Łukasz Sendecki, Mitsubishi Electric Europe B.V. 2010-02-26

Nowa seria przetwornic częstotliwości FR-A741

Oszczędność energii plus 60% oszczędności w pracach instalacyjnych oraz 40% oszczędności w przestrzeni montażowej szafy elektrycznej to redukcja całkowitych kosztów wdrożenia i użytkowania (TCO).

Nowa seria przetwornic częstotliwości FR-A741 Mitsubishi Electric posiada zintegrowaną funkcję hamowania regeneracyjnego, pozwalającą oszczędzać energię i zmniejszać koszty w aplikacjach o wysokim momencie obrotowym, takich jak wciągarki, windy, nawijarki, przenośniki, maszyny testujące oraz separatory dośrodkowe. Funkcja regeneracji pozwala również uzyskać mniejsze i tańsze systemy napędowe oraz prostsze i bardziej kompaktowe układy aparatury rozdzielczej, co oszczędza przestrzeń w szafach sterowniczych i ogranicza koszty.

Seria FR-A741 skutecznie rozwiązuje trzy główne problemy związane z układami napędowymi w aplikacjach z wysokim momentem obrotowym o dużej mocy. Wspomniane problemy to: po pierwsze – największy udział w całkowitym zużyciu energii; po drugie – zajmowanie dużej przestrzeni; po trzecie – znaczne wymogi w zakresie rozproszenia ciepła.

System regeneracji mocy zintegrowany z przetwornicami FR-A741 pozwala napędowi oddawać regeneracyjną energię hamowania z powrotem do sieci energetycznej, przy minimalnych stratach. Tę energię można następnie wykorzystać do innych celów, znacznie zmniejszając ogólne zużycie energii oraz koszty operacyjne. Ponadto, technologia regeneracji wytwarza mniej ciepła niż tradycyjne oporniki hamownia, co z kolei zmniejsza zapotrzebowanie na powierzchnię i jednocześnie zużycie energii, ponieważ nie są wymagane dodatkowe urządzenia chłodzące.

W praktyce oznacza to, iż napędy z przetwornicami FR-A741 wymagają do 60% mniej okablowania sieciowego i zajmują do 40% mniej powierzchni, niż rozwiązania konwencjonalne (w zależności od wydajności inwertera częstotliwości). Takie oszczędności, w połączeniu ze znaczną energooszczędnością napędu, składają się na główną korzyść dla użytkowników serii FR-A741: dużą redukcję całkowitych kosztów posiadania (ang. total cost of ownership, TCO).

Niższe koszty TCO oznaczają także, że inwestycja, jaką jest przetwornica FR-A741, zazwyczaj zwraca się w ciągu kilku miesięcy – nawet w niektórych aplikacjach o niższych wymogach odnośnie mocy i w  standardowych silnikach. Przykładowo, w aplikacji z napędem Shelf Access System, nakłady na hardware i koszty energii konwencjonalnej przetwornicy 22-kW z układem, rezystorem hamowania i dławikiem AC szacuje się na 12 839 EURO rocznie. Dla porównania, korzystanie z FR-A741 ze zwrotem energii kosztuje tylko 8400 Euro rocznie, wraz z ceną zakupu samej przetwornicy. Przekłada się to na oszczędność rzędu 32% już w pierwszym roku i dodatkowe wysokie oszczędności kosztów energii w kolejnych latach.

Przetwornica częstotliwości FR-A741 została opracowana na bazie sprawdzonej i niezawodnej serii FR-A700 Mitsubishi Electric. Posiada więc ona wszystkie cechy, jakich użytkownicy oczekują od zaawansowanego napędu, łącznie z prostotą obsługi i konserwacji, monitorowaniem czasu pracy, komunikacją sieciową oraz przyjaznością dla środowiska, a ponadto zawiera trwałe elementy, dzięki którym przewidywany okres eksploatacji FR-A741 wynosi 10 lat.

Oprócz skuteczności operacyjnej i niezawodności, kolejną wielką zaletą innowacyjnych funkcji wbudowanych w FR-A741 jest to, że pozwalają one na prostą integrację napędu ze złożonymi aplikacjami. Przykładowo: wspierane są specjalne funkcje programowania żurawia dla łatwości integracji w aplikacjach dźwigowych, w tym specjalna sekwencja sterowania hamulcem zewnętrznym, funkcje na potrzeby szybkiego przełączania „load-based” oraz cztery niezależne progi momentu obrotowego dla wszystkich czterech kwadrantów.

Choć FR-A741 jest napędem wysokiej klasy, nie ma ona szczególnych wymogów w zakresie zakłóceń zasilania, innych niż standardowe przetwornice częstotliwości. Wyższe harmoniczne sieci są skutecznie tłumione przez wbudowany dławik AC. Na potrzeby dalszego minimalizowania zakłóceń sieciowych dostępne są również dodatkowe opcje służące temu celowi.

Aktualnie seria FR-A741 obejmuje 10 przetwornic o zakresie mocy od 5,5kW do 55kW. Wszystkie te urządzenia są wyjątkowo dobrze przystosowane do zadań związanych z częstym, cyklicznym przyspieszaniem i hamowaniem oraz do zastosowań, w których zwykle wykorzystuje się rezystory hamowania. Oferują one pełną wydajność – bez ograniczeń – do częstotliwości operacyjnej 14,5 kHz.

Dzięki zgodności z międzynarodowymi standardami, serię przetwornic FR-A741 mogą z pełnym zaufaniem wykorzystywać zarówno producenci OEM jak i użytkownicy napędów własnych. Wszystkie przetwornice tej serii posiadają znak CE oraz certyfikaty UL, cUL, GOST i spełniają wymogi odnośne Dyrektyw UE

Łukasz Sendecki, Mitsubishi Electric Europe B.V.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii