Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-11-16

MISRA - standard kontroli oprogramowania w pakiecie LDRA

MISRA - standard kontroli oprogramowania w pakiecie LDRA

LDRA integruje automatyczne kody MISRA do użytku w standardowych aplikacjach bezpieczeństwa w przemyśle samochodowym, lotniczym, kolejowym, wojskowym i medycznym.

Pierwotnie był stworzony jako sposób promowania najlepszych praktyk w zakresie rozwoju wdrożeń związanych z bezpieczeństwem systemów elektronicznych w branży motoryzacyjnej. Od tego czasu MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) stała się normą przyjętą do stosowania w systemach w wielu branżach takich jak lotniczy, medyczny czy kolejowy. Aby pomóc producentom, dostawcom części i konsultantom technicznym współpracujących przy rozwoju tego typu wdrożeń, MISRA publikuje dokumeny, które dostarczają informacji inżynierom i zarządowi produkcji.
 
MISRA Autocode (AC) jest zbiorem wytycznych dla użytkowników narzędzi do modelowania. W wytycznych mówi się o dobrych praktykach modelowania i unikania słabo zdefiniowanych cechach języka modelowania. Reguły MISRA AC odnoszą się do wykorzystywania generatorów kodu automatycznego w systemach bezpieczeństwa technicznego.

Dzieki temu, że zestaw narzędzi produkcji LDRA (dostawcy oprogramowania, który automatyzuje analizę kodu i przeprowadza testy oprogramowania dla bezpieczeństwa) zawiera te reguły deweloperzy mogą decydować, które reguły MISRA AC zastosować w swoich projektach i które z nich są wymagane na bazie modelu i w jakim stopniu winny być zgodne. Ta możliwość pozwala na tworzenie zarówno podstawowych jak i podrzędnych kodów.

"W takich firmach jak General Motors, NASA czy Lear generowane są olbrzymie ilości kodu modelu. Istnieje więc potrzeba testowania oprogramowania i jego weryfikacji, co pozwala zintegrować model i jego kod w całym procesie testowania" powiedział Ian Hennell, Dyrektor Operacyjny LDRA. "W ramach narzędzi w pakiecie LDRA, wszystkie aspekty modelu, automatycznie generowany kod, przypadki testowe i wymagania są weryfikowane pod kątem zgodności ze standardami MISRA. Pomagają one w całym procesie weryfikacji."

Opierając się na wymaganiach dotyczących identyfikalności wspieranych przez narzędzie LDRA, wszystkie modele i obiekty autocode stają się częścią dużej matrycy wymagań identyfikalności, umożliwiając programistom śledzenie wymagań modelów, kodów oraz ich testów w ogólnym procesie rozwoju oprogramowania. Oznacza to, że programiści mogą wskazywać niespełnione wymagania i niepomyślne testy i przechodzić do odpowiedniego kodu, tym samym przyśpieszając cały proces testowania.
 
"Dodatkowo standardy MISRA gromadzą wytyczne, które pomagają zmniejszyć liczbę wad stwierdzanych w kodzie. Gdy model jest sprawdzony, kod generowany jest poprawnie a odsetek błędów spada jeszcze bardziej" - dodaje Hennell.

Na podstawie: automationworld

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii