Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-01-10

TIA Portal - nowe środowisko projektowe systemów automatyki przemysłowej firmy Siemens.

TIA Portal - nowe środowisko projektowe systemów automatyki przemysłowej firmy Siemens.

Przy użyciu środowiska Totaly Integrated Automation Portal możliwa staje się integracja  narzędzi do projektowania paneli operatorskich HMI, SCADA, sterowników PLC SIMATIC oraz napędów w ramach jednego projektu. Ujednolicony wygląd edytorów programowych oraz dostęp do wspólnej bazy danych projektowych, ułatwia i przyśpiesza tworzenie projektów. Zintegrowana we wspólnym projekcie  diagnostyka  pozwala na szybkie i jednoznaczne poszukiwanie błędów.

TIA Portal jest bazą dla narzędzi inżynierskich które będą w przyszłości integrowane w tym środowisku. Obecnie w środowisku TIA Portal jest dostępne oprogramowanie Step 7 V11 w dwóch wersjach: Step 7 V11 Basic dla sterowników S7-1200 oraz Step 7 V11 Professional dla sterowników SIMATIC S7-1200/300/400, jak również sterowników budowanych na bazie komputerów PC wraz z oprogramowaniem SIMATIC WinAC. Obie wersje Step7 V11 zawierają oprogramowanie Simatic WinCC Basic V11 przeznaczone do konfiguracji paneli operatorskich Simatic HMI Basic Panel.

Oprogramowanie Step7 Professional V11 posiada wbudowane edytory języków S7-SCL (Script Control Language), S7-GRAPH,LAD (Ladder Diagram) ,FBD (Function Block Diagram)  oraz STL (Statement List ). Znane dotychczas z Step7 V5.5 dodatkowe pakiety programowe  takie jak SCL, GRAPH, PLCSim, DocPro oraz Teleservice są również zintegrowane z Step7 Professional V11 i nie są wymagane na nie dodatkowe licencje.

Step 7 V11 jest oprogramowaniem zorientowanym obiektowo, ze scentralizowanymi funkcjami konfiguracyjnymi, umożliwiającymi automatyczną aktualizację zmian we wszystkich dostępnych edytorach projektu. Wprowadzanie nowych danych tylko jednokrotnie, a nie dla każdego urządzenia oddzielnie, pozwala na ograniczenie czasu programowania, wzrost wydajności i zmniejsza ryzyko popełnienia pomyłek podczas wielokrotnej konfiguracji.

Podłączone urządzenia mogą być konfigurowane i programowane w przyjaznym dla użytkownika, graficznym interfejsie „Device and Network View”. Zestawianie połączeń ze sterownikami, urządzeniami HMI (Human-Machine Interface) i innymi komputerami odbywa się poprzez prostą, blokową konfigurację graficzną. W tym trybie informacje diagnostyczne o kontrolowanym sprzęcie są dostępne za jednym kliknięciem myszki.

Nowe, zorientowane obiektowo narzędzia programowania spełnią oczekiwania zarówno doświadczonych programistów jak i początkujących użytkowników oferując efektywne i szybkie pisanie kodu. Przyjazne dla użytkownika funkcje obejmują pasek Favorites z najczęściej wprowadzanymi komendami, proste kopiowanie i wklejanie całych fragmentów kodu, a także funkcję automatycznego rozpoznawania i uzupełniania poleceń oraz nazw zmiennych. Edytory dla logiki drabinkowej (LAD) oraz dla schematów blokowych (FBD) w Simatic S7-1200 również zostały udoskonalone. Dodatkowe funkcje to, między innymi adresowanie pośrednie, Calculate Box (funkcje matematyczne), Multiplexer, Demultiplexer oraz niejawna konwersja typów zmiennych. Położono szczególny nacisk na zmianę i udoskonalenie wysoko-poziomowego edytora S7-SCL przeznaczonego do pisania rozbudowanych algorytmów i przeprowadzania skomplikowanych obliczeń. Edytor S7-SCL może być teraz użyty w programowaniu S7-1200, a sam kompilator został zoptymalizowany dla sterowników S7-300/400. Usprawnienia w nowym edytorze S7-SCL to, m.in. czytelne wyświetlanie bieżących wartości i funkcja sprawdzania kodu w poszukiwaniu błędów. Zmian dokonano również  edytorze S7-Graph. Stworzone przez użytkownika fragmenty kodu, tabele, zmienne, moduły programu i konfiguracje mogą być w prosty sposób włączone do bibliotek lokalnych i wykorzystane w bieżącym projekcie lub udostępnione globalnie i użyte w innych projektach.

Oprogramowanie Step 7 V11 Professional może być wyposażone w dodatkowe pakiety narzędziowe, takie jak: moduły regulacji PID Professional V11znane wcześniej jako  Standard PID Control i Modular PID Control, a także w moduły Easy Motion Control  czyli biblioteki napędowe oraz w oprogramowanie  Step 7 Safety V11 dla sterowników Simatic w wersjach fail-safe. W porównaniu do wcześniejszych programów konfiguracyjnych, Step 7 V11 oferuje intuicyjny, uniwersalny sposób wprowadzania danych jednakowy dla wszystkich modułów i narzędzi programowych.

Oprogramowanie WinCC V11 instalowane w TIA Portal to narzędzie inżynierskie pozwalające na projektowanie paneli operatorskich zaczynając od paneli BASIC poprzez rodzinę paneli Mobile Panel, Multi Panel, Komfort Panel, kończąc zaś na systemach obsługi operatorskich SCADA na komputerach PC. WinCC V11 jest dostępne  w kilku pakietach tak aby możliwym było dopasowanie oprogramowania do konkretnej rodziny paneli operatorskich lub też systemu SCADA Dzięki temu użytkownik sam będzie mógł wybrać odpowiednią wydajność w stosunku do ceny danego rozwiązania. Każda z wersji WinCC V11 dostępna w TIA Portal ma wbudowany symulator.

TIA Portal zapewnia bezpieczeństwo inwestycji i łatwą integrację w przyszłości innych narzędzi programowych. Przykładem może być oprogramowanie dla napędów rodziny SINAMICS , które jest również planowane do  integracji w TIA Portal.

Na podstawie: siemens.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii