Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-04-20

Nadchodzi Wonderware MES 4.0

Nadchodzi Wonderware MES 4.0

Firma Wonderware na początku kwietnia 2010 wprowadziła do oferty nową wersję 4.0 rozwiązania informatycznego Wonderware MES, służącego do wsparcia procesów zarządzania i optymalizacji produkcji, kontroli kosztów przestojów i awarii oraz integracji systemów w obszarach produkcji z systemami ERP.

Nowa wersja rozwiązania niesie za sobą dalszą integrację modułów Operations Software oraz Performance Software z Platformą Systemową Wonderware, a także nowe, jeszcze bardziej intuicyjne, interfejsy do modelowania procesów produkcyjnych. Pozwoli to użytkownikom wybierającym rozwiązanie Wonderware MES na skrócenie czasu wdrożenia i uruchamiania systemów klasy MES – wydatnie wpływając na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Dodatkowo w obszarze integracji z systemami ERP użytkownicy mogą skorzystać ze standardowego interfejsu do integracji, jakim jest rozwiązanie Wonderware Enterprise Integrator 3.5.

Najnowsza edycja Platformy Systemowej Wonderware to wiele nowości i usprawnień oprogramowania, które już od lat ułatwia budowanie odpowiedzialnych aplikacji w wielu dziedzinach automatyki przemysłowej. Nowa wersja Platformy Systemowej korzysta z nowych funkcji Wonderware Historian 10.0, pozwalającego na kaskadowe łączenie baz danych i tworzenie lokalnych repozytoriów informacji przy jednoczesnym scalaniu danych w bazie nadrzędnej. Skutkuje to zwiększeniem wydajności oprogramowania i znacznym przyspieszeniem zarówno systemów raportujących, jak i samej Platformy.

Wonderware Historian Clients, nowy zestaw programów klienckich Historiana – czyli oprogramowanie wcześniej znane jako ActiveFactory – także wchodzi w skład Platformy Systemowej. Systemy operacyjne wspierające technologie 64-bitowe upowszechniają się i w ten trend także wpisuje się Platforma Systemowa Wonderware 4.0. Instalacja systemu Wonderware na komputerach z 64-bitowym systemem Windows Vista lub Server 2008 SP2 dodatkowo zwiększa wydajność działania aplikacji przemysłowych. Na podstawie: www.astor.com.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii