Zasobnik próbek umożliwia miareczkowanie układu próbek 42 x 100 ml lub 80 x 80 ml (rys. 1).
Próbki są badane albo w pojedynczej serii pomiarowej, lub podzielone na kilka osobnych serii pomiarowych, które analityczna obejmująca kalibrację czujnika, oznaczenie miana oraz miareczkowanie próbek i standardów kontrolnych. Zasobnik próbek może automatycznie analizować ogromną liczbę próbek nie tylko bardzo efektywnie, lecz także w inteligentnie przygotowany sposób.

Elastyczny, modułowy, potężny
Edytor metod przyrządu do miareczkowania Excellence ułatwia programowanie prostych i złożonych sekwencji automatycznych: wystarczy utworzyć listę funkcji metod odpowiadających żądanej sekwencji automatycznej, aby powstała metoda i następnie zapisać ją – to właśnie takie proste (rys. 2).

- Wymagania, jak sekwencje, które powinny być wykonane lub powtórzone pod pewnymi warunkami lub automatyczny wybór titranta o właściwym stężeniu, odpowiadającym analizowanej zawartości mogą być łatwo spełnione przez wykorzystanie właściwego przyrządu do miareczkowania Excellence (w tym przypadku T90). T70 i T90 zawsze mogą zostać rozbudowane o układy dozujące, pompy, karty czujników i wyposażenie dodatkowe, jak nagrzewnica lub homogenizator, aby automatycznie mogły wykonać wszystkie etapy przewidziane dla przygotowania próbki (pomiar objętości próbki, dozowanie lub pompowanie odczynników pomocniczych, homogenizacja, rozpuszczanie, ogrzewanie, chłodzenie),
- analizy (pomiary i miareczkowanie) oraz czyszczenie/konserwacja zamontowanego wyposażenia (płukanie, kondycjonowanie) oraz
- usuwanie ścieków (pompowanie roztworów po analizie i po płukaniu do zlewek).
Maksymalny stopień elastyczności uzyskuje się w prosty i łatwo zrozumiały sposób.Dr. H.-J. Muhr
Na podstawie: mt.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii