Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2012-04-12

Rozłączniki izolacyjne firmy NOARK

Rozłączniki izolacyjne firmy NOARK

Rozłączniki izolacyjne modułowe serii Ex9I40 oraz Ex9I125 są przeznaczone do rozłączania obwodów oraz do instalowania w obudowach rozdzielczych instalacji domowych i przemysłowych. Szeroki zakres prądów znamionowych od 32A do 125A umożliwia ich instalowanie w różnych aplikacjach. Zamontowana standardowo innowacyjna blokada w pozycji wyłączonej czyni te aparaty wyjątkowymi i nieporównywalnymi do innych konstrukcji. Nowością techniczną jest wykonanie rozłącznika w wykonaniu 3-biegunowym w obudowie 1-modułowej.

Firma NOARK Electric korzystając z doświadczeń korporacji liczącej ponad 25000 pracowników, wychodzi na przeciw rosnącym oczekiwaniom odbiorców i  wprowadza do sprzedaży rozłączniki izolacyjne z innowacyjnym systemem blokady w pozycji wyłączonej – serii Ex9I125 oraz Ex9I40.

Rozłącznikiem izolacyjnym nazywamy urządzenie spełniające jednocześnie dwie funkcje:
- przewodzenia prądu w warunkach znamionowych, podczas przetężenia (w tym zwarcia, przez odpowiednio zdefiniowany czas) oraz rozłączania obwodu w warunkach znamionowych i zakłóceniowych
- izolowania – czyli spełnienia własności izolacyjnych zapewniających bezpieczną pracę obsługi. Pamiętać należy, że pojęcie widocznej przerwy funkcjonującej w przypadku urządzeń SN, WN nie jest wymagana przy urządzeniach niskonapięciowych. Pozycja dźwigni rozłącznika izolacyjnego informuje o jego załączeniu, bądź rozłączeniu – umożliwiając bezpieczną pracę.

Aparat spełniający powyższe wymogi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3, ma naniesioną na obudowę przytoczoną normę oraz oznakowany jest odpowiednim symbolem. Tylko powyższe kryteria uprawniają producenta do określenia swojego aparatu mianem rozłącznika izolacyjnego.

Rozłączniki izolacyjne są określane parametrami:
Uimp – napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane, czyli wartość szczytowa napięcia udarowego
Ui – napięcie znamionowe izolacji
Ue – napięcie znamionowe łączeniowe
Ie – prąd znamionowy, który przez rozłącznik może płynąć długotrwale
Icw – prąd znamionowy krótkotrwały, czyli wartość skuteczna prądu który przez rozłącznik może popłynąć bez jego uszkodzenia
Icm – zdolność na załączenie zwarcia

Powyższe badania zapewniają prawidłową pracę w instalacji oraz bezpieczeństwo dla użytkowników.

Seria rozłączników izolacyjnych Ex9I125 firmy NOARK Electric, spełnia powyższe wymagania oraz dodatkowo ma zainstalowaną w standardzie innowacyjną blokadę w pozycji wyłączonej (OFF). Nowoczesna technologia oraz wysokiej jakości materiały spowodowały, że na wszystkie swoje produkty firma NOARK Electric udziela standardowej 5-letniej gwarancji. Spełnia to oczekiwania instalatorów i prefabrykatorów, którzy często zmuszeni są do przedstawienia gwarancji dłuższych niż rok dla końcowego odbiorcy.

Rozłączniki izolacyjne firmy Noark Electric serii ExI125 są wykonywane w wersji 1 moduł na 1 biegun, oraz pokrywają szeroki zakres prądowy: 32A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A, dostępne są w wersjach 1,2,3, oraz 4 biegunowych. Maksymalny przekrój przewodów które można podłączyć do zacisków windowych urządzenia wynosi 50mm2, dzięki zaciskom podwójnym rozłączniki można łączyć za pomocą standardowej szyny grzebieniowej.
Aparaty te spełniają kategorię użytkowania AC-22A, mogą załączać i rozłączać obwody o charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym, a kategoria A umożliwia ich częste użytkowanie.

Specjalna blokada, po wyłączeniu aparatu może zostać załączona poprzez przekręcenie zielonego porkętła za pomocą standardowego płaskiego wkrętaka do pozycji LOCKUP. Po zablokowaniu nie ma możliwości załączenia aparatu, uniemożliwia to przypadkowe załączenie rozłącznika izolacyjnego. Tylko celowe i świadome działanie polegające na odblokowaniu blokady przywraca możliwość załączenia.  Wielu elektryków wciąż z rozłaczając obwód elektryczny za pomocą rozłacznika bezpiecznikowego wyjmuje z niego wkładki bezpiecznikowe. Uniemożliwia to ich przypadkowe załaczenie. Blokada pełni funkcję analogiczną i pomimo braku możliwości założenia kłódki – w wyraźny sposób informuje o nieprzypadkowym stanie rozłącznika. Pamiętać należy, że odblokowanie blokady bez użycia wkrętaka płaskiego jest mocno utrudnione.

Firma NOARK Electric wprowadziła również specjalną wersję rozłącznika izolacyjnego serii Ex9I40 w wykonaniu 1 modułowym, przy czym można wybrać spośród wersji 1,2,3, a nawet 4 biegunowej – wciąż w wykonaniu 1 modułowym !!!

Dostępne wartości prądów znamionowych to 32A oraz 40A. Również ten aparat jest rozłącznikiem izolacyjnym, spełnia wymagania normy IEC/EN 60947-3 oraz posiada kategorię użytkowania AC-22A.

Dodatkowo standardowym wyposażeniem jest system innowacyjnej blokady, który podobnie jak w serii Ex9I125 umożliwia zablokowanie aparatu w pozycji wyłączonej.
Pomimo zmniejszonych wymiarów (w porównaniu do serii 1 moduł na 1 biegun) rozłącznik Ex9I40 umożliwia podłączenie przewodów o maksymalnym przekroju 10mm2,  zapewniejąc tym samym możliwość stosowania w standardowych aplikacjach domowych.

Projektanci i wykonawcy są często postawieni przed trudnym wyborem pomiędzy korzyścią ekonomiczną, a poprawnością techniczną. W wykonywanych instalacjach można zauwazyć rosnący trend stosowania wyłączników różnicowoprądowych jako głównych rozłączników w tablicy mieszkaniowej.
Nie jest to zgodne z przeznaczeniem wyłączników różnicowoprądowych, których zadaniem jest zabezpieczanie przed porażeniem pośrednim i bezpośrednim (dla wersji o znamionowym prądzie różnicowym 30mA) . W przypadku tablic mieszkaniowych w których zainstalowo więcej niż jeden wyłącznik różnicowoprądowy  brak głównego rozłącznika izolacyjnego uniemożliwia jednoznaczne rozłączenie tablicy spod napięcia. Ze względu na częste przeróbki instalacji elektrycznych w domach, czy też mieszkaniach oraz braku dokumentacji – wyłączenie obwodów oświetleniowych za pomocą wyłącznika nadprądowego nie zagwarantuje, że poprzedni właściciel nie zasilił kinkietu w łazience z obwodu gniazd ogólnych. Z tego właśnie względu montaż rozłącznika izolacyjnego głównego gwarantuje rozłączenie całej instalacji i umożliwi bezpieczną pracę.

Wersja rozłaczników izolacyjnych Ex9I40 w wykonaniu jednomodułowym zajmuje niewielką ilość miejsca, zapewnia funkcje głównego rozłącznika izolacyjnego, a dodatkowa blokada umożliwia bezpieczną pracę przy rozłączonym napięciu, bez obaw o przypadkowe załączenie przez któregoś z domowników. Standardowa 5-letnia gwarancja udzielana przez firmę NOARK Electric zapewni dodatkowy spokój zarówno instalatorom jak i użytkownikom.

Komentarze do artykułu

Elektryk

Ciekawy aparat, jeżeli jeszcze będzie dobra cena to już w ogóle będzie fajnie :)


Ciekawski

Czy jest to już gdzieś w Polsce?


Noark

Cena bardzo atrakcyjna, tak aparaty jak najbardziej dostepne m.in. W MH Automatyka. Strona domowa producenta www.noark-electric.pl


Tomek

Czekam na pojawienie się rozłączników umożliwiających montaż małej kłódeczki z etykietą na numer telefonu elektryka. Taką blokadę j.w. każdy może przekręcić i załączyć prąd, bo jak wiemy każdy kto ma spodnie ma się za elektryka


Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii