Endress+Hauser 2012-03-28

Bezpieczeństwo radarów bezkontaktowych

Bezpieczeństwo radarów bezkontaktowych

Bezpieczeństwo pomiaru poziomu za pomocą bezkontaktowego, radarowego przetwornika poziomu zależy od własności części logicznej (inteligentnej) przyrządu, konstrukcji elektrycznej i mechanicznej toru sygnału wysokiej częstotliwości z części logicznej radaru do jego anteny oraz od budowy mechanicznej tej ostatniej. Pracując w odpowiedzialnych punktach instalacji technologicznej, radary służą nie tylko do celów wizualizacji lub regulacji. Między innymi w ciężkiej syntezie chemicznej lub w branży rafineryjno-gazowej ich zadaniem jest pełnienie funkcji sensorycznej w pętlach blokadowych, na które nałożono obowiązek inicjalizacji obwodów ESD w przypadkach zagrożenia.

W radarach bezkontaktowych Micropilot od Endress+Hauser tor sygnału wysokiej częstotliwości, kierujący impulsy elektromagnetyczne do anteny radaru, jest dławiony przez grubą warstwę czystego szkła o wysokiej impedancji i doskonałej odporności na penetrację chemiczną (tzw. second line of defense, druga linia obrony). Szkło jest wygrzewane fabrycznie wewnątrz stalowego pierścienia nośnego, dzięki czemu możliwe jest przewleczenie wiązki elektrycznej Au-Cu o niskiej impedancji i precyzyjne zespawanie tak powstałego dławienia przeciwtoksycznego z korpusem radaru. Dzięki temu nawet, jeśli w skrajnej sytuacji dojdzie do korozji chemicznej anteny lub podwójnego jej uszczelnienia (elastyczne O-ringi), do przebicia ciśnieniowego lub temperaturowego anteny, punkt pomiarowy na zbiorniku pozostanie hermetycznie szczelny, zaś radar zgłosi inżynierowi utrzymania ruchu do nastawni meldunek diagnostyczny o uszkodzeniu anteny. Ludzie, pracujący w pobliżu zbiornika oraz środowisko naturalne, otaczające zakład produkcyjny, pozostaną bezpieczne.

Blokady SIS/ESD to obwody pracujące niezależnie od pętli sterowania w ważnych punktach instalacji technologicznej. Ich zadaniem jest powstrzymanie eskalacji skutków awarii instalacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi i środowiska naturalnego oraz przyczynić się do zniszczeń majątku zakładu produkcyjnego. Blokada SIS/ESD składa się zawsze z co najmniej trzech elementów: czujnika/miernika wielkości procesowej (m.in. poziomu, przepływu, ciśnienia, temperatury itd.), modułu logicznego (np. safety PLC) interpretującego sygnał wyjściowy z miernika i inicjującego zadziałanie blokady oraz modułu wykonawczego (m.in. zaworu, pompy, zasuwy itd.) odpowiedzialnego za zatrzymanie procesu technologicznego lub jego fragmentu. Radary bezkontaktowe Micropilot od Endress+Hauser, jako jedyne na rynku, są dopuszczone do pracy w blokadach SIS/ESD strzegących bezpieczeństwa zbiorników (ochrona przed przelaniem). Posiadają one atest SIL2 wg PN-EN 61508 wraz ze stosowną dokumentacją i zostały przebadane pod kątem parametrów niezawodnościowych przez niezależne instytucje inżynierskie (Exida.com, TÜV).

Dynamika sygnału mikrofalowego, a więc stosunek echa użytecznego do szumów, w radarach bezkontaktowych Micropilot od Endress+Hauser sięga obecnie ponad +120 dB i jest największa wśród radarów dostępnych na rynku. Dzięki temu inżynier utrzymania ruchu dysponuje rzetelnym, czyli dokładnym i powtarzalnym pomiarem poziomu, objętości lub masy bez względu na czynniki procesowe panujące w zbiorniku (m.in. zapylenie, zaparowanie, spienienie, praca mieszadła, częste zalewanie zbiornika itd.). Jednocześnie, średnia gęstość energii impulsowego sygnału wysokiej częstotliwości na dystansie 1 metra od anteny radaru Micropilot to zaledwie 0,2 μW/cm2. Dla porównania, w przypadku standardowego radaru w technologii FMCW wynosi ona 40-60 μW/cm2 , dla typowego telefonu komórkowego parametr ten jest równy 100 μW/cm2, zaś wewnątrz typowej kuchenki mikrofalowej oscyluje w pobliżu 1 W/cm2. Oznacza to, że pracujące na zbiorniku radary bezkontaktowe Micropilot są zupełnie bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, dokonujących inspekcji jego wnętrza lub dłużej trwającego remontu. Impulsowy sygnał mikrofalowy, wytwarzany przez radary Micropilot jest również bezpieczny dla żywności i leków lub surowców, z których są one produkowane i znajdują się w zbiorniku, wyposażonym w to urządzenie.Endress+Hauser
Na podstawie: http://www.pl.endress.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii