na podstawie endress.com 2010-09-28

Promass E 200 - przepływomierz Coriolisa zasilany z dwuprzewodowej pętli prądowej 4...20 mA,

Promass E 200 - przepływomierz Coriolisa zasilany z dwuprzewodowej pętli prądowej 4...20 mA,

Popularność, jaką cieszą się masowe przepływomierze Coriolisa wynika z ich wielu zalet. Najbardziej istotne to: najwyższa spośród przepływomierzy przemysłowych dokładność i stabilność pomiarowa a także jednoczesny pomiar wielu zmiennych - strumienia masy, objętości,  gęstości i temperatury medium. Nie bez znaczenia jest uniwersalność metody, pozwalająca na pomiar przepływu cieczy oraz gazów.

W przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetyce oraz w wielu innych, systemy dwuprzewodowe 4..20mA są standardową infrastrukturą dla urządzeń obiektowych. Zasilanie przyrządu oraz transmisja sygnału pomiarowego realizowane są tymi samymi, dwoma przewodami. Dzięki temu urządzenia dwuprzewodowe oferują szereg korzyści w stosunku do przyrządów wymagających osobnego, dedykowanego zasilania:

 • Niższe koszty inwestycji dzięki mniejszej ilości kabli oraz szybszej i łatwiejszej instalacji
 • Łatwa integracja z systemami sterowania - identyczna, jak każdego przyrządu dwuprzewodowego
 • Prosty sposób włączenia przyrządu w istniejącą infrastrukturę

Łatwa obsługa i wysokie bezpieczeństwo danych

 • Szybkie i niezawodne uruchomienie wspomagane przez menu zorientowane na aplikację i użytkownika
 • Wskazówki rozwiązania problemów w przypadku awarii wyświetlane bezpośrednio na wyświetlaczu  
 • Moduł wyświetlacza z funkcją wykonania i transferu kopii bezpieczeństwa danych konfiguracyjnych
 • HistoROM: Automatyczna kopia bezpieczeństwa najważniejszych danych umożliwiająca wymianę elektroniki bez konieczności powtórnej kalibracji przepływomierza

Czujniki sprawdzone w rzeczywistych warunkach

 • Solidne czujniki Promass, sprawdzone w ponad 400.000 zastosowań
 • Wysoka odporność na zakłócenia zewnętrzne, np. drgania rurociągu
 • Nie wymaga stosowania prostych odcinków rurociągu
 • Stabilny pomiar w zmiennych warunkach procesowych, np. zmieniające się ciśnienie, temperatura, gęstość lub lepkość medium
 • Szeroki zakres zastosowania: uniwersalny przyrząd oferujący wieloparametrowy pomiar

Gwarantowana dokładność pomiarowa

 • Wiarygodna dokładność i powtarzalność w całym zakresie pomiarowym (4...20 mA)
 • Każdy przepływomierz jest testowany i kalibrowany na najnowocześniejszym na świecie stanowisku kalibracyjnym o klasie 0,015%, akredytowanym na zgodność z PN-EN 17025
 • Stanowisko gwarantuje pełną spójność procesu kalibracji z międzynarodowymi standardami.

Maksimum bezpieczeństwa

 • Spełnia wymagania najnowszych standardów przemysłowych
 • Samokontrola i diagnostyka błędów realizowana zgodnie z wytycznymi NE107 NAMUR
 • Opracowany zgodnie z wytycznymi SIL PN-EN 61508 (czujnik i przetwornik)
 • Międzynarodowe dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem


na podstawie endress.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii