Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-06-22

Obliczenia cieplne o wysokiej dokładności – EngyCal RH33 i RS33

Obliczenia cieplne o wysokiej dokładności – EngyCal RH33 i RS33

70% wszystkich paliw kopalnych jest wykorzystywanych w przemyśle do produkcji ciepła i chłodu. Połączenie w jednym urządzeniu licznika ciepła i chłodu pozwala na przejrzyste opomiarowanie i monitorowanie energochłonnych etapów procesu i produkcji ciepła i chłodu.

Licznik ciepła EngyCal RH33 został zaprojektowany do zastosowania w cieplnych pomiarach rozliczeniowych, gdzie jako nośnik energii wykorzystywane są woda, mieszanina woda/glikol lub oleje termalne.

EngyCal RH33 w oparciu o pomiar przepływu oraz bardzo dokładne pomiary różnicy temperatur oblicza entalpię (ciepła i chłodu), energię (strumień ciepła), gęstość i przepływ masy. Dzięki dokładnemu pomiarowi różnicy temperatur EngyCal RH33 doskonale sprawdza się w układach chłodniczych.  Funkcjonalność elektronicznego parowania czujników temperatury (za pomocą współczynników równania Callendar van Dusen)  gwarantuje najwyższą dokładność oraz łatwą wymianę pojedynczego czujnika temperatury, dzięki temu nie potrzeba dłużej stosować parowanych czujników temperatury w celu dokładnych obliczeń ciepła różnicowego.

Obliczenia wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 1434 oraz standardem IAPWS-IF97 (The International Association for the Properties of Water and Steam - Międzynarodowe stowarzyszenie do spraw właściwości wody i pary).  Jako opcja istnieje możliwość zamówienia licznika RH33 i czujników temperatury TR10 z dopuszczeniem MID oraz certyfikatem kalibracji. Wszystkie liczniki jak również wartości pomiarowe rejestrowane są w nieulotnej pamięci wewnętrznej i rejestrze co umożliwia w przejrzysty sposób wykonanie szczegółowych analiz (minutowych, godzinnych, dziennych, miesięcznych, rocznych,...).

Dodatkowe liczniki rozliczeniowe, pomiaru przepływu dwukierunkowego, liczniki taryfowe oraz liczniki pracy podczas awarii wpierają przejrzystość procesu.

Dla zastosowań w pomiarach pary stworzony został licznik pary EngyCal RS33. W oparciu o pomiar przepływu, temperatury i/lub ciśnienia umożliwia obliczenia entalpii, energii (strumień ciepła), gęstości i przepływu masy. Obliczenia wykonywane są również zgodnie ze standardem IAPWS-IF97.

Zintegrowana kompensacja pomiaru przepływu z wykorzystaniem elementów spiętrzających (Przepływ dP) wg normy ISO 5167 pozwala uzyskać wysoką dokładność w aplikacjach wykorzystujących czujnik różnicy ciśnień do pomiaru przepływu.

Licznik EngyCal posiada wielowierszowy podświetlany wyświetlacz LCD oraz wybór pakietów językowych, wśród których dostępny jest język Polski. W celu spełnienia różnych wymagań przemysłowych urządzenie posiada kompaktową konstrukcję z obudową obiektową, umożliwiającą montaż na rurze lub ścianie, a także montaż panelowy lub na szynie DIN.

W łatwy i szybki sposób urządzenie można skonfigurować na obiekcie za pomocą trzech przycisków na panelu przednim lub z wykorzystaniem interfejsu USB i bezpłatnego oprogramowania konfiguracyjnego. Jako opcja istnieje możliwość zamówienia urządzenia fabrycznie skonfigurowanego.

Dostępność wielu interfejsów komunikacyjnych takich jak Ethernet, Modbus, M-Bus, Serwer OPC lub Web serwer pozwala na łatwą integrację wszystkich wartości z systemem nadrzędnym (SCADA).

Konstrukcja sprzętowa EngyCal pozwala na podłączenie różnych rodzajów przepływomierzy oraz bezpośrednie podłączenie termometrów przemysłowych z czujnikiem rezystancyjnym oraz czujników ciśnienia

Wartości pomiarowe i obliczeniowe zapisywane są w bezpiecznym formacie uniemożliwiającym ingerencję z zewnątrz. Do pobierania i przeglądania danych pomiarowych w komfortowy sposób służy oprogramowanie Field Data Manager (FDM). Oparte jest o bazę danych SQL co znacząco przyśpiesza pracę z dużą liczbą danych pomiarowych oraz umożliwia automatyczne tworzenie i eksportowanie raportów (z wartości pomiarowych i obliczeniowych, alarmów, zdarzeń i zmian konfiguracji). Dzięki funkcji importu tabel Excelowych możliwe jest porównywanie wartości docelowych z wartościami bieżącymi. Oprogramowanie wspiera architekturę typu klient-serwer oraz posiada rozbudowane możliwości zarządzania użytkownikami.

Liczniki ciepła EngyCal RH33 i RS33 będą dostępne w ofercie Endress+Hauser od Września 2010.

Na podstawie: endress.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii