Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-03-30

SIEMENS SIMATIC ET 200 CPU

SIEMENS SIMATIC ET 200 CPU

IM 151-8(F) PN/DP CPU (z CPU 314) umożliwia realizację układów sterowania w ramach bitów o zorientowanej stacji SIMATIC ET 200S podłączonej do sieci PROFINET lub z opcjonalnym procesorem do sieci PROFIBUS DP. Jest to urządzenie o wysokiej wydajności , które jednak klasyfikuje się jako rozwiązanie ekonomiczne. Wychodzi na przeciw trendom rynkowym aby integrować urządzenia polowe przy pomocy sieci Ethernet. Oprócz modułu w wykonaniu standardowym dostępna jest także wersja Fail-Safe do zastosowania w systemach zabezpieczających (IM 151-8F PN/DP CPU).

Komunikacja PROFINET

 • Komunikacja Real-Time (RT) - moduł obsługuje standard PROFINET RT oraz IRT. Tryb RT jest zalecany dla aplikacji standardowych, dla rozległych aplikacji poleca się zastosowanie IRT
 • PROFINET IO (podłączenie wejść/wyjść) - IM 151-8 PN/DP CPU zawiera Mastera PN IO, który może współpracować ze 128 urządzeniami IO (z RT i IRT). Funkcja urządzenia IO (slave) będzie dostępna w późniejszych wersjach.
 • PROFINET CBA (Component Based Automation) - prosta komunikacja maszyna-maszyna urządzeń modułowych, konfigurowana w darmowym środowisku graficznym (zamiast programowania połączeń RT).
Dodatkowe opcje komunikacji
 • Otwarta komunikacja - obsługuje 8 typów otwartej komunikacji (TCP/IP, UDP, ISO na TCP) – mogą pracować równocześnie
 • PROFIBUS DP - po użyciu opcjonalnego modułu CP, IM 151-8 PN/DP CPU może stać się Masterem sieci PROFIBUS DP. W ten sposób do IM151-8 PN/DP można podłączyć dodatkowo do 32 stacji DP Slave.
Prosta diagnostyka oraz serwis:
 • Informacje o module oraz diagnostyka dostępne poprzez zintegrowany serwer web
 • Diagnostyka poprzez przeglądarkę Web jednocześnie z wielu PC w sieci
 • Lokalna obsługa może wykonać diagnostykę wstępną nie używając żadnych dodatkowych narzędzi ani wiedzy inżynieryjnej
Właściwości sprzętowe

 • 128KB (192KB w wersji Fail-Safe) pamięci RAM (64KB nie ulotnej), czas wykonywania instrukcji: bitowa 100ns, word 200ns
 • Interfejs ROFINET z 3 portowym switch’em (procesor ERTEC 400 ASIC) pozwala budować topologie hierarchiczne oraz liniowe, 1 port dedykowany funkcji PG/HMI
 • Pełny zakres modułów SIMATIC ET 200S dla IM 151-8 PN/DP CPU oraz IM 151-8F PN/DP CPU (wyjątek: moduły PROFIsafe tylko dla wersji F IM), maksymalnie 63 moduły w jednej stacji
Zastosowanie
 • Maszyny wolnostojące o małych lub średnich wymaganiach co do układu sterowania
 • Skomplikowane, rozległe maszyny bazujące na Ethernet oraz przetwarzaniu rozproszonym
 • Budownictwo oraz infrastruktura
 • Inżyniering maszyn oraz OEM


IM 151-7 (F)

IM 151-7(F) umożliwia realizację lokalnych układów sterowania opartych na  zintegrowanym w IM CPU 314 oraz rozwiązań rozproszonych z opcjonalnym procesorem  Mastera DP. Moduł IM 151-7 DP jest urządzeniem o wysokiej wydajności, które klasyfikuje się jednak jako rozwiązanie ekonomiczne. Posiada możliwość obsługi sygnałów I/O podłączonych bezpośrednio do kanałów stacji ET, oraz może pracować jako master DP który przetwarza dane z rozproszonych stacji DP. Moduł posiada wykonanie standardowe oraz Failsafe, które zastosowanie w ekonomicznych systemach zabezpieczających (IM 151-7F).

Komunikacja DP

 • Konfigurowalny port programujący MPI/DP
 • Możliwość podłączenia do nadrzędnego systemu sterowania jako stacji Slave
 • Możliwość konfiguracji jako Mastera DP poprzez opcjonalny moduł Mastera DP
 • Możliwość jednoczesnej pracy jako oddalonego Slave oraz lokalnego Mastera DP
Diagnostyka oraz serwis
 • Informacje serwisowe oraz diagnostyka realizowane są poprzez standardowe funkcje STEP7 oraz funkcje systemowe SFC
Właściwości sprzętowe
 • 96KB (128KB w wersji Fail-Safe) pamięci RAM (64KB nie ulotnej), wykonywanie instrukcji: bitowa 100ns, word 200ns
 • Zintegrowany interfejs MPI/PROFIBUS DP pozwala na podłączenie IM do nadrzędnego systemu sterowania oraz do PG/HMI
 • Pełny zakres modułów SIMATIC ET 200S dla IM 151-7 DP CPU oraz  IM 151-7F DP CPU (wyjątek: moduły PROFIsafe tylko dla wersji IM typu F). Maksymalnie 63 moduły w jednej stacji
Interfejs DP Master

Rozszerzeniem funkcji IM 151-7 jest moduł Mastera dla sieci Profibus-DP. Moduł ten umożliwia tworzenie podsieci DP, dla których IM151-1 jest Masterem. Będąc Slave dla nadrzędnego systemu zarządzającego / sterującego IM 151-7 jest Masterem dla dołączonych do mastera  podsieci PROFIBUS-DP. Na podstawie: siemens.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii