Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-05-10

System Nexo – firmy Nexwell: Automatyka budynku – inteligentne systemy budynku

System Nexo – firmy Nexwell: Automatyka budynku – inteligentne systemy budynku

System Nexo to wygodny sposób na integrację wielu różnych urządzeń znajdujących się we współczesnych domach. Sercem systemu automatyki jest płyta główna centrali Nexo. Jest to niezależne urządzenie, które zawiera w sobie pełną administrację i logikę niezbędną dla funkcjonowania zaprogramowanych schematów działań.

Ponieważ pomysłów na inteligentny dom jest tak wiele, jak wielu jest jego domowników, system umożliwia różne sposoby personalizacji ustawień.

System jest przyjazny dla osób starszych, a zarazem odporny na ciekawość dzieci oraz gotowy do spełnienia kaprysów nawet 128 użytkowników. Nie byłoby to możliwe bez szeroko rozbudowanych interfejsów indywidualnie programowanych dla domowników, serwisantów i administratorów.

System został wyposażony w oprogramowanie wspierające tworzenie optymalnych pulpitów dla każdego użytkownika. Możliwe jest dowolne konfigurowanie skrótów systemowych, które posiadają bogatą bibliotekę grafik/ikon i dźwięków. Skróty mogą łączyć różne funkcje wielu urządzeń jednocześnie (np. grupować rolety równocześnie z oświetleniem w taki sposób, by za pomocą jednego dotknięcia panelu stworzyć w wybranym pomieszczeniu kameralną atmosferę).

Dla serwisantów/instalatorów przygotowano liczne udogodnienia związane m.in. z podglądem zdarzeń, automatycznym inicjowaniem urządzeń (system Plug&Play), narzędziami służącymi do wykrywania nieprawidłowości w podłączonej instalacji.
Administratorzy systemu za pośrednictwem „czarodzieja logiki”, są w stanie realizować nawet najśmielsze powiązania logiczne i funkcjonalne między urządzeniami wykonawczymi i sygnałami wejściowymi. Mogą ustalać kompetencje użytkowników, ustalać procedury powiadamiania w przypadku uruchomienia alarmu oraz programować wiele innych zadań automatyki domowej (np. uruchamianie zraszaczy gdy czujnik wilgotności gleby zgłasza taką potrzebę).

System jest kompatybilny z wieloma urządzeniami z dziedziny automatyki domowej, oświetlenia, ogrzewania, zdalnego sterowania i SSWiN. Został skonstruowany tak by w pełni integrować wszelkie standardowe na stałe montowane urządzenia domowe.

Panel dotykowy LCD to nowoczesny i modny sposób na użytkowanie systemów inteligentnych instalacji domowych. Efektowny wygląd i wygodny spersonalizowany pulpit pozwala pojedynczym dotykiem realizować najczęściej używane funkcje. System ikonek i skrótów połączony z szerokimi możliwościami programowania systemu Nexo, pozwala jednym dotknięciem przywitać gości otwierając im bramę wjazdową, włączając oświetlenie jeśli jest noc lub wyłączając zraszacze trawnika przed domem jeśli są aktywne. Wychodząc z domu jednym klawiszem można zasunąć rolety, zgasić wszystkie światła, zminimalizować moc ogrzewania i uzbroić alarm wraz z funkcją automatycznej rejestracji obrazu CCTV otoczenia domu na naruszenie zewnętrznej czujki ruchu.

Ponad to panel ma wbudowany notatnik (na którym można zostawić wiadomość), ikonki statusu naładowania akumulatora awaryjnego, połączenia z systemem i siecią GSM oraz zegar.

Moduły TUKAN są elementami wykonawczymi i wejściowymi zlokalizowanymi na przestrzeni całego domu w pobliżu sterownych urządzeniach lub wewnątrz puszek włączników. Służą do scentralizowanego sterowania silnikami rolet, gniazdami elektrycznymi, oświetlania ze ściemniaczami, elektrozaworami, wentylatorami. Również pobierają informację na podobnej zasadzie jak centrala alarmowa i elektroniczne termometry z wbudowanymi termostatami.
Umożliwia to dowolne grupowanie rolet według indywidualnych potrzeb użytkownika, dzięki czemu wybrane rolety będą się automatycznie zamykały bądź otwierały, w zależności od tego czy alarm jest uzbrojony, czy na dworze jest jasno itp.
Moduły oświetlenia umożliwiają tworzenie scen świetlnych. Za pomocą wcześniej zdefiniowanych sygnałów wejściowych do systemu możliwe jest dostrojenie oświetlenia domu do panujących okoliczności. Reakcja systemu oświetlenia na zaistniałe okoliczności może być dowolnie definiowana w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.
Moduł przekaźnika dla magistrali TUKAN umożliwia obsługę wielu urządzeń, których funkcje można wyzwalać stycznikiem zwartym na określony czas np. elektrozaworami na prąd stały lub zmienny.

Karty rozszerzeń to urządzenia montowane wewnątrz centrali systemu. Stanowią rozwinięcie podstawowych możliwości płyty głównej systemu Nexo.
Karta wyjść przeciwsobnych jest typowym elementem dedykowanym do scentralizowanego sterowania silnikami bram i rolet. System Nexo umożliwia sterowanie grupami urządzeń związanymi z obsługą pewnej określonej strefy domu.
Po odpowiednim zaprogramowaniu logiki możliwe staje się jednoczesne otwarcie bramy garażowej, bramy wjazdowej oraz włączenie oświetlenia drogi dojazdowej (uzależniając to od wartości sygnału na czujniku nasłonecznienia). Ponadto akcje te można powiązać z systemem zraszania trawników, systemem alarmowym oraz systemem sterowania ogrzewaniem.
Karta wyjść OC umożliwia sterowanie wieloma urządzeniami, których funkcje można wyzwalać na określony czas np. dodatkową syrena alarmową, elektrozaworami na prąd stały oraz innymi urządzeniami zasilanymi napięciem od 3,3 – 24 VDC. Przykładem zastosowania wyjścia impulsowego karty wyjść OC może być sterowanie centralą bramy garażowej. Wyjście OC jest wyjściem uniwersalnym o szerokim zastosowaniu.
Karta CCTV poprzez panel dotykowy LCD pozwala na oglądanie wysokiej jakości obrazu z wielu kamer zainstalowanych na terenie posesji. Pozwala na manualne lub automatyczne przełączanie kamery, w okolicy których została wzbudzona czujka ruchu. Ten sam impuls potrafi zarządzać rejestratorem obrazu w taki sposób, aby archiwizować tylko te chwile, w których czujka ruchu lub inne urządzenie domowe (np. dzwonek wideodomofonu) wywoła polecenie rejestracji. Oczywiście polecenie rejestracji może dotyczyć tylko momentów, w których zostały uzbrojone partycje alarmu. Na co dzień możemy używać podobnej funkcji np. do obserwacji dzieci bawiących się w ogrodzie.
Karta wideodomofonu jest urządzeniem integrującym wideodomofon z systemem Nexo. Dzięki niej możliwa jest obustronna komunikacja głosowa oraz jednostronna komunikacja wizualna z furtki posesji.
System pozwala obsługiwać wiele furtek z wideodomofonami i niezależnie przekierowywać sygnał wizyjny na poszczególne panele dotykowe. Panel dotykowy jest wyposażony w system głośnomówiący oraz system elektronicznych procesorów dźwięku (nie wymaga dodatkowej słuchawki). Pełna obsługa wideodomofonu odbywa się z poziomu panelu dotykowego, ale istnieje też możliwość sterowania furtką niezależnie np. poprzez pilota, SMS'a, „na zdarzenie”. Włączenie przycisku dzwonka w furtce może skutkować niezależnymi czynnościami systemu, takimi jak: wyłączenie zraszaczy na pięć minut, uruchomienie rejestratora obrazu, wysłanie SMS'a, symulacja obecności itp.

Magistrala Tukan to oparty na autorskich rozwiązaniach firmy Nexwell sposób komunikacji centrali systemu z urządzeniami wykonawczymi. Został stworzony aby ograniczyć do minimum ilość przewodów potrzebnych do stworzenia inteligentnej instalacji. Łącząc „od punktu do punktu” kolejne moduły magistrali Tukan tworzymy system niezależnych urządzeń komunikujących się ze sobą, którymi można zarządzać z centrali systemu za pośrednictwem: panelu dotykowego, pilota, SMS'a lub po prostu przez lokalne włączniki.
Magistrala Tukan współpracuje zarówno z urządzeniami wykonawczymi (sterowanie gniazdek, rolet, oświetlenia) jak i z urządzeniami wejściowymi (czujniki temperatury, karty wejść umożliwiającej obsługę do 8 wejść, np. do obsługi czujników alarmowych, stacji meteo, czujników wilgotności gleby itp.). Rozwiązanie takie odznacza się wyjątkową uniwersalnością zastosowań, dobrze integruje się ze zwykła strukturą instalacji elektrycznej i znacznie zmniejsza pracochłonność wdrożenia systemu oraz zmniejsza długość przewodów czujników całego domu do niezbędnego minimum.

"Wejścia" pełnią kluczową rolę w każdym systemie alarmowym i systemie automatyki domowej. Głównym zadaniem "wejścia" jest obsługa różnego typu czujek, czujników, styczników, kontaktronów, urządzeń meteo itp. Dzięki modułom wejść system „wie” z jakiego typu czujkami ma do czynienia, gdzie one się znajdują i czy działają poprawnie. Dom staje się energooszczędny, wygodny i łatwy w zarządzaniu (np. dzięki kontaktronowi uchylenie okna może być poleceniem wyłączenia klimatyzatora lub poleceniem uruchomienia alarmu gdy ten jest uzbrojony).
Wejście typu NO (normalnie otwarty) - obsługuje klasyczne styczniki, włączniki, które można użyć np. do wydania rozkazu uzbrojenia alarmu, w danej części domu wraz z równoczesnym zasunięciem wybranych rolet i wygaszeniem świateł (w systemie Nexo możliwości programowania są bardzo szerokie - równie dobrze stosując podobny stycznik można uruchomić zraszacze w ogrodzie czy aktywować alarm poprzez stycznik napadowy [ukryty pod blatem biurka] - słowem wejście NO jest impulsem którym można uruchomić każdy wcześniej zadany proces.
EOL_NC, 2EOL_NC - to klasyczne wejścia związane z typowymi czujkami alarmowymi takimi jak czujki ruchu, czujki wybicia szyby. Dodatkowo sygnałom wejściowym NO, NC, EOL_NC, 2EOL_NC można zadać stosowną do potrzeb czułość wtedy występują w naszym systemie jako NO_L; NC_L; EOL_NC_L; 2EOL_NC_L (wejścia niskoczułe).
Wejścia analogowe - w zakresie od 0-10V, z możliwością podziału czułości sygnału na 100 lub 255 progów, umożliwiają podłączenie czujników których sygnał wyjściowy ma charakter liniowy (np. czujnik nasłonecznienia). System potrafi zareagować stosownie do wartości napięcia jakie pojawi się na danym wejściu analogowym.
Do dyspozycji są również wejście licznikowe, z rozróżnieniem na opcje licz impulsy w zadanej jednostce czasu, bądź licz kolejne ciągi impulsów, działaj i licz od nowa.
Wejścia w systemie Nexo, można wykorzystać do integracji z tysiącami urządzeń domowych producentów z całego świata.

Można tak zaprogramować system Nexo, że rozbrojenie alarmu przez konkretnego użytkownika będzie skutkowało wysłaniem wiadomości SMS na wskazany numer telefonu. Jest to bardzo przydatne np. jeśli użytkownik chce wiedzieć czy dziecko bezpiecznie wróciło do domu. Można tak skonfigurować system by powiadomienia SMS dotyczyły innych zdarzeń, które np. powiadomią, że ktoś wchodzi do pomieszczenia, do którego nie miał dostępu, ale jeśli chcemy nie będzie to jednak skutkowało uruchomieniem całego alarmu wraz z procedurą powiadomienia firmy ochroniarskiej. Poprzez wysłanie SMS'a możliwe jest rozbrojenie bądź uzbrojenie alarmu, uruchomienie większości funkcji związanych ze sterowaniem urządzeń automatyki domowej (ogrzewanie, otwarcie bramy, odłączenie sieci wodociągowej itp.). Na podstawie: www.nexwell.eu

Komentarze do artykułu

krzysiek@emka-fw.pl

ładnie napisane i na tym koniec:-(( mam system Nexo u siebie instalowany od 2008 roku i jak na razie Nexwell nie jest w stanie dokończyć instalacji i podpisać protokołu odbioru ponieważ system jest niestabilny. Zaproponowali mi zamianę na Verso bo podobno okablowanie będzie pasowało a sam system jest stabilny. Pozdrawiam Krzysiek


Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii