Rafał Wójcicki 2012-02-02

Bezpieczna podróż z Funkwerk plettac

Bezpieczna podróż z Funkwerk plettac

W XXI wieku rozwój techniki jest nieunikniony, stopniowo podporządkowuje sobie coraz to nowe obszary przemysłu. Intensywna modernizacja technologiczna infrastruktury komunikacyjnej jest tego najlepszym dowodem. Na terenie Europy nie brakuje inspirujących przykładów unowocześnienia transportu zbiorowego. W pełni zautomatyzowane metro w Norymberdze jest jednym z nich. Kierowany bez pomocy maszynisty pojazd wymaga jednak najwyższych środków bezpieczeństwa. Monitoring wizyjny z zastosowaniem Wireless-LAN zaprojektowany i zrealizowany przez firmę Funkwerk plettac sprostał tym oczekiwaniom.

Zrealizowany w 2011 roku przez firmę Funkwerk plettac projekt metra w Norymberdze był pierwszą inwestycją o tak wysokim stopniu innowacyjności w Europie. Po raz pierwszy, poprzez eksploatację mieszaną, możliwe było zsynchronizowanie zadań centrali administracyjnej metra z automatyzacją pociągu. Taka synergia działań zapewniła zarówno szybszy i bezkolizyjny sposób przemieszczania się, jak i mobilny system przekazywania alarmu w sytuacji zagrożenia.

Funkcjonalność monitoringu wizyjnego Funkwerk plettac

Wdrożenie projektu monitoringu przedziału pasażerskiego z zastosowaniem Wireless-LAN w Norymberdze przebiegało dwutorowo. Poza podwyższeniem dyspozycyjności pociągów, uwzględniono działania prewencyjne mające na celu zapobieganie przestępstwom, wandalizmowi oraz zapisywanie obrazu w celu jego późniejszej analizy. Jest to możliwe dzięki obrazom video rejestrowanym na bieżąco przez cztery stałe kamery kopułowe zamontowane w podwójnych wagonach motorowych. Uzyskane w ten sposób nagranie jest przekazywane do centrali poprzez Wireless-LAN, dzięki czemu możliwy jest podgląd monitorowanej strefy w czasie rzeczywistym. Rozpoczęcie transmisji i archiwizowanie danych zapewniają Surveillance Media Controller (SMC), czyli jednostki transmisji video i sterowania radiowego z cyfrowym zapisem. Przeniesienie sygnału radiowego do rozmieszczonych w tunelu punktów dostępowych ułatwia antena WLAN, zainstalowana na dachu jadącego pociągu. Uzyskany w ten sposób roaming zapewnia centrali relację „na żywo” z przedziału pasażerskiego. Do momentu, gdy pociąg nie przekracza szybkości 100 km/h, obraz pozbawiony jest wszelkich zakłóceń i niejasności. Wraz z nagraniem udostępniane są również informacje o numerach wagonu, kamery i pociągu, godzinie oraz dacie. Taki zestaw danych umożliwia jednoznaczną identyfikację. Co istotne, wszystkie sekwencje filmowe są archiwizowane, zarówno w bazie sytemu zainstalowanej w pociągu, jak i w centrali administracyjnej metra. Dostęp do obu miejsc przechowywania danych możliwy jest jednak wyłącznie z centrali, a wgląd do zgromadzonych informacji mają tylko uprawnione osoby.

Korzyści nadzoru video w czasie rzeczywistym

Dokonywany w czasie rzeczywistym przekaz obrazów z wnętrz przedziałów pasażerskich do centrali umożliwia szybką reakcję w krytycznych sytuacjach. Taki też był główny zamysł systemu monitoringu z zastosowaniem Wireless-LAN dla metra w Norymberdze. Projektując system firma Funkwerk plettac wzięła pod uwagę następujące scenariusze zdarzeń:

1. Alarm z przedziału pasażerskiego

Jeżeli z przedziału pasażerskiego zostanie nadany sygnał alarmowy, zarejestrowane obrazy w tym sektorze mogą być równolegle oglądane w centrali. Dostarczane informacje precyzują aktualną lokalizację pociągu i wagonu silnikowego, w którym został nadany sygnał. W razie potrzeby pracownicy poprzez zaalarmowanie policji i/lub służb ratowniczych mogą uruchomić konieczne procedury bezpieczeństwa. Ponadto, poprzez nagłośnienie zintegrowane z systemem monitoringu można nawiązać kontakt z przebywającymi w pociągu pasażerami.

2. Pociągnięcie hamulca awaryjnego lub też awaryjne otwieranie drzwi

W razie pociągnięcia hamulca bezpieczeństwa lub też awaryjnego otwarcia drzwi pracownicy mogą szybko zapanować nad sytuacją i łatwiej odróżnić rzeczywistą sytuację alarmową od nadużycia. W obu przypadkach, dzięki szczegółowej analizie materiału, możliwie jest podjęcie stosownych środków.

3. Zagrożenie pożarowe

Pracownicy poinformowani o wybuchu pożaru dzięki relacji „na żywo” mogą prawidłowo ocenić stopień zagrożenia i działać stosownie do sytuacji. Ponadto, pasażerowie mogą być przez nich uspokajani, a w przypadku ewakuacji - na bieżąco instruowani.

4. Czyny karalne i wandalizm

Stały monitoring video ułatwia skuteczne ściganie przestępców. Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości umożliwiają dokładne zidentyfikowanie sprawcy oraz stanowią materiał dowodowy. Nadany z pociągu sygnał alarmowy pozwala operatorom w centrali zatrzymać pociąg i zaalarmować odpowiednie służby.

Funkcjonowanie metra w Norymberdze to doskonały dowód na to, że monitoring wizyjny Funkwerk plettac redukuje w znacznym stopniu liczbę dewastacji i drobnych wykroczeń występujących w środkach komunikacji zbiorowej. System ochrony infrastruktury komunikacyjnej zapewnia korzyści obydwu zainteresowanym stronom - pasażerom bezpieczeństwo i wysoki standard podróży, a firmom przewozowym ochronę mienia i odpowiednią politykę kadrową.Rafał Wójcicki
Na podstawie: gutpr.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii