www.pro-service.com.pl 2012-02-15

Detektory i systemy monitoringu gazów

Detektory i systemy monitoringu gazów

W 2007 roku zakończono kompleksowe prace nad mnogą, skalowalną jednostką centralną typu modularPAG/multiPAG. Jest to urządzenie stacjonarne, zaprojektowane i wykonane jako konstrukcja modularna. Dzięki takiej obudowie można w prosty sposób dostosować ilość obsługiwanych kanałów pomiarowych i sterujących do konkretnych wymagań klienta.

Pojedyncza jednostka bez ekspandera może obsługiwać do 500 wejść pomiarowych i 50 wyjść sterujących. System podstawowy zorganizowany jest jako zabudowa modułów procesora, wejść pomiarowych, wyjść sterujących, zasilacza buforowego i monitora SVGA w standardowej szafce instalacyjnje o wymiarach 600x600x200mm. W miarę wzrastających potrzeb, konstrukcja ta pozwala jednocześnie na dalszą rozbudowę urządzenia o kolejne lub inne moduły. Zainstalowane systemy w konfiguracjach od 16 do 184 obsługiwanych punktów detekcyjnych, zostały sprawdzone i entuzjastycznie przyjęte przez klientów. Wyposażenie centrali w interfejs szeregowy typu RS-485, pozwala na zdalne nadzorowanie i wizualizowanie całości systemu z poziomu programu kontrolno-pomiarowego Pagview.

Nagrodzona Złotym Medalem Mt Sawo 2002 rozproszona wersja PAG to system opomiarowania złożonych z modułów obiektowych (centralek) PAG-8, PAG-8P rozproszonych w chronionym obiekcie i połączonych interfejsem z komputerem PC. Moduły obiektowe obsługując do 8 detektorów gazów, czy też inych sensorów, pełnią jednocześnie funkcje lokalnych monitorów systemu skutecznie ostrzegając załogę o zagrożeniach. Kontynuując wytyczoną ścieżkę multisystemu, skalowalne jednostki centralne typu modularPAG/multiPAG, można również łączyć w rozproszoną sieć urządzeń. Poszczególne centrale nadzorują i ostrzegają użytkowników o stanach kontrolowanych obiektów w zadanych strefach. Dzięki ich wzajmnej komunikacji stany te mogą być również przekazywane do innych central systemu jak i obrazowane oraz archiwizowane w programie wizualizacyjnym PAGview, zainstalowanym w komputerze plasy PC. komunikacja między centralami oraz komputerem odbywa się przy wykorzystaniu standardowego łącza RS-485 i protokołu ModBUS/RTU. Niezależnie od pracy sieciowej, urządzenia mogą pracować niezależnie, co gwarantuje nawet w sytuacjach awarii zasilania czy tez utraty łącza komunikacji sieciowej, nieprzerwaną ochrone opomiarowanych obiektów.www.pro-service.com.pl
Na podstawie: www.pro-service.com.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii