www.pl.endress.com 2012-01-31

Proline Prosonic Flow B 200 - Niezawodny pomiar przepływu mokrego biogazu

Proline Prosonic Flow B 200 - Niezawodny pomiar przepływu mokrego biogazu

Rynek biogazu rozwija się bardzo dynamicznie. Nic dziwnego, jako gaz uzyskany z fermentacji roślin energetycznych, odpadów organicznych, gnojowicy, osadów ściekowych lub resztek roślin może być wykorzystany w bardzo korzystny sposób - np. jako paliwo do pojazdów lub w kogeneracji do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Biogazownia do prawidłowej pracy wymaga ciągłego monitorowania różnych parametrów procesu: składu gazu, ciśnienia, temperatury, a przede wszystkim ilości produkowanego biogazu.

Prosonic Flow B200 jest przemysłowym przepływomierzem ultradźwiękowym, który powstał specjalnie z myślą o niezawodnym i dokładnym pomiarze przepływu biogazu lub gazu fermentacyjnego, nawet przy bardzo zmiennych warunkach pracy.

Pomiar ultradźwiękowy oferuje wiele korzyści w stosunku do metod konwencjonalnych:

 • wydajność pomiaru – wysoka dokładność (±1.5%) szeroki zakres pomiarowy (30:1)
 • oszczędność energii – brak strat ciśnienia w instalacji
 • bezobsługowy – brak części ruchomych
 • oszczędność miejsca – wymaga krótkich odcinków prostych rurociągu przed i za czujnikiem
 • szeroki zakres zastosowań - pomiar niezależny od składu i wilgotności gazu
 • wszechstronność - pomiar możliwy nawet przy minimalnym ciśnieniu i zmiennych warunkach procesowych


Procesy fermentacji nie zawsze przebiegają w jednakowy sposób. Warunki pracy mogą ulegać znacznym wahaniom, co skutkuje zmieniającym się stężeniem metanu (CH4) w biogazie, które musi być stale monitorowany. Z Prosonic FlowB 200 równolegle z pomiarem przepływu, możliwy jest teraz - dzięki precyzyjnemu pomiarowi prędkości dźwięku i zintegrowanemu czujnikowi temperatury - ciągły pomiar stężenia metanu bezpośrednio w rurze, bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie na świecie otwierające zupełnie nowe perspektywy:

 • ciągły, 24-o godzinny pomiar i monitorowanie ilości i jakości biogazu
 • szybkie i ukierunkowane reakcje w przypadku zakłóceń w procesie fermentacji
 • skuteczna, efektywna kontrola procesu i bilansowania energii poprzez obliczanie dodatkowych wartości charakterystycznych, takich jak:
 • skorygowany przepływ objętościowy
 • wartość opałowa
 • indeks Wobbego (określa jakość gazu)


www.pl.endress.com
Na podstawie: www.pl.endress.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii