Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-02-22

Zastosowanie programowalnych kontrolerów automatyki (PAC)

Zastosowanie programowalnych kontrolerów automatyki (PAC)

Do tej pory wprowadzenia skutecznego systemu sterowania wsadowego oznaczało instalację składającą się z komputerów osobistych połączonych z pętlą sterowania w czasie rzeczywistym i komunikującą się ze sterownikiem na hali produkcyjnej przez OPC, ale tego rodzaju rozwiązanie to też nieodłączne trudności związane z programowaniem, integracją i bezpieczeństwem oraz niezadowalająca stabilność komputerów na hali produkcyjnej. Jednak teraz firma Mitsubishi Electric eliminuje te problemy dzięki C Batch - rozwiązaniu wykorzystującemu programowalne kontrolery automatyki (PAC) opracowanemu we współpracy z firmą specjalizującą się w sterowaniu procesem technologicznym INEA.

To spełniające wymogi ISA S88.01 oprogramowanie obsługuje wszystkie główne funkcje - tworzenie receptur i zarządzanie nimi, tworzenie wsadów i sterowania ich wykonaniem, automatyczną realizację receptur i jednoczesne wykonywanie kilku receptur - i to bez wychodzenia poza znane i bezpieczne środowisko PAC. Operator obsługuje proces przez program Batch View pracujący na interfejsach HMI Mitsubishi Electric serii GOT.

System C Batch posiada kompletny mechanizm przetwarzania wsadowego z zarządzeniem recepturami w ramach PAC. Eliminuje to konieczność stawiania serwera przetwarzania wsadowego na komputerze osobistym, co upraszcza architekturę całego systemu, przyspiesza wdrożenie i ogranicza koszty bez szkody dla wydajności rozwiązania. Co więcej - praca w środowisku PAC ogranicza ryzyko związane z bezpieczeństwem systemu IT, na które wystawione są niektóre z tradycyjnie stosowanych programów i komponentów sprzętowych. Na przykład często niedoceniany jest fakt, że sprzęt PAC jest zamknięty w integralnej obudowie i bezpośredni do niego dostęp ma niewielu pracowników, zaś komputer osobisty po prostu stoi na jakimś biurku, co sprzyja jego nieautoryzowanemu używaniu. Poza tym zastosowanie systemu niewykorzystującego komputerów PC zwiększa jego odporność na zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem.

Oczywiście rozwiązanie C Batch ma całą funkcjonalność, jakiej można by oczekiwać od tradycyjnego oprogramowania sterowania wsadowego na bazie komputerów osobistych - a oprócz tego umożliwia realizację algorytmów zmiany stanu dla poszczególnych faz procesu. Nadaje to nowe znaczenie pojęciu „superstanów” - optymalizując poziom abstrakcji i upraszczając programowanie, a więc ułatwiając wdrożenie rozwiązania i reagowanie na zmiany zachodzące w procesie. Poza tym konfigurowalne zachowanie systemu związane z wstrzymywaniem przechodzenia z faz do receptury i vice versa zapewnia elastyczność obsługi, a kontrola zgodności receptury z modelem fizycznym zwiększa jego bezpieczeństwo.

Kluczowe znaczenie dla zwiększania elastyczności ma też skalowalność parametrów receptur i wynikająca z tego skalowalność partii produkcyjnych. A dzięki temu, że C Batch wykorzystuje kontrolery PAC, czasy cyklu przetwarzania wsadowego są zminimalizowane, a deterministyczna prędkość realizacji - zoptymalizowana, co pozwala zwiększyć produktywność.

Kierownik działu rozwoju AMD Thomas Lantermann tak to skomentował: “Sprostanie wyzwaniom kontroli współczesnych procesów technologicznych wymaga możliwości łatwego opracowywania i wdrażania receptur bez konieczności stosowania złożonego i czasochłonnego programowania. Oczywiście są do tego stosowne rozwiązania wykorzystujące komputery osobiste, jednak wielu producentów woli większą prostotę i niezawodność systemów na bazie kontrolerów PAC. Wykorzystanie PAC rośnie i wiele osób uważa, że podnosi to poziom stabilności aplikacji do kontroli procesu dzięki zastosowaniu sprawdzonego w przemyśle sprzętu, co nierzadko oznacza też ograniczenie zagrożenia zainfekowaniem złośliwym oprogramowaniem.

Na podstawie: dmaeuropa.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii