Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2012-03-29

Bardziej "naturalne" podejście do uwierzytelniania płatności z Natural Security

Bardziej

Natural Security, nowatorski dostawca wydajnej technologii elektronicznego uwierzytelniania i członek grupy roboczej Biometrics Alliance Initiative, przedstawił branży międzynarodowych płatności podczas targów Cartes w USA krótką zapowiedź pierwszej aplikacji na potrzeby dokonywania płatności i identyfikacji użytkownika, wchodzącej w zakres opracowanego przez siebie unikalnego rozwiązania.

Wkrótce zaprezentuje je także na targach Cartes w Azji. Narzędzie to opiera się na elemencie uwierzytelniania, a także na rozpoznawaniu biometrycznym, zapewniając poufność i łatwość stosowania. Wykorzystanie biometrii umożliwia uwierzytelnianie użytkownika w oparciu o dwa kluczowe komponenty: identyfikację samej osoby oraz identyfikację karty chipowej, karty SD lub innego narzędzia będącego w posiadaniu użytkownika podczas dokonywania transakcji.

Do uwierzytelniania przy użyciu średniej klasy bezdotykowego i aktywnego urządzenia wystarcza położenie palca na czytniku. Pozwala to uniknąć zapamiętywania kodu PIN, ułatwiając tym samym i przyspieszając dokonywanie transakcji. Ponieważ to naturalne zabezpieczenie opiera się na technologii bezdotykowej, pozwala ono użytkownikom uniknąć konieczności manipulowania urządzeniem przy terminalu, a więc umożliwia optymalizację całego procesu uwierzytelniania.

Dane potrzebne do uwierzytelniania przechowywane w pamięci nowatorskiego urządzenia firmy Natural Security, są ściśle powiązane z jednym tylko użytkownikiem. Transakcja może więc być zrealizowana wyłącznie wtedy, gdy obecny jest zarówno użytkownik, jak i urządzenie. Technologia ta gwarantuje, że w przypadku zagubienia lub kradzieży urządzenia, nie będzie ono mogło zostać wykorzystane przez kogoś innego. Ponadto eliminuje potrzebę istnienia centralnej bazy danych gromadzącej dane biometryczne oraz wyklucza możliwość powiązania znalezionej karty z danymi przechowywanymi w tej bazie, dzięki czemu cały system jest niewiarygodnie dobrze zabezpieczony.

Według Cédrica Hozanne’a, dyrektora generalnego Natural Security: "Nowa technologia, zwłaszcza wtedy, gdy jest wykorzystywana do weryfikacji, jest często postrzegana przez przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych lub osoby spoza branży z odruchową nieufnością. Dane osobowe są drażliwym tematem. Tymczasem wykorzystanie biometrii przez Natural Security jest w rzeczywistości o wiele bezpieczniejsze i mniej inwazyjne niż to się wydaje. Staramy się, by usługodawcy, banki i detaliści kojarzyli nas z wygodą, szybkością działania i bezpieczeństwem, przy jednoczesnej pełnej gwarancji ochrony i poufności danych osobowych użytkowników końcowych. Nasza współpraca z TazTag – firmą specjalizującą się w technologii bezdotykowej – umożliwia bezdotykowe dokonywanie płatności z zastosowaniem autoryzacji biometrycznej, łatwej i szybkiej do zainstalowania i wykorzystywania przez handel detaliczny. Mamy nadzieję, że stworzymy podstawy rozwoju nowej generacji usług interaktywnych dla sklepów, a także nowych form płatności dla klientów."

Firma Natural Security jest członkiem założycielem Biometrics Alliance Initiative, grupy roboczej skupiającej użytkowników, banki, handel detaliczny, integratorów systemów informatycznych, pracowników naukowych oraz instytucje certyfikujące. Grupa powstała w 2011 roku w celu wspólnego dokonania postępu technologicznego w dziedzinie biometrii i rozwiązania problemów wiążących się z wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa płatności biometrycznych i kontroli dostępu. Ma również za zadanie wypracowanie systemowego podejścia do certyfikowania technologii biometrycznych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich poziomów zabezpieczeń i łatwości ich stosowania, zwłaszcza w sektorze bankowym i w obsłudze płatności.

Zgłaszając w lutym 2012 r. inicjatywę budowy społeczności o nazwie „natural security community”, firma Natural Security pragnie jeszcze mocniej zaakcentować swoje zaangażowanie w dziedzinie bezpiecznego uwierzytelniania oraz stać się rzecznikiem edukacji oraz wspierania postępu technologicznego i skuteczności w tej dziedzinie. Będzie to pierwsza tego rodzaju grupa w branży płatności i zabezpieczeń, która tworzy specjalne forum do dyskusji na tematy związane z biometrią, autoryzacją. Będzie to również platforma wymiany opinii wzbogacająca kompetencje sektora, na rzecz którego działa Natural Security.

Na podstawie: NATURAL SECURITY

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii