Piotr Lato 2010-01-25

Przemienniki ALTIVAR 61/71

Przemienniki ALTIVAR 61/71

Altivar 61/71 jest dedykowany aplikacjom stałomomentowym i zmiennomomentowym, takim jak: transport poziomy, windy i suwnice, pakowanie, procesy ciągłe, maszyny do obróbki drewna czy maszyny tekstylne oraz do sterowania zestawami pomp i wentylatorów.

Oferta przemienników serii Altivar jest dostępna jako napęd do montażu naściennego i jako wolno stojące modułowe wersje szaf oraz tzw. „kit-ów” – gotowych do pracy przemienników obudowanych. Zakres mocy i napięcia rozciąga się dla zasilania 1 x 220…240 V w przedziale od 0,37 kW do 5,5 kW, dla zasilania 3 x 200…240 V od 0,37 kW do 90 kW oraz dla zasilania 3 x 380…480 V oraz 3 x 500…690 V od 2,2 kW do 800 kW.

Urządzenie wykorzystuje algorytm sterowania wektorem pola (w pętli otwartej lub zamkniętej) do kontroli prędkości, momentu (zadawania prędkości lub momentu) silników asynchronicznych i synchronicznych
(bez czujnika). Dostępny jest także algorytm U/f ze skalowalną w 5 punktach charakterystyką napięcia w funkcji czasu.

Z przemiennikami są zintegrowane filtry EMC klasy A, dławiki prądu stałego dostarczane dla mocy powyżej 75 kW, tranzystor hamowania do 160 kW oraz 3 porty komunikacyjne – 2 dla protokołów sieciowych Modbus i CANopen oraz 1 dla bezpośrednich opcji dialogowych z przemiennikiem - terminal operatorski lub dedykowane oprogramowanie wizualizacyjne na PC lub pocket PC. Pracą Altivar’a 61/71 zarządzają dwa mikroprocesory - przeznaczone odpowiednio dla części aplikacyjnej oraz mocowej. Karta sterowania jest wspólna w całym zakresie mocy (do 630 kW dla ATV71 i 800 kW dla ATV61), dzięki czemu jest możliwy transfer algorytmu sterowania bez względu na typoszereg przemiennika. Ma ona możliwość zewnętrznego, niezależnego zasilania 24 V DC, co zapewnia ciągłość procesu komunikacji oraz  sterowania w przypadku zaniku zasilania 1- lub 3-fazowego.

Dialog z napędem odbywa się w dwojaki sposób: za pomocą 7 segmentowego wyświetlacza (wersje przemienników do 15 kW) lub dedykowanego graficznego panelu operatorskiego z polskim menu (wykonanie do 800 kW).

Na uwagę zasługuje też opcja menu SIMPLY START (SZYBKI ROZRUCH w wersji polskojęzycznej), która jest dedykowana do szybkiej i automatycznej optymalizacji konfiguracji przemiennika. Integruje najważniejsze funkcje sterujące oraz wybór typu aplikacji, w której ma pracować. Wystarczy jedynie wprowadzić dane znamionowe silnika oraz aktywować funkcję autotuning’u, a napęd dostosuje swój algorytm, aby uzyskać jak najlepsze osiągi silnika (szczególnie dużą precyzję kontroli prędkości oraz momentu dla zakresu małych częstotliwości - poniżej 1 Hz). Altivar 61/71 oprócz zintegrowanych wejść/wyjść cyfrowych (5 przypisywanych do współpracy z funkcjami programowymi oraz 1 konfigurowalnego jako cyfrowe lub jako wejście sondy PTC), analogowych (programowalne - 2 wejścia oraz 1 wyjście) oraz stykowych (2 przekaźniki) oferuje także zestaw wewnętrznych opcji sprzętowych (instalacja do 3 dodatkowych kart) typu:

 • karty rozszerzeń wejść/wyjść (podstawowa lub rozszerzona);
 • karty enkodera (obsługujące wyjścia enkoderów RS422, otwarty kolektor, „push--pull” );
 • karty komunikacyjne (Ethernet, Profibus DP, Modbus Plus, Fipio, Devicenet, Interbus itd.);
 • programowalna karta sterownika PLC (programowanie z wykorzystaniem 6 rodzajów języków zgodne z IEC 61131-3, kontrola zintegrowanych wejść/wyjść oraz wejść/wyjść przemiennika, port CANOPEN Master do sterowania wieloma przemiennikami, komunikacja z PLC oraz przemiennikiem bez względu na rodzaj protokołu komunikacyjnego aplikacji, konfiguracja menu graficznego terminala operatorskiego zgodnie z aplikacją, historia zdarzeń zapewniona dzięki zegarowi zasilanemu z baterii litowej, automatyczna akwizycja stanów awaryjnych przemiennika, funkcje wizualizacji, animacji w czasie rzeczywistym, symulacji, oscyloskopu, ekrany „runtime”, itd.).
Do komunikacji oraz zarządzania przemiennikiem Altivar 61/71 (a także innymi przemiennikami oraz układami łagodnego rozruchu i zatrzymania) może zostać wykorzystane zewnętrzne oprogramowanie na PC lub pocket/PC pod nazwą POWER SUITE, które łączy się z przemiennikiem przewodowo (dostępny zestaw kabli oraz interfejsów) lub bezprzewodowo (BluetoothR).

Patrząc pod kątem elastyczności oferty, przemienniki częstotliwości Altivar 61/71 SCHNEIDER ELECTRIC wyznaczają kierunek ku modułowym, wolno stojącym napędom w obudowach szafowych Sarel Spacial
6000. Modułowe obudowy Sarel w wersjach IP23 i IP54 są wyposażone w przemienniki częstotliwości Altivar 61/71 począwszy od mocy 90 kW po 800 kW. Cel projektowania napędów modułowych to przede wszystkim redukcja czasu uruchomienia, ułatwienie docelowego montażu i ewentualnie rozbudowy i serwisu oraz optymalizacja termiczna i mechaniczna. Wersje modułowe oferują rozwiązanie dla standardowych warunków pracy oraz dla trudnych warunków środowiskowych, np. dużego zapylenia czy wysokiej wilgotności. Inteligentny system chłodzenia zastosowany w tych rozwiązaniach napędów szafowych dzieli się na dwie sekcje: chłodzenia zasilania i chłodzenia sekcji kontrolnej sterowania. Dzięki tym systemom powietrze obwodu chłodzenia dla sekcji kontrolnej jest odseparowane, a wymiennik ciepła jest zainstalowany na drzwiach obudowy. Powietrze chłodzące sekcji mocy jest odseparowane od sekcji sterowania, co w nieprzyjaznym środowisku przeciwdziała dostaniu się zanieczyszczeń do środka obudowy. Standardowa oferta modułowa zawiera:
 • obudowę IP23 lub IP54 SAREL Spacial 6000;
 • przemiennik z radiatorem;
 • graficzny terminal graficzny IP54,
 • wyłącznik oraz szybki bezpiecznik;
 • zaciski podłączenia silnika;
 • dławik liniowy.
Każda z przedstawionych wersji modułowych Altivar 61/71 ma możliwość rozbudowy o dodatkowe opcje zależne od zakresu mocowego napędu i może zawierać (dodatkowa szafa wolnostojąca):
 • moduł hamowania;
 • uchwyt z izolacją do przełącznika;
 • wyłącznik;
 • dławik silnikowy;
 • moduł zwrotu energii do sieci;
 • filtry sinus;
 • wejście i dostęp przewodów zasilania przez dach szafy.
Seria Altivar 61/71 w wersji kompaktowej i modułowej integruje w sobie funkcje spełniające dyrektywy mające na celu ochronę środowiska, standardy ISO 14001 oraz najnowszą wersję Dyrektywy Maszynowej

Piotr Lato

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii