Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-03-08

Jedno środowisko programowe do programowania, konfiguracji, symulacji i utrzymania systemów automatyki

Jedno środowisko programowe do programowania, konfiguracji, symulacji i utrzymania systemów automatyki

Firma Mitsubishi Electric wprowadziła nowy pakiet oprogramowania MELSOFT iQ Works. iQ Works jest rozwiązaniem problemów z projektowaniem technologii i wydajnym utrzymywaniem zaawansowanych linii produkcyjnych przez cały cykl życia produktu. Projektanci korzystający z iQ Works nie muszą już stosować różnych narzędzi programistycznych do różnych produktów - pakiet jest kompletnym, zintegrowanym technologicznym rozwiązaniem programistycznym dla wszystkich produktów firmy Mitsubishi Electric - platform automatyki, sterowników PLC, interfejsów HMI, systemów sterowników i dla przyszłych napędów bezstopniowych, robotów ze sterownikami na komputery PC i systemów cyfrowych CNC.

iQ Works dostarcza narzędzi do programowania, konfiguracji, symulacji i utrzymania całego portfolio produktów i technologii Mitsubishi w jednym środowisku informatycznym, ze zintegrowanym interfejsem graficznym, intuicyjnie prowadzącym użytkownika przez cały proces programowania. Zapewnia to zwiększenie produktywności i udoskonalenie każdego projektu technologicznego - od najprostszych aplikacji do najbardziej złożonych, zaawansowanych systemów automatyki.

Sercem iQ Works jest MELSOFT Navigator upraszczający zarządzanie projektem dzięki takim funkcjom jak konfiguracja i projektowanie systemu graficznego połączone z pełną kontrolą konfiguracji systemu. Umożliwia to łatwe projektowanie kompletnych poziomów systemów sterowania z zaawansowaną funkcjonalnością - na przykład masowym konfigurowaniem ustawień dla sieci, przypisywaniem wejść/wyjść i parametrów dla wielu CPU, etykietami systemowymi do współdzielenia danych w poszczególnych segmentach iQ Works i masowym odczytywaniem projektów do celów tworzenia kopii zapasowej bezpośrednio z urządzeń.

MELSOFT Navigator bezproblemowo współpracuje z innymi narzędziami pakietu iQ Works - aplikacją do programowania i obsługi sterowników PLC GX Works2, programu do projektowania ruchu i jego sterowaniem MT Works2 oraz aplikacją do programowania interfejsów HMI, ich konserwacji i tworzenia dla nich ekranów GT Works3.

GX Works2 to aplikacja do programowania spełniająca wymogi IEC61131-3 i umożliwiająca konfigurację i programowanie sterowników serii FX i Q firmy Mitsubishi. W celu zmaksymalizowania wydajności, GX Works2 pozwala na dobieranie różnych języków programowania do różnych stylów programowania - programiści mogą teraz wybierać język najlepiej pasujący do wykonywanego zadania. Środowisko to umożliwia też zapisywanie części projektu w bibliotekach, by można było je wykorzystywać w przyszłych aplikacjach. Oznacza to, że jeżeli jakaś funkcja, blok funkcji, program lub struktura została napisana, przetestowana i zatwierdzona, to będzie można ją integrować z nowymi systemami dosłownie w kilka minut.

MT Works2 zapewnia aplikacje do programowania, konfiguracji i obsługi sterowników ruchu serii Q, w tym produktów platformy iQ i samodzielnych sterowników ruchu. MT Works2 oferuje intuicyjne środowisko programowania systemu ruchu, opracowywania programu, debugowania, uruchamiania, obsługi i utrzymania. Najważniejsze usprawnienia w najnowszej wersji to możliwość importowania i eksportowania profilów krzywek do firm obcych, programowanie danych typu hierarchicznego i dodawania etykiet, rozbudowane opcje debugowania i monitorowania systemu, wbudowany cyfrowy oscyloskop do funkcji monitorowania, lepsze zabezpieczenia hasłami dla OEM i udoskonalone opcje drukowania.

GT Works3 to program do projektowania i konfiguracji interfejsów HMI serii GOT1000 firmy Mitsubishi Electric, posiadający wszystkie funkcje i elementy graficzne potrzebne do szybkiego i łatwego tworzenia projektów wizualizacyjnych. GT Works3 umożliwia użytkownikom nieskomplikowane przeglądanie i edytowanie szczegółowych ustawień projektów, systemów i ekranów. Pola wprowadzania danych, okienka dialogowe i narzędzia do projektowania układu zostały tak zoptymalizowane, by skrócić czas projektowania i zwiększyć elastyczność rozwiązania. Standardowa biblioteka graficzna zawiera obszerne zbiory realistycznych i zaawansowanych komponentów wizualizacji. Po zakończeniu projektowania ekranu funkcja symulacji umożliwia projektantom jednym kliknięciem przeprowadzić debugowanie i weryfikację projektu z zastosowaniem warunków i zmiennych w czasie rzeczywistym.

Menedżer Produktu Andre Hartkopf powiedział: “Nie ma już konieczności analizowania wielu programów, urządzeń i ustawień będących niepowiązanymi ze sobą elementami - zostały one scalone przez pakiet iQ Works w jedno integralne i kompleksowe środowisko. MELSOFT Navigator to doskonałe rozwiązanie umożliwiające użytkownikowi stworzenie struktury graficznej jego systemu, a następnie jej rozbudowanie i przechodzenie do poszczególnych komponentów sterowania na poziomie programistycznym. Użytkownik może zbudować spójny proces dokumentowania systemu, w którym stosowne informacje mogą być powiązane z graficznie przedstawianymi faktycznymi komponentami sprzętowymi powiązanymi z danymi informacjami. Różne elementy aplikacji mogą zostać połączone w spójną całość przy użyciu jednego zestawu narzędzi. Wszystkie z nich pozwalają zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty projektowania oraz ograniczyć całkowite koszty utrzymania”.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii