Fastech 2012-03-19

Nowe napędy Ezi-Servo-Plus-R z kontrolą momentu

Nowe napędy Ezi-Servo-Plus-R z kontrolą momentu

Ezi-SERVO-Plus-R to napędy krokowe pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Cechuje je płynna praca od 0.2 do 3000obr/min oraz wysoka precyzja pozycjonowania i powtarzalność ruchu bez efektu drgań i rezonansów. Absolutną nowością w napędach krokowych jest wprowadzona przez firmę Fastech kontrola momentu na wale silnika. Dzięki temu napędy Ezi-SERVO-Plus-R umożliwiają bezczujnikowe bazowanie maszyny. Otwierają się też przed nimi nowe obszary zastosowań w aplikacjach, w których istnieje potrzeba dokręcania czy dociskania z zadaną siłą, jak np. zderzaki dociskowe czy chwytaki robotów.

Poprzez szeregowe łącze RS-485 nadrzędny komputer PC może sterować pracą maksymalnie 16 napędów Ezi-SERVO-Plus-R. Wszystkie warunki pracy napędu zadawane są poprzez sieć i zapisywane w postaci parametrów w pamięci Flash ROM. Użytkownik ma do dyspozycji graficzny interfejs (GUI) pracujący w środowisku Windows, za pomocą którego może dokonywać parametryzacji i kontroli pracy napędu. Dla tworzenia własnego oprogramowania dostępna jest także biblioteka DLL.

Funkcja umożliwia sterowanie ruchem przez wejścia i wyjścia cyfrowe urządzenia nadrzędnego. Sterowanie silnikiem możliwe jest dzięki bezpośredniemu zadaniu numeru wiersza w tabeli pozycji, podaniu sygnału START/STOP, sygnału aktywującego poszukiwanie bazy oraz innych sygnałów cyfrowych. W odpowiedzi sterownik nadrzędny PLC ma do dyspozycji sygnały monitorujące pracę napędu: informacja o pozycji, poszukiwanie bazy, „w ruchu”, zatrzymanie, gotowość oraz inne. Tabela pozycji mieści 256 wierszy danych - informacji o ruchu.

Dzięki zastosowaniu enkodera o wysokiej rozdzielczości monitorowane jest aktualne położenie wirnika silnika. Dzięki temu, na przykład podczas nagłych zmian obciążenia, Ezi-SERVO-Plus-R dokonuje kompensacji pozycji wału, zapobiegając tym samym utracie synchronizacji przez silnik. Eliminacja błędu wynikającego z utraty kroku, nadaje krokowemu układowi napędowemu nowych cech i otwiera przed nim nowe obszary zastosowania.

Wykazujący wysoką funkcjonalność Ezi-SERVO Plus-R znajduje szczególne zastosowanie w układach o małej sztywności obciążenia (układy taśmowe, przekładnie pasowe), w których, ze względu na swoją specyfikę tradycyjne serwonapędy napotkają na wiele trudności.
Dzięki innowacyjnej metodzie sterowania, w odróżnieniu od typowego serwonapędu, Ezi-SERVO-Plus-R nie wymaga kłopotliwego i czasochłonnego strojenia wewnętrznego regulatora.

W odróżnieniu od tradycyjnych serwonapędów, Ezi-SERVO-Plus-R całkowicie eliminuje zjawisko kołysania wału silnika. Po osiągnięciu zadanej pozycji Ezi-SERVO-Plus-R utrzymuje wał silnika w całkowitym bezruchu. Cecha ta jest szczególnie użyteczna w sterowaniu urządzeniami wizyjnymi, gdzie występowanie wibracji stanowi poważny problem.

Ciągły pomiar parametrów wektora prądu w połączeniu z kontrolą pozycji wirnika (10 000 impulsów na obrót) pozwala na uzyskanie niespotykanej w układach krokowych płynności ruchu obrotowego wału silnika.

Dobra synchronizacja z impulsami sterującymi, a także krótki czas odpowiedzi. Cechy szczególnie przydatne gdy zachodzi potrzeba uzyskania szybkich najazdów na krótkie odległości. Tradycyjne serwonapędy wymagają uwzględnienia opóźnienia ruchu w odpowiedzi na zmiany wartości sygnału sterującego. W efekcie tego powstaje zwłoka czasowa potrzebna do ustabilizowania się wału silnika, określana mianem czasu ustalania.

Jednostka sygnału określającego pozycję wirnika może być w sposób precyzyjny dzielona, aż do osiągnięcia maksymalnej rozdzielczości 10000 impulsów na obrót.

Wysoki moment spoczynkowy utrzymywany w relatywnie długim okresie czasu. Sterownik posiada możliwość regulacji prędkości bez utraty synchronizacji w zakresie do 100% wartości obciążenia wynikającego z charakterystyki momentu silnika. Jest to znacząca przewaga nad tradycyjnymi sterownikami mikrokrokowymi, których stosowanie wymaga uwzględnia tolerancji obciążenia.

Wysoki moment przy dużej prędkości uzyskany dzięki metodzie optymalizacji fazy prądu przepływającego przez silnik w odniesieniu do prędkości obrotowej.Fastech
Na podstawie: fastech.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii