Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-12-05

Spektrometry GC TOF MS

Spektrometry GC TOF MS

Spektrometr GC TOF MS Leco Pegasus IV oferuje niespotykaną w swojej klasie szybkość akwizycji danych. W ciągu sekundy można zarejestrować 500 pełnych widm masowych, co pozwala skrócić czas pomiaru oraz opracowywania metod pomiarowych.

Zastosowanie systemu dynamicznego śledzenia sygnału (Dynamic Signal Tracking) pomaga rozszerzyć zakres dynamiczny, integralność widna oraz ogólną sprawność systemu.

Obecnie pojawiła się możliwość rozszerzenia możliwości analitycznych przyrządu poprzez zastosowanie opcji dwuwymiarowego GC. Spektrometr GC TOF MS Leco Pegasus 4D pozwala znacząco rozszerzyć zdolności separacyjne w porównaniu ze standardowym chromatografem. Dzięki technice GCxGC w złożonym materiale zamiast dziesiątków pików widzimy tysiące pojedynczych komponentów, dokładnie określonych dzięki szybkości, z jaką pracuje detektor TOF.

Wraz z przyrządami dostarczane jest oprogramowanie ChromaTOF. Zastosowane mechanizmy przetwarzania danych ograniczają konieczność ręcznego wykonywania operacji związanych z optymalizacją systemu, akwizycją i opracowywaniem danych oraz tworzeniem raportów z pomiarów. Przy charakteryzacji jakościowej i analizie ilościowej wykorzystywane są algorytmy automatycznego znajdowania pików i rozwikływania widma, umożliwiające automatyczne wykrycie i rozwikłanie pików, unięcie interferujących sygnałów jonowych oraz szybkie porównanie analitów z wbudowaną biblioteką. Oprogramowanie może być stosowane również przy analizie z użyciem LC TOF MS.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii