Grzegorz Michałek 2012-12-05

Fluke CNX - pierwszy na rynku zestaw bezprzewodowych przyrządów diagnostycznych.

Fluke CNX - pierwszy na rynku zestaw bezprzewodowych przyrządów diagnostycznych.

System CNX zapewnia szybką i wydajną diagnostykę dzięki możliwości jednoczesnego wykonywania aż do 10 pomiarów. Dane z modułów pomiarowych przesyłane są bezprzewodowo, w czasie rzeczywistym do odległego nawet o 20 metrów urządzenia głównego. Swoboda w konfiguracji zestawu przyrządów daje użytkownikom wybór spośród różnorodnych modułów pomiarowych w zależności od scenariusza diagnostycznego.

Podstawowym elementem bezprzewodowego systemu CNX Fluke jest multimetr CAT III 1000 V / CAT IV 600 V umożliwiający równoczesne wyświetlanie odczytów własnych oraz dodatkowo odczytów z trzech innych modułów pomiarowych. W przypadku bardziej złożonej diagnostyki, użytkownicy mogą śledzić jednocześnie pomiary nawet z 10 modułów wykorzystując komputer z adapterem CNX.

Uzupełnieniem centralnego miernika są jednostki:

  • Napięcia AC - CNX v3000
  • Temperatury (typu K) - CNX t3000 K
  • Cęgów prądowych AC - CNX a3000
  • Cęgów prądowych AC z sondą iFlex™ - CNX i3000 iFlex™

System umożliwia zarejestrowanie aż 65 000 zestawów danych. Dane można zapisać w komputerze w formacie .csv.

System Fluke CNX znacznie przyspiesza i ułatwia pracę dzięki możliwości monitorowania wielu punktów pomiarowych w tym samym czasie i z jednego miejsca. Dodatkowo możliwość wykonywania zdalnych, jednoczesnych pomiarów (oraz ich rejestrowania) zwiększa wydajność i bezpieczeństwo pracy.

Moduły systemu można umieścić w niebezpiecznych lub trudno dostępnych miejscach, a następnie obserwować odczyty z bezpiecznej odległości. Przykładowo:  technik może wyłączyć daną tablicę rozdzielczą, podłączyć moduły napięcia lub prądu do wszystkich trzech faz, zamknąć i ponownie włączyć tablicę rozdzielczą, a następnie odczytać pomiary poza strefą zagrożenia wystąpienia łuku elektrycznego.

Korzystając z najczęściej używanego przyrządu diagnostycznego - multimetru - system CNX Fluke umożliwia użytkownikom rozszerzenie istniejących możliwości i umiejętności. Spełnia wymagania rynkowe dotyczące bardziej złożonych prac trójfazowych bez potrzeby kolejnego szkolenia z użytkowania bardziej skomplikowanych przyrządów diagnostycznych.Grzegorz Michałek

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii