Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2012-07-03

t-mass 150 - Niezawodny pomiar przepływu powietrza, azotu, dwutlanku węgla i argonu

t-mass 150 - Niezawodny pomiar przepływu powietrza, azotu, dwutlanku węgla i argonu

Sprężone powietrze, azot, dwutlenek węgla oraz argon to gazy powszechnie wykorzystywane w wielu sektorach przemysłu. Ich wytworzenie, transport i dystrybucja pochłaniają ogromne ilości energii. Długofalowe cele stawiane operatorom zakładów są jasne: zwiększenie efektywność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Nowy t-mass 150 jest masowym przepływomierzem termicznym, opracowanym specjalnie do następujących zastosowań:

 • Kontrola zużycia (dystrybucja)
 • Alokacja kosztów zużycia
 • Monitorowanie (wartości graniczne, alarmy)
 • Detekcja nieszczelności
 • Analiza trendu wydajności sprężarki

Przy pomiarze przepływu gazów, przepływomierze termiczne oferują niezrównane korzyści w porównaniu do innych metod:

 • Bezpośredni pomiar masy – brak konieczności kompensacji ciśnienia i temperatury
 • Wieloparametrowe – jeden przyrząd do pomiaru przepływu masowego, temperatury oraz objętości skorygowanej (Nm³, Sm³)
 • Wysoka dynamika pomiaru (100:1) – możliwy pomiar najmniejszych wartości przepływu przy niskim ciśnieniu w instalacji
 • Ekonomiczne – pomijalna strata ciśnienia
 • Bezobsługowe – brak części ruchomych
 • Dedykowane do detekcji nieszczelności

Produkcja sprężonego powietrza pochłania na świecie ogromne ilości energii - w sumie jest to 10 % globalnego zużycia energii przez przemysł. Istnieje wiele powodów wyjaśniających przyczyny niepotrzebnego marnowania tak dużych ilości energii:

 • Straty powietrza przez nieszczelności (do 30 %)
 • Nadmierne straty ciśnienia na zanieczyszczonych filtrach
 • Niewykorzystane ciepło odpadowe z kompresorów (do 95 %)
 • Niewystarczająca wydajność sprężarek
 • Kompresory pracujące, gdy jest to zupełnie niepotrzebne

Oszczędni operatorzy zakładów zadają sobie zawsze takie same pytania:

 • Ile sprężonego powietrza jest faktycznie potrzebne?
 • Czy zapotrzebowanie jest stałe czy zmienne w ciągu dnia?
 • Jakie jest bazowe obciążenie?
 • Ile energii elektrycznej (kWh) jest zużywane do wyprodukowania jednego normalnego metra sześciennego (Nm3) sprężonego powietrza?

Wieloparametrowy przepływomierz termiczny t-mass 150 może pomóc wiarygodnie odpowiedzieć na te pytania. Odpowiednio zastosowane pomiary przepływu w sieci sprężonego powietrza pozwolą, dla przykładu zlokalizować i wyeliminować źródła nieszczelności. Korzyści, wynikających z zastosowania przepływomierzy t-mass 150 jest jednak znacznie więcej:

 • Rozdzielenie kosztów produkcji sprężonego powietrza na miejsca jego zużycia.
 • Wiarygodne pomiary zużycia (monitorowanie trendów) dla optymalizacji procesów.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii