Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-08-25

Field Xpert SFX100: Bezprzewodowy, ręczny konfigurator inteligentnych urządzeń pomiarowych i wykonawczych

Field Xpert SFX100: Bezprzewodowy, ręczny konfigurator inteligentnych urządzeń pomiarowych i wykonawczych

Niejednokrotnie służby utrzymania ruchu zmagają się z niedogodnościami związanymi z szybkim i sprawnym połączeniem się z urządzeniem pomiarowym bezpośrednio na instalacji technologicznej, a następnie z jego konfiguracją i/lub odczytem danych pomiarowych. Z pomocą przychodzi bezprzewodowy konfigurator Endress+Hauser Field Xpert SFX100, który realizuje komunikację z urządzeniem pomiarowym za pomocą połączenia Bluetooth lub WLAN (Wi-Fi).

Field Xpert jest wydajnym, ergonomicznym i uniwersalnym komunikatorem ręcznym w technologii komputera przemysłowego PDA, przeznaczonym
do konfiguracji, diagnostyki i obsługi AKP na instalacji obiektowej, spełniającym wymagania aplikacji przemysłowych:

  • Łatwy w obsłudze
  • Poręczny
  • Realizujący komunikację bezprzewodową poprzez Bluetooth™ lub WLAN
  • Wyposażony w pakiet oprogramowania konfiguracyjnego Device Xpert, który przeznaczono do konfiguracji, diagnostyki i obsługi urządzeń obiektowych Endress+Hauser oraz innych dostawców AKP
  • Udostępniający zaawansowane funkcje przyrządów, jak np. krzywa obwiedni echa w radarowych i ultradźwiękowych przetwornikach poziomu Endress+Hauser
Device Xpert

Oprogramowanie konfiguracyjne Device Xpert w połączeniu z urządzeniem Field Xpert  tworzy kompletny komunikator HART® dedykowany do zastosowań przemysłowych. Device Xpert zaprojektowano do wspomagania procesu sprawnej konfiguracji i diagnostyki AKP na instalacji technologicznej. Dzięki temu Field Xpert jest idealnym narzędziem wspomagającym codzienną pracę służb utrzymania ruchu. Umożliwia szczegółową konfigurację każdego urządzenia obiektowego, które jest wspierane przez producenta plikiem Device Description (DD).
Field Xpert umożliwia ponadto automatyczną aktualizację sterowników DD poprzez Internet lub WLAN.

Device Xpert współpracuje również z obiektowym serwerem sieciowym  Endress+Hauser Fieldgate FXA520, umożliwiając zdalną komunikację z urządzeniami HART® poprzez Ethernet. Komunikacja z użyciem innych protokołów jest w fazie przygotowań.

Komunikacja

Device Xpert umożliwia równoległe nawiązanie kilku połączeń z urządzeniami obiektowymi HART®. Użytkownik może zdefiniować pulę adresów urządzeń w jednym kroku, a następnym podać kolejne adresy urządzeń z sieci obiektowej. Znalezione w ten sposób urządzenia są łatwe do zidentyfikowania, ponieważ automatycznie wyświetlane są w grupach.

Konfiguracja urządzenia

Wszystkie podstawowe parametry konfigurowanego urządzenia pomiarowego lub wykonawczego są łatwe do zlokalizowania i konfiguracji na dużym wyświetlaczu Field Xpert.

Funkcje i parametry specjalne przyrządu można odszukać z pomocą dedykowanej wyszukiwarki funkcji. Jest to bardzo użyteczna zaleta Field Xpert, szczególnie w przypadkach urządzeń obiektowych o rozbudowanych funkcjach pomiarowych, diagnostycznych i statusowych.

Funkcje diagnostyczne

Device Xpert umożliwia diagnostykę urządzenia obiektowego wspomaganą przez plik opisu Device Description (DD).
Status przyrządu może być sprawdzony w szybki i prosty sposób lokalnie bez konieczności powrotu do sterowni lub dyspozytorni.

Zawansowane funkcje przyrządu

Device Xpert pozwala na wykorzystanie zaawansowanych funkcji urządzenia obiektowego, zaszytych w pliku opisu DD, co zwykle
nie jest  możliwe w  innych ręcznych, przemysłowych terminalach PDA. Przykładami takich funkcji są m.in. krzywa obwiedni echa lub sygnatura zaworu dla ustawień pozycjonowania i specjalizowanych procedur kalibracyjnych. Na podstawie: endress.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii