Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-03-02

Nowy driver do MES IT umożliwia połączenie produkcji z systemem SAP®

Nowy driver do MES IT umożliwia połączenie produkcji z systemem SAP®

Współczesne procesy produkcyjne w równym stopniu uzależnione są od fizycznej automatyzacji, jak i od protokołów komunikacyjnych kompleksowo integrujących produkcję w jeden proces. Jednak komunikacja z systemami biznesowymi wyższego poziomu wciąż pozostaje rozproszona, gdyż dostarczenie ostatecznych danych do korporacyjnych centrów ERP lub MES wymaga przechodzenia do różnych poziomów - komputerów osobistych i systemów. Dzięki współpracy ze spółką wydzieloną ubigrate specjalizującą się w technologii informatycznej firma Mitsubishi Electric jest już w stanie przebić się przez te poziomy i dostarczać dane w czasie rzeczywistym bezpośrednio do systemu SAP® użytkownika.

Opracowany przy współpracy z ubigrate GmbH moduł MES IT upraszcza wprowadzenie kluczowego dla wydajności połączenia systemów automatyzacji i wyższego poziomu baz danych, aplikacji ERP i aplikacji MES - na przykład SAP®. Dane produkcyjne mogą dzięki temu być łatwo monitorowane i rejestrowane, a decyzje produkcyjne wyższego poziomu szybko realizowane, co umożliwia zwiększenie przejrzystości struktury procesu i zwiększenie produktywności. Korzyścią dla technologa automatyzacji będzie intuicyjna obsługa MES IT, a dla pracowników korporacyjnych i logistycznych - prezentowanie informacji w sposób zrozumiały oraz ich dostępność.

MES IT ułatwia bezpośrednią, dwukierunkową wymianę danych pomiędzy sterownikiem PLC i systemami wyższego poziomu, co umożliwia zbieranie, przechowywanie i monitorowanie danych „terenowych” w ramach aplikacji biznesowej i wysyłanie instrukcji bezpośrednio do hali produkcyjnej.

Eliminacja konieczności stosowania pośredniego komputera osobistego i wymaganej dla niego infrastruktury oraz wiążących się z tym zagrożeń informatycznych - na przykład zapewnienia skanera antywirusowego, aktualizacji systemu operacyjnego i trudności z zapewnieniem jego kompatybilności, awariami sprzętowymi, nieprzestrzeganiem procedur przez operatora - to tylko niektóre z zalet już sprawdzonego w przemyśle modułu MET IT. Pracuje ono bezpośrednio na płycie bazowej platformy iQ firmy Mitsubishi Electric, więc ma bezpośredni dostęp do aktualnych danych procesowych i wszystkich przyłączonych wejść i wyjść. Może być też używane do zbierania danych z odległych komponentów systemu automatyzacji - na przykład czujników RFID, czytnika kodów kreskowych, systemów ważenia lub systemów obserwacyjnych (kamer).

Nawiązanie dwukierunkowej komunikacji jest bardzo proste - ogranicza się do wybrania szablonu integracyjnego dla systemu docelowego z bogatej biblioteki wstępnie skonfigurowanych szablonów. Zawiera ona wiele różnych rozwiązań SAP®, w tym bezpośredni interfejs BAPI, połączenie MII, obsługa przez internet, a planowane jest nawet połączenie Pco. Dane wyjściowe mogą być standardowo zapisywane w plikach CSV, plikach Excel lub z rozszerzeniem XML. Eliminuje to konieczność szczegółowej znajomości systemu docelowego i jego interfejsów, co radykalnie upraszcza całość integracji.

Kierownik działu rozwoju AMD firmy Mitsubishi Electric powiedział: “Możliwość podejmowania właściwych decyzji produkcyjnych i podnoszenia jakości przy jednoczesnym zapewnieniu identyfikowalności komponentów zależy od dostępności aktualnych informacji z produkcji dla systemów wyższego rzędu.”

Dodał też, że „tradycyjna komunikacja z systemami ERP - na przykład SAP - jest rozproszona, jednak MES IT tę komunikację upraszcza, wzmacnia i sprawia, że jest niezawodnym, stabilnym i bezpiecznym komponentem. W końcu jaki sens miałoby wstawianie do struktury systemu słabego ogniwa, jeżeli możliwe jest, by wysoce niezawodne systemy (SAP i PLC) komunikowały się bezpośrednio?”

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii