info@e-autoamtyka.pl 2010-08-16

Altistart 22 - By-pass – redundancja na najwyższym poziomie !

Altistart 22 - By-pass – redundancja na najwyższym poziomie !

Altistart 22 – urządzenia łagodnego rozruchu i zatrzymania uzupełniają bogatą gamę softstartów Schneider Electric, które pracują w segmencie przemysłu i infrastruktury na całym świeci  Zalety powodują że Altistart 22 jest powszechnie stosowany w standardowych aplikacjach, które nie wymagają bardzo wysokiej dynamiki oraz precyzji sterowania.
Altistart 22 – urządzenia łagodnego rozruchu i zatrzymania uzupełniają bogatą gamę softstartów Schneider Electric, które pracują w segmencie przemysłu i infrastruktury na całym świecie. Obecnie pod sztandarową nazwą Altistart występują 3 modele układów rozruchowych – Altistart 01 jako najprostszy kompaktowy softstart do 45kW, Altistart 22 przeznaczony do aplikacji pompowych i wentylatorowych z funkcją stycznika bocznikującego by-pass oraz Altistart 48 zaawansowany układ rozruchu dla standardowych i ciężkich systemów pompowo-wentylatorowych z funkcjami zabezpieczenia silnika oraz maszyny. Altistart 22 jako energoelektroniczny inteligentny rozrusznik silnikowy jest praktyczną alternatywą między klasycznymi układami „gwiazda-trójkąt” a zaawansowanymi technologicznie urządzeniami do kontroli rozruchu, pracy i łagodnego zatrzymania. Wspomniana wyżej optymalizacja aplikacyjna przejawia się przede wszystkim w lepszej jakości rozruchu / zatrzymania w porównaniu z rozwiązaniem elektromechanicznym oraz znacznie atrakcyjniejszej ofercie w stosunku do wielofunkcyjnego urządzenia dedykowanego do aplikacji „soft start/soft stop”. Jest to powód powszechnego stosowania tych produktów w standardowych aplikacjach, które nie wymagają bardzo wysokiej dynamiki oraz precyzji sterowania.
Altistart 22 został zaprojektowany do kontroli 3 fazowych silników asynchronicznym średniej mocy 4 – 400kW w przedziale prądu rozruchu pomiędzy 15A a 590A z napięciem zasilania 230V – 600V. Wbudowany stycznik bocznikujący „by-pass” stanowi redundancję kontroli i podnosi bezpieczeństwo ciągłości procesu w przypadku awarii rozrusznika. By-pass z funkcją zamknięcia przekaźników został zaprojektowany między innymi w celu ograniczenia wydzielanego ciepła po zakończeniu procesu rozruchu co wpływa na proces oszczędności energii zachowując wszelkie zabezpieczenia elektroniczne softstartu i silnika (początkowa i końcowa faza rozruchu). Przekaźnik zwarciowy by-pass stanowi integralną część mostka tyrystorowego SCR z zabezpieczeniem temperaturowym z wewnętrznym pomiarem prądu rozruchu. Zabezpieczenie termiczne silnika następuje poprzez ciągłe obliczanie całki cieplnej I2t oraz przetwarzanie informacji z sond PTC, które można w sposób automatyczny kasować. Typ sterowania z pełną kontrolą 3~ rozruchu SCR następuje poprzez wybór kontroli napięcia lub momentu po monitorowanej rampie definiowanej w softstarcie Altistart 22. System kontroli momentu pozwala na ograniczanie przeciążeń mechanicznych głównie dla sekcji sterowania zestawem pomp oraz łagodne przyspieszanie aż do prędkości znamionowej nawet przy znaczącym obciążeniu początkowym (moment bezwładności wentylatora, pokonanie oporów podczas startu pompy). Z tym zjawiskiem powiązana jest funkcja „Boost” zwiększenia napięcia podczas startu silnika – może być użyta do pokonania momentu „ruszenia” (zjawiska spowodowanego tarciem spoczynkowym lub luzem mechanicznym). Po wysłaniu polecenia startu, rozrusznik dostarcza do silnika ustaloną wartość napięcia przez ograniczony czas, nim nastąpi normalny rozruch. Ograniczenie prądu rozruchu Altistart’a 22 jest limitowane do wartości 350% Icl.

Czas i zdolność rozruchu softstartu Altistart 22 może zostać podniesiona nawet dwukrotnie w stosunku do standardowych możliwości poprzez implementację opcjonalnego wentylatora (wykonanie ATS22 do 170A). W przedziale prądu In 170A – 590A wszystkie rozruszniki posiadają wbudowany wentylator kontrolujący stan termiczny urządzenia.
Funkcja „podbicia napięcia podczas startu” jest parametrem charakterystycznym dla układów miękkiego startu / zatrzymania Altistart. Występuje ona również w Altistart 01 oraz Altistart 48. Oprócz tej funkcji „na pokładzie” ATS22 znajduję się inne funkcje, które wpływają na komfort sterowania systemami pomp i wentylatorów:
- ograniczenie momentu.
- aktywacja funkcji kaskadowej pracy silnika.
- wybór typu zatrzymania (wybieg lub zwalnianie na rampie)
- automatyczny restart.
- zaawansowana funkcja parametryzacji silnika.
- funkcja konfiguracji 2-go silnika o innej charakterystyce pracy.
Zabezpieczenie rozrusznika ATS22 oraz silnika realizowane jest na kilka sposobów. Aby zapobiegać uszkodzeniom urządzeń softstarty posiadają zabezpieczenie cieplne oraz zarządzają liczbą i czasem startów silnika pompy lub wentylatora. Regulacja czasem zwłoki pozwala na osiągnięcie odpowiedniego stanu termicznego rozrusznika przed ponownym jego restartem. W celu uniknięcia udarów napięciowych i prądowych Altistart kontroluje parametry napięcia zasilania w postaci kontroli utraty fazy, detekcji błędnego przypisania faz sterowania (połączenie do uzwojeń silnika w trójkąt), niezrównoważonej wartości napięcia oraz kontroluje wyzwolenie błędu stanu podnapięciowego i przepięciowego. Wymienione funkcje można kontrolować oraz wizualizować za pomocą terminala tekstowego lub narzędzi programowych – wizualizacja prądu rozruchu i statusu pracy rozrusznika oraz aplikacji:
- ostatni cykl pracy.
- całkowity czas pracy, rozruchu.
- całkowita liczba startów.
- status wejść / wyjść cyfrowych i analogowych.
Wymiary techniczne Altistart 22 zostały zmniejszone o około 25%. Oprócz zmniejszenia rozmiarów obudowy zapewniając przy tym dostateczne odprowadzenie ciepła softstart ATS22 ma możliwość podłączenia zacisków obwodów mocy szeregowo z każdym uzwojeniem silnika (połączenie w trójkąt). Przez urządzenia przepływa wówczas prąd, który jest mniejszy od prądu przewodowego o  , co umożliwia użycie rozrusznika o niższych parametrach znamionowych. Komunikacja Altistart 22 oparta jest na 2-przewodowym protokole Modbus RJ45 – port można łączyć z oprogramowaniem SoMove będącym nową platformą konfiguracji dla przemienników Altivar oraz serwonapędów Lexium oraz zdalnym terminalem tekstowym. Poprzez dedykowany mostek komunikacyjny mamy możliwość jednocześnie monitorować softstart z poziomu komunikacji Modbus i tekstowego terminala – oba typy kontroli mogą pracować jednocześnie. Listwa zacisków sterowania I/O zapewnia kontrolę 2 lub 3 – przewodową (3 wejścia cyfrowe), kontrolę stanu termicznego softstartu i silnika (1 czujnik PTC) oraz 2 przekaźniki wyjściowe sterujące i informujące o aktywacji funkcji kaskadowej, końca rozruchu czy przypisanie funkcji błędu softstartu (alarm termiczny, prądu, niedociążenia silnika lub alarm od sony PTC). Premiera Altistart 22
odbyła się w maju 2010 podczas spotkań z partnerami APTH
Schneider Electric.

info@e-autoamtyka.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii