EATON ELECTRIC Sp. z o.o. 2012-03-09

Diagnostyka w układach z rozrusznikami silnikowymi Eaton Moeller

Diagnostyka w układach z rozrusznikami silnikowymi Eaton Moeller

Najprostszym sposobem diagnostyki układu napędowego jest pomiar prądu pobieranego przez silnik. Na podstawie jego wartości można ocenić zarówno stan cieplny silnika, jak i uzyskać podstawową informację o stanie pracy napędzanej maszyny.

Zbyt niska wartość prądu oznacza, że maszyna nie jest obciążona (np. suchobieg pompy, zerwanie przekładni pasowej). Z kolei nagły wzrost wartości prądu to sygnał, że doszło do zablokowania silnika (np. zablokowany jest wirnik pompy). Przy nawet tak ograniczonej diagnostyce jej realizacja w klasyczny sposób prowadzi do znacznych kosztów. Wynikają one z konieczności zastosowania np. przekładników prądowych, przetwornika oraz wejścia analogowego w sterowniku, na które będzie podany sygnał 4-20 mA lub 0-10 V z wyjścia przetwornika. Właśnie z powodu kosztów wybiera się do diagnostyki te maszyny, które mają większą wartość albo/i są kluczowe dla procesu  W wyniku tego kompromisu mamy jednak sytuację, w której pewna liczba maszyn pozbawiona jest choćby podstawowego monitoringu.

System SmartWire-DT (SW-DT) (rys. 1) wraz z wyłącznikiem silnikowym PKE z funkcją komunikacji pozwala stworzyć ekonomiczną diagnostykę takich maszyn. Zintegrowanie w wyłączniku silnikowym funkcji pomiaru prądu z możliwością komunikacji ma istotne uzasadnienie ekonomiczne. Wyłącznik silnikowy jest powszechnie wykorzystywanym elementem do zabezpieczenia odbiorów z silnikami. Jeśli przy zachowaniu standardowych funkcji realizowanych przez wbudowany wyzwalacz przeciążeniowy i zwarciowy dodamy monitoring oraz komunikację, w rezultacie uzyskamy standardowy aparat o nowych możliwościach. Jednocześnie liczba elementów w układzie zasilania silnika nie ulegnie zmianie. Dla użytkownika oznacza to, że układ nie będzie bardziej rozbudowany, co oznaczałoby wzrost kosztów nowego rozwiązania.

Prąd silnika mierzony przez wyłącznik silnikowy PKE może być analizowany w sterowniku w sposób ciągły. Dzięki temu mamy informację, którą możemy wykorzystać do regulacji lub diagnostyki. Bieżąca wartość prądu świadczy o aktualnym obciążeniu maszyny. Jeśli w danej chwili maszyna jest obciążona znamionowo, a prąd pobierany na to nie wskazuje, świadczyć to może o np. zerwaniu przekładni, braku materiału na przenośniku, itp. Analiza archiwalnych wartości prądu może też pomóc w rozpoznaniu niekorzystnych zmian w układzie mechanicznym.

Zastosowanie wyłącznika silnikowego z wyzwalaczem elektronicznym w systemie SmartWire-DT nie tylko jest bardziej uzasadnione ekonomicznie od rozwiązania z przekładnikiem, przetwornikiem i wejściem analogowym. Rozwiązanie to zapewnia znacznie szerszą funkcjonalność w stosunku do klasycznego. Poza pomiarem prądu do sterownika nadrzędnego dostarczana jest informacja na temat przyczyny wyzwolenia wyłącznika (zwarcie, przeciążenie, zanik fazy, test) oraz informacja o obciążeniu termicznym silnika. Należy przy tym pamiętać, że wszystko to realizowane jest w standardzie – bez zastosowania wejść fi zycznych w sterowniku PLC.

Dodatkowo możliwe jest użycie funkcji ZMR (rys. 2). Przepływ prądu przeciążeniowego powoduje zadziałanie członu przeciążeniowego w wyłączniku. Wyłącznik przerywa obwód chroniąc silnik. Ponowne załączenie oznacza konieczność ingerencji obsługi. Aktywacja funkcji ZMR pozwala w chwili przeciążenia wyłączyć stycznik zamiast wyłącznika. Dzięki temu istnieje możliwość ponownego zdalnego załączenia silnika. Załączenie może być automatyczne lub ręczne.

Rozruszniki silnikowe z rozbudowaną diagnostyką (PKE) przekazują także informacje na temat wartości nastawy. Dzięki temu program sterujący może zabezpieczyć układ przed manipulacjami z zewnątrz.

System SmartWire-DT sprawia, że klasyczne elementy kontrolnosterujące stają się elementami inteligentnymi. Przykładowo przycisk sterujący RMQ-Titan, który dawniej realizował jedynie przekazanie informacji stykowej na wejście sterownika, teraz przekazuje również dane diagnostyczne. Dzięki temu można zdalnie sprawdzić, czy przycisk oraz jego styki zostały prawidłowo zmontowane. Jako że system jest stale rozwij any, wkrótce będą dostępne kolejne komponenty z rozbudowaną diagnostyką. W najbliższym czasie planowane jest wzbogacenie oferty o softstartery z wbudowanym  złączem SW-DT. Ciągły rozwój systemu sprawia, że SmartWire-DT staje się rozwiązaniem kompleksowym, pozwalającym tworzyć rozwiązania ekonomiczne o nowych możliwościach.EATON ELECTRIC Sp. z o.o.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii