Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-08-17

Moduły telemetryczne iMod

Moduły telemetryczne iMod

Urządzenia serii iMod to innowacyjna i wydajna platforma dla nowoczesnych systemów automatyki, telemetrii oraz zdalnego nadzoru. Składa się z komputera NPE oraz specjalnego oprogramowania do sterowania i monitorowania urządzeń oraz rejestrowania danych.

Sercem komputera jest wydajny i energooszczędny procesor ARM9 typu RISC, co razem z dużymi zasobami pamięci oraz systemem Linux daje nieograniczone możliwości zastosowań.

Platforma iMod zdefiniowana jest o system niezależnych kanałów (channels). Wyróżniamy 3 typy kanałów:

 • kanał źródła danych (source channel)
 • kanał dostępu do danych (access channel)
 • kanał komunikatów (message channel)

Platforma iMod została zaprojektowana w taki sposób, aby można było dołączać dodatkowe kanały (protokoły) w systemie plug-in. Dzięki tej właśnie funkcjonalności powstała seria urządzeń TRM.

Taki sposób implementacji dedykowanych protokołów gwarantuje to, że aplikacja działa
w uporządkowany sposób w oparciu o jeden spójny system.

Podstawowe funkcje realizowane przez iMod to:

 • pobieranie danych z interfejsów NPE lub urządzeń zewnętrznych z wykorzystaniem protokołu Modbus, MBUS lub innych
 • buforowanie zgromadzonych danych z opcją ich archiwizacji – funkcja rejestratora
 • udostępnianie danych dla systemów monitorowania, np. typu SCADA, bądź też innych sterowników iMod lub PLC, w sposób ciągły lub zdarzeniowy

Jak wspomniano wcześniej urządzenie działa w oparciu o system NPE, który jest zgodny
z systemem Linux. Oznacza to, że za pomocą dostępu terminalowego możliwa jest administracja urządzeniem w sposób zgodny z innymi urządzeniami, czy komputerami, opartymi o ten system.

Z poziomu systemu NPE możliwy jest dostęp do zasobów sprzętowych urządzenia.

NX Dynamics to innowacyjne rozwiązanie firmy TechBase - nowoczesny sposób obsługi i monitorowania komputerów NPE/iMod poprzez przeglądarkę internetową.

NX Dynamics ułatwia konfigurację oraz nadzorowanie i kontrolę nad urządzeniem.
Zapewnia płynne sterowanie wejściami i wyjściami.
Posiada 3 niezależne kanały komunikacyjne:

 • background channel (w tle) - jest odpowiedzialny za odświeżanie wartości (także w zakładkach)
 • command channel - służy do przesyłania reakcji użytkownika do urządzenia NPE (np. zmiana ustawień, włączenie/wyłączenie diody)
 • long channel - odpowiedzialny za przesyłanie długich poleceń (np. instalacja pakietu, łączenie modemu), posiada funkcję wznawiania połączenia w wypadku krótkiej utraty połączenia (awaria sieci)


Każdy kanał posiada kolejkę zadań, które są dodawane przez użytkownika.
Trzy kanały zapewniają szybkie reakcje na zdarzenia użytkownika oraz brak spowolnienia podczas wielu operacji na raz.

Funkcje ogólne:

 • możliwość połączenia do innego NPE wykorzystując ten sam uruchomiony już interfejs NX, poprzez podanie adresu IP i portu
 • konfigurowanie plików startowych (rcs, syscfg)
 • tworzenie własnych formatek (modułów) zgodnie z własną potrzebą. Na podstawie dostępnego przykładu
 • wkrótce: tworzenie i nadzorowanie serwisów startowych

NX Dynamics na bieżąco wyświetla informacje o urządzeniu:

 • automatyczne wskaźniki aktualnego użycia wszystkich pamięci dostępnych w NPE
 • automatyczne odświeżanie wszystkich wartości (ustawianie czasu odświeżania)
 • rozbudowane sterowanie I/O, regulowany czas odświeżania I/O (max co 200 ms )

Funkcje dotyczące połączeń:

 • wyświetlanie adresu IP połączenia Ethernet oraz GPRS
 • wskaźnik siły sygnału modemu GPRS
 • ustawienia sieci Ethernet (zakładka Ethernet)
 • ustawienia sieci GPRS (zakładka GPRS), włączanie/wyłączanie połączenia PPP
 • terminal połączenia Telnet z funkcją ponownego nawiązania połączenia podczas krótkiej awarii sieci

Pozostałe funkcje:

 • podgląd parametrów komputera (nazwa, czas pracy, wersja kernel'a i firmware)
 • ustawianie czasu, synchronizacja czasu z wzorcem czasu
 • dynamiczny podgląd logów

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii