Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-09-13

Soliphant M - Koniec ze wspinaczką i nurkowaniem

Soliphant M - Koniec ze wspinaczką i nurkowaniem

Marka Soliphant jest niewątpliwie kojarzona z Endress+Hauser i powszechnie znana jako synonim dla wibracyjnego sygnalizatora poziomu materiałów sypkich o unikatowo wysokiej kulturze technicznej, jakości i trwałości. Co więcej, dla setek tysięcy zadowolonych użytkowników sygnalizatorów Soliphant ich marka jest równoznaczna końcem wspinaczki na wysokie silosy i z podwodnym nurkowaniem.

Sygnalizatory wibracyjne Soliphant M zostały zaprojektowane z myślą o godnym zaufania zabezpieczeniu przed przesypaniem silosów magazynowych i buforowych z materiałem sypkim, w tym również w strefach zagrożenia wybuchem gazów i/lub pyłów. Materiałem tym może być m.in. biomasa leśna lub ogrodnicza, miał węglowy, gorący popiół, piasek, farby proszkowe, kawa ziarnista, cukier, mleko w proszku, mąka, ziarna przenicy i wiele innych substancji o granulacji nie przekraczającej 25 mm i o gęstości co najmniej 8 g/l. Jako jedyne na rynku, sygnalizatory Soliphant są przystosowane do pracy w pętlach zabezpieczeniowych ESD, w których jest wymagany poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 TÜV, co jest godnym uwagi świadectwem niezawodności i pewności ich działania.

Wysoka kultura techniczna i płynące z niej korzyści użytkownika

Sygnalizatory Soliphant są dostępne w wykonaniu kompaktowym, ze sztywnym lub elastycznym odsadzeniem czujnika na odległość do 20 m. Dzięki temu mogą być zabudowane zarówno w ścianie, jak i w dachu wysokiego silosu m.in. z cementem, zmielonym kamieniem wapiennym czy paszą zwierzęcą. Dzięki zastosowaniu czujnika wibracyjnego, wprowadzonego na rynek po raz pierwszy w historii w 1967 roku przez Endress+Hauser, sygnalizatory Soliphant nie posiadają żadnych ruchomych elementów mechanicznych, dzięki czemu gwarantują użytkownikowi całkowitą bezobsługowość w przeciwieństwie do m.in. elektromechanicznych czujników łopatkowych.

Wysoka częstotliwość drgań czujnika kamertonowego zapewnia użytkownikom sygnalizatorów Soliphant spokojną pracę, ponieważ są one w pełni odporne na drgania instalacji technologicznej, powodowane np. pracą pomp, zaworów czy klap. Regulacja czułości sprawia, że sygnalizatory Soliphant pracują poprawnie również w trakcie zasypu pneumatycznego, który przyczynia się do okresowego nasilenia zapylenia w silosie. Co więcej, dodatkową i unikatową korzyścią jest funkcja autokontroli czujnika i obwodów przetwarzania sygnału częstotliwościowego z jego wyjścia, wbudowana w układ mikroprocesorowy sygnalizatorów Soliphant. Wykrywanie usterki, korozji czujnika lub osadu na nim zgromadzonego powoduje, że użytkownik nie musi już wspinać się podczas deszczu czy silnego wiatru na kilkunastometrowy silos, aby wykonać diagnostykę sygnalizatora po uprzednim wymontowaniu go z króćca pomiarowego.

Godne uwagi są więc oszczędności, jakie wynikają z zastosowania sygnalizatorów Soliphant: ograniczenie liczby przestojów i awarii instalacji technologicznej przeliczone na konkretne pieniądze w budżecie zakładu, poprawa bezpieczeństwa pracowników, więcej czasu i mniej sytuacji stresujących dla służb utrzymania ruchu – ich praca jest bardziej komfortowa.

Dzięki unikatowej, wieloparametrowej analizie sygnału częstotliwościowego z czujnika wibracyjnego, sygnalizatory Soliphant są używane do wykrywania sedymentacji pod powierzchnią cieczy. Czujnik rozpoznaje różnicę między np. wodą i piaskiem, dzięki czemu jest bardzo interesującą propozycją dla branży wodno-ściekowej. Regulacja głębokości zanurzenia czujnika na zaciskowej mufie przesuwnej oraz dostępność wersji rozdzielnej z odstawioną obudową sygnalizatora ułatwiają użytkownikowi dopasowanie konfiguracji sygnalizatora do indywidualnego zadania pomiarowego i bieżącego zapotrzebowania układów regulacji/sterowania.

Na podstawie: endress.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii