Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-08-22

Ekologiczna energia, czyli prąd i ciepło z biomasy

Ekologiczna energia, czyli prąd i ciepło z biomasy

Naturalne zasoby ropy naftowej, węgla kamiennego oraz gazu ziemnego kurczą się w zawrotnym tempie. Z kolei zapotrzebowanie na energię elektryczną z każdym rokiem jest coraz większe. Sytuacja ta zmusza do poszukiwania alternatywnych metod pozyskiwania prądu i ciepła. Nieocenionymi nośnikami są odnawialne źródła energii, które wytwarzają czystą i przyjazną dla środowiska moc.

Biogazownia rolnicza – pozyskiwanie biogazu z natury

Możliwość pozyskiwania energii z instalacji biogazowych otwiera zupełnie nowe drogi otrzymywania tańszej i co ważniejsze czystej energii z odnawialnych źródeł. Działanie tego typu zakładów doceniane jest szczególnie na zachodzie Europy, gdzie biogazownie rolnicze z powodzeniem konkurują z fermami wiatrowymi czy elektrowniami wodnymi. W naszym kraju jest to wciąż mało popularna metoda otrzymywania ciepła i prądu. Warto jednak podkreślić, że nie ma powodów, by obawiać się tego typu zakładów. „Najprościej mówiąc biogazowania rolnicza to instalacja przygotowana do produkcji biogazu z  organicznych odpadów pochodzących z produkcji roślinnej, zwierzęcej, gastronomii, przetwórstwa owocowo-warzywnego czy innych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego” – wyjaśnia Rajmund Reichel, Dyrektor Działu Zbiorników w firmie Wolf System Sp. z o.o. Tego typu obiekt składa się z układu podawania wsadu technologicznego, komory fermentacyjnej I i II stopnia, zbiornika na biogaz, zbiornika przefermentowanego substratu agregatu kogeneracyjnego oraz układu automatyki i sterowania. Biogaz powstający w procesie fermentacji metanowej jest paliwem bogatym w metan, dwutlenek węgla, a także wodór, siarkowodór oraz azot. Bogactwo tych pierwiastków i związków pozwala przetwarzać ten materiał na energię elektryczną i cieplną. Wszelkie wątpliwości co do uciążliwości  dla okolicznych mieszkańców i zagrożenia dla środowiska związanego z pracą biogazowni rolniczych w  nie powinny budzić tylu emocji w społeczeństwie. Zresztą zawsze istnieje możliwość , aby o ewentualnych „skutkach ubocznych” tych instalacji przekonać naocznie u naszych sąsiadów w Niemczech, Austrii, Czechach itd.„Dobrze i solidnie wykonana instalacja biogazowa opiera się przede wszystkim na żelbetowych i szczelnych zbiornikach do gromadzenia substratu do fermentacji i pofermentatu. Firma Wolf System od ponad 40 lat zajmuje się konstrukcją i budową zbiorników żelbetowych na różnego typu materiały płynne i sypkie w tym i  dla biogazowni. Nasza wiedza i doświadczenie związane z budową zbiorników żelbetowych pozwala na wykonywanie w pełni bezpiecznych i ekologicznych zakładów biogazowych, teraz także w Polsce” – dodaje Rajmund Reichel.

Dlaczego warto?

Budowa biogazowni rolniczej poza korzyściami płynącymi z produkcji biogazu niesie za sobą wiele pożytku dla okolicznych rolników, mieszkańców oraz lokalnej administracji. „Przede wszystkim należy tutaj wymienić aktywizację rolników, możliwość modernizacji ich gospodarstw oraz propagowanie proekologicznych zachowań. Nie można pominąć aspektu nieprzyjemnego zapachu, który wydzielają odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Oddanie odpadów do biogazowni eliminuje składowiska gnojowicy,obornika czy resztek organicznych w gospodarstwie. Wymieniając kolejne zalety tego typu zakładów warto pamiętać o kwestii finansowej: stałych , konkretnych przychodach z produkcji prądu i  ciepła z biogazowni  dla inwestora, taniej energii dla okolicznych mieszkańców, oraz podatkach dla administracji” – tłumaczy Rajmund Reichel z firmy Wolf System. Warto jednak podkreślić, że stworzone źródło energii odnawialnej będzie dostarczało do naszych domów i gospodarstw prąd oraz ciepło przez kolejne lata, a w przyszłości być może całkowicie zastąpi tradycyjne metody pozyskiwania energii.

Oprócz kryzysu finansowego coraz głośniej mówi się również o kryzysie energetycznym. Oznacza to, że zapasy ropy naftowej, gazu i węgla maleją, a zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta. Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii doprowadziło naukowców do pozyskiwania biogazu z odchodów zwierzęcych i odpadów organicznych. Ta dobrze znana na zachodzie Europy technologia być może pozwoli stworzyć w Polsce efektywne, ekologiczne i co najważniejsze trwałe źródło odnawialnej energii.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii