Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-05-20

Laserowe urządzenie pomiarowe w liniach lotniczych

Laserowe urządzenie pomiarowe w liniach lotniczych

Linie lotnicze Delta używają bezdotykowego systemu pomiarowego MAXOS produkcji nVision. Celem pracy tego urządzenia jest osiągnięcie jak największej dokładności pomiarów podczas remontów i konserwacji łopatek turbin odrzutowych samolotów.

Tradycyjne metody pomiaru elementów łopatek turbin odrzutowych stosowane do określenia poziomu uszkodzeń i zakresu koniecznych napraw składają się na szereg ściśle określonych pomiarów. Dzięki systemowi MAXOS udało się znacznie poprawić jakość dokonywanych pomiarów, zapewniając spójne i powtarzalne pomiary elementów o złożonych geometrichach i błyszczących powierzchni. Urządzenie to wykonuje pomiary elementów do samolotów Delta oraz samolotów innych przewoźników. Jedną z najważniejszych operacji jest utrzymanie i naprawy ostrza łopatki w środku silników. Odpowiednie instrukcje dostarczają odpowiednie informacje o krytycznych wymiarach łopatek wirników. Ekopa konserwacyjna dokonuje pomiarów i ustala czy spełniają one wymagania stawiane w specyfikacjach. Jeśli nie spełniają wymagań, dokonywana jest rekonstrukcja geometri przez spawacza do pierwotnej postaci.

Tradycyjne metody pomiarów opierają się o kilka różnych metod pomiarów mechanicznych.  Są one proste do wykonania w przypadku prostych kształtów, jednak są już bardzo skomplikowane w przypadku elementów profilowanych. W tych metodach poszczególne pomiary różnią się od siebie w zależności od osób, które je wykonują. Dokonywanie pomiarów laserowych odbywa się na znacznie większej liczbie punktów, jednak ta metoda nie sprawdza się w przypadku pomiarów powierzchni o właściwościach odblaskowych, takich jak np. łopatki turbiny. Ostrza tych łopatek powinny być pokrywane substancjami antyodblaskowymi do pochłania dodatkowo czas niezbędna na nakładanie i zdejmowanie powłoki. System MAXOS jest o wiele bardziej dokładny niż pomiary mechaniczne ale w przeciwieństwie do pomiaru laserowego można bez problemu pomierzyć powierzchnie błyszczące.

System MAXOS stosuje własny punkt skoncentrowanego światła, który dokonuje po miarów z dużą prędkością. Można przy jego użyciu skanować powierzchnie świeżo obrobione i wysokopolerowane powierzchnie luster. Dokładność tych pomiarów jest bardzo wysoka: ppomiar powierzchni matowej obar czony jest błędem rzędu 2 mikrometrów a powierzchni polerowanej 10 mikrometrów. System MAXOS korzysta z konwencjonalnych trzech osi CMM z dwoma dodatkowymi osiami na jego sensorach z możliwością wykorzystania w sumie max. 7 osi. Wszystkie te osie mogą być kontrolowane w celu zapewnienia sprawnego i szybkiego mierzenia nawet trudnych do pomiaru geometrii.

Taki pomiar optyczny usuwa czynnik ludzki, zapewniając znacznie większą dokładność i powtarzalność metody ręcznej. MAXOS zapewnia znacznie większe ilości punktów pomiarowych i przekrojowych danych niż można by to uzyskać kiedykolwiek przy pomocy metod tradycyjnych. Oznacza to, że naprawy mogą być przeprowadzane znacznie dokładniej. Na podstawie: automation.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii