Karol Juszczak – Eaton Electric Sp. z o.o. 2010-11-19

Nowoczesne wyłączniki kompaktowe LZM dla budownictwa

Nowoczesne wyłączniki kompaktowe LZM dla budownictwa

Dobierając urządzenia zabezpieczające instalacje elektryczne przed skutkami zwarć, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Najważniejszym zadaniem stojącym przed wybranymi aparatami jest przerwanie prądu zwarciowego na tyle szybko, aby nie zaistniało niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w instalacjach elektrycznych i kablach.

Wyłączniki wedle definicji przeznaczone są do załączania i wyłączania obwodów oraz urządzeń elektrycznych, przez które mogą przepływać prądy o dużych wartościach (w tym prądy zwarciowe). W stanie załączonym aparaty te pozostają bez udziału sił zewnętrznych dzięki zamkowi. Zwolnienie mechanizmu zamka powoduje rozwarcie styków głównych pod wpływem sprężyny zwrotnej, napinanej podczas załączania aparatu. Zwolnienie sprężyny może być inicjowane ręcznie (poprzez wyłączenie aparatu) lub zdalnie (poprzez zadziałanie wyzwalaczy prądowych lub napięciowych).

Najlepszymi dostępnymi urządzeniami służącymi do ochrony instalacji przed zwarciami są wyłączniki mocy,  zwane  również wyłącznikami kompaktowymi. Nazwa wyłącznika  kompaktowego  wywodzi  się od zwartej (kompaktowej) konstrukcji zamkniętej w mocnej obudowie izolacyjnej. Małe wymiary w połączeniu z bogatym osprzętem dodatkowym oraz zdolnościami łączeniowymi powodują, ze tego typu wyłączniki są priorytetowymi elementami zabezpieczającymi w instalacjach elektrycznych. Argumentami przemawiającymi za stosowaniem ich w układach są: zdolność szybkiego resetowania, możliwość diagnostyki dotyczącej wyzwalania oraz zdolność ponownego załączania, jeżeli pozwala na to wcześniej wykryta i usunięta awaria w obwodzie.

Nowoczesne konstrukcje wyłączników mocy posiadają w  sobie  zespolone wyzwalacze  prądowe  (termomagnetyczne lub elektroniczne). Wyzwalacze te, najczęściej z regulowanymi nastawami prądów (przeciążeniowych i zwarciowych) oraz czasów zadziałania, pozwalają na dowolne kształtowanie charakterystyk pracy. Odpowiednie ustawienie charakterystyki czasowo-prądowej pozwala na uzyskanie pełnej selektywności w całym zakresie pracy aparatu. Ze względu na liczne zastosowania, rodziny wyłączników kompaktowych konstrukcyjnie  zostały  podzielone tak, aby jeszcze lepiej wykonywały stawiane przed nimi zadania i spełniały nawet najtrudniejsze wymagania. W ofercie firmy Eaton Moeller wyłącznikami mającymi zastosowanie w rozwiązaniach dla budownictwa są wyłączniki LZM.

Wyłączniki  kompaktowe  LZM z wygładu  zbliżone  są  do  przemysłowej  serii NZM  (ten  sam  kształt i wymiary  zewnętrzne).  Charakterystycznym  elementem  ich  budowy jest natomiast zielony napęd migowy. Pod względem wymiarów zewnętrznych cała seria wyłączników kompaktowych dzieli się na 4 wielkości. Wyłączniki LZM charakteryzują się dwoma poziomami zdolności łączeniowej. Dla aparatów wielkości 1 i 2 znamionowa zdolność łączeniowa wynosi 36 kA, przy większych aparatach – wielkościach 3 i 4 – 50 kA(fot. 1. i 2.). Wyzwolenie aparatu może być spowodowane zadziałaniem wyzwalacza. W wyłącznikach kompaktowych LZM, oprócz wyzwalaczy prądowych, możliwe jest zainstalowanie dodatkowo wyzwalaczy napięciowych. Wyzwalacze napięciowe, w zależności od sposobu działania, dzieli się na dwie grupy: wyzwalacze wzrostowe i zanikowe.

Wyzwalacze  prądowe  odpowiedzialne  są  za  działanie  aparatu w momencie wystąpienia w  układzie przeciążeń lub zwarć. Wyłączniki LZM wielkości 1 i 2 (oraz w większości wielkości 3) zostały wyposażone w wyzwalacze termomagnetyczne (fot. 3.). Większe aparaty na prądy powyżej 630 A w swojej budowie zawierają  juz wyzwalacze  elektroniczne. Wyzwalacze elektroniczne charakteryzują się większą precyzja działania. Ponadto pozwalają na zdalne parametryzowanie oraz odczyt historii zdarzeń przy użyciu komputera ze specjalnym oprogramowaniem lub modułu Easy DMI.

O ile wyzwalacze prądowe są integralna częścią każdego wyłącznika, o tyle wyzwalacze podnapięciowe dobierane są na zasadzie osprzętu dodatkowego. Dobierając odpowiedni model wyzwalacza do wyłącznika mocy, należy pamiętać o sposobie działania instalacji oraz występujących w niej napięciach (głównych i sterowniczych). Wyzwalacze możemy podzielić na dwie grupy: wyzwalacze zanikowe (podnapięciowe) oraz wyzwalacze wzrostowe. W przypadku wyzwalaczy zanikowych (podnapięciowych), wyzwolenie wyłącznika następuje bezzwłocznie po odcięciu napięcia sterującego przez przyciśniecie przycisku bezpieczeństwa (fot. 4.). W przypadku wyzwalaczy wzrostowych  (nazywanych  tez potocznie cewka wybijakowa), wyzwolenie wyłącznika następuje po podaniu na cewkę sygnału impulsowego lub napięcia ciągłego (fot. 5.). Niezależnie od modelu, wyzwalacze (po zadziałaniu) nie pozwalają na zetkniecie styków głównych wyłącznika podczas prób  ponownego  załączania,  a  napęd migowy ustawiony  jest w  pozycji wyzwolenia (TRIP). W celu ponownego załączenia aparatu, należy go wyłączyć (OFF), po czym załączyć (ON). Dobierając odpowiedni wyzwalacz należy pamiętać również o wartościach napiec sterujących. W przypadku wyzwalaczy zanikowych dostępne przedziały to: 24 - 600 V ac lub 12 - 250 V dc, natomiast w przypadku wyzwalaczy wzrostowych: 12 - 600 V ac/dc.

Zastosowanie w wyłączniku wyzwalacza napięciowego zanikowego (w odróżnieniu od wyzwalacza wzrostowego) zapewnia pewność działania  układu  bezpieczeństwa. W  takim przypadku wyzwolenie aparatu nastąpi nie tylko po podaniu sygnału, lecz również w sytuacji, w której uszkodzeniu ulegnie instalacja ppoz. (np. w  przypadku  przypadkowego przerwania przewodów).

Dobierając wyłączniki kompaktowe, wielokrotnie trzeba dopasować je do potrzeb danej aplikacji. Dzięki bogatemu osprzętowi (wspólnemu dla wyłączników LZM  i NZM) możemy znaleźć odpowiadające napędy drzwiowe, adaptery montażowe itp. (fot. 6. i 7.). Warto również pamiętać o tym, ze styki pomocnicze montowane w wyłącznikach LZM są tymi samymi stykami, które wykorzystywane są w przypadku aparatury sterującej i sygnalizacyjnej RMQ-Titan.

 Karol Juszczak – Eaton Electric Sp. z o.o.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii