Endress+Hauser 2012-04-02

Zautomatyzowana produkcja czujników temeratury iTHERM StrongSens

Zautomatyzowana produkcja czujników temeratury iTHERM StrongSens

Firma Endress+Hauser, ekspert w pomiarach temperatury, stworzyła zupełnie nową technikę produkcji wkładów pomiarowych Pt100. Odporność mechaniczna na drgania zwiększona została 20-krotnie, rozszerzeniu uległ zakres pomiarowy w klasie A i AA, skrócony został czas odpowiedzi cieplnej t90<10 s. Niezwykła wytrzymałość oraz kombinacja parametrów technicznych sprawia, że jest to unikatowy czujnik na skalę światową.Firma Endress+Hauser, ekspert w pomiarach temperatury, stworzyła zupełnie nową technikę produkcji wkładów pomiarowych Pt100. Odporność mechaniczna na drgania zwiększona została 20-krotnie, rozszerzeniu uległ zakres pomiarowy w klasie A i AA, skrócony został czas odpowiedzi cieplnej t90<10 s. Niezwykła wytrzymałość oraz kombinacja parametrów technicznych sprawia, że jest to unikatowy czujnik na skalę światową.

Wkłady pomiarowe mają bezpośredni wpływ na parametry metrologiczne, takie jak dokładność pomiaru i czas odpowiedzi całego punktu pomiaru temperatury. Technika montażu elementu pomiarowego Pt100 i jego zamknięcia mają kluczowy wpływ na stabilność długoterminową oraz wytrzymałość mechaniczną wkładu pomiarowego w warunkach procesu.

Niezwykła wytrzymałość oraz kombinacja parametrów technicznych sprawia, że jest to unikatowy czujnik na skalę światową.

Sekret tkwi w opatentowanej konstrukcji wkładu pomiarowego iTHERM StrongSens (Rys. 1). Podstawą do jego konstrukcji jest, jak w klasycznych rozwiązaniach, przewód płaszczowy z izolacją mineralną, jednak znacząca różnica tkwi w końcówce z czujnikiem. Zamiast luźnego wypełnienia końcówki proszkiem ceramicznym zastosowano masę ceramiczną, w której umieszcza się cienkowarstwowy czujnik Pt100 i ceramiczny adapter montażowy. Po zastygnięciu masy ceramicznej czujnik jest sztywno zamocowany w końcówce.

Adapter ceramiczny o relatywnie złożonym kształcie służy do wykonania prawidłowego i powtarzalnego połączenia przewodów w płaszczu z izolacją mineralną  oraz przewodów czujnika za pomocą spawu wykonanego laserowo.

Firma Endress+Hauser stworzyła i wdrożyła nową technikę do automatycznej produkcji końcówek (Rys. 2) z czujnikiem Pt100, przygotowania przewodów płaszczowych z izolacją mineralną, montażu i spawania z użyciem lasera przygotowanego przewodu płaszczowego i końcówki oraz kalibracji i testowania gotowego wkładu pomiarowego. W czasie produkcji stale monitorowana jest jakość połączeń spawanych oraz zgodność z ciasnymi tolerancjami wymiarów zewnętrznych. Wartość rezystancji każdego wkładu Pt100 jest mierzona i nadawane są klasy dokładności począwszy od klasy A zgodnie z normą PN-EN 60751. Wszystkie pomiary archiwizowane są w bazie danych i połączone z konkretnym czujnikiem za pomocą nadanego numeru seryjnego, dzięki czemu dostęp do danych jest przejrzysty i możliwy w każdym momencie.Endress+Hauser
Na podstawie: pl.endress.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii