ABB 2012-11-26

ABB zrealizował skomplikowany projekt dla morskiej farmy wiatrowej

ABB zrealizował skomplikowany projekt dla morskiej farmy wiatrowej

Serwis Transformatorów ABB w Łodzi zakończył projekt pierwszej instalacji ograniczników przepięć na największej morskiej farmie wiatrowej świata. Udana realizacja to efekt coraz większej specjalizacji ABB w zakresie prac serwisowych na instalacjach morskich i rosnącego znaczenia łódzkiej jednostki na rynku tego typu usług.

Projekt zakładał wymianę i modernizację 12 istniejących muf kablowych 140 kV oraz montaż ograniczników przepięć na czterech transformatorach zainstalowanych na farmie wiatrowej Walney Offshore Windfarm. Intencją klienta – firmy DONG Energy, która jest generalnym wykonawcą farmy wiatrowej, było zwiększenie bezpieczeństwa jej pracy.

Farma znajduje się na Morzu Irlandzkim i składa się z ponad 100 turbin o średnicy wirnika od 107 do 120 metrów. Każda z turbin dostarcza 3,6 MW energii elektrycznej, przesyłanej na ląd dzięki dwóm podstacjom, podwyższającym napięcie z 33 kV do 132 kV przy pomocy czterech transformatorów mocy 120 MVA. Transformatory oraz nowe mufy zostały wyprodukowane w fabryce ABB w Łodzi.

Ponieważ realizacja kontraktu wiązała się z interwencją w niebezpiecznym, morskim środowisku, czterech pracowników Serwisu Transformatorów ABB w Łodzi przeszło w Holandii i w Anglii specjalistyczne szkolenia nadające odpowiednie certyfikaty, które uprawniają do prowadzenia prac na instalacjach morskich.

Niebezpieczeństw i potencjalnych zagrożeń podczas akcji serwisowej było wiele – począwszy od codziennego transferu z portu na platformę (w zależności od fazy przypływu, odległość od pokładu łodzi do platformy wynosiła od 15 do 30 metrów), przez zmienne warunki pogodowe, wysokość fali i perspektywę nagłej ewakuacji, po samą pracę w komorze transformatora. Ryzyka udało się zminimalizować dzięki ścisłemu przestrzeganiu bardzo restrykcyjnych zasad ABB w obszarze BHP podczas każdego z ponad 80 dni pracy na platformach. Nie bez znaczenia było również duże doświadczenie serwisantów.

Sama wymiana 300-kilogramowych elementów muf wraz z ogranicznikami była bardzo skomplikowaną operacją. Nowe mufy należało ostrożnie przenieść przez labirynt wąskich korytarzy do miejsca, w którym stare, 450-kilogramowe mufy musiały zostać zdemontowane i bezpiecznie przetransportowane poziom niżej.

Każda z muf była połączona z kablem wysokiego napięcia, więc inżynierowie ABB musieli opracować sposób na ich wymianę, pozostawiając kabel nienaruszony. Ponadto w ciasnym otoczeniu transformatora nie było żadnych urządzeń podnoszących, co wiązało się z koniecznością zaaranżowania własnego systemu dźwigowego, dostosowanego do otoczenia. Serwisanci musieli również liczyć się z niebezpieczną pracą na wysokości kilku metrów, gdzie znajdowały się trudno dostępne główne elementy zmodyfikowanych urządzeń.

Po niespełna trzech miesiącach pracy przy zmiennej pogodzie projekt został zakończony. Realizacja zamówienia wiązała się z modyfikacją istotnych elementów transformatora w układzie wysokiego napięcia, operacjami przetaczania znacznej ilości oleju i przenoszenia dużych ciężarów w warunkach morskich – a więc z dużą ingerencją w urządzenia znajdujące się na platformie. „Zdobyte w związku z tym doświadczenie pozwala nam mówić, że jesteśmy jedną z nielicznych grup na świecie, które są w stanie prowadzić takie akcje serwisowe i wiedzą jak zakończyć je sukcesem. Przećwiczyliśmy nasze procedury, sprawdziliśmy nasze technologie w ogniu walki, czyli na morzu, a nie podczas symulacji. To będzie procentować w przyszłości” – twierdzi Mirosław Owczarek, główny inżynier w Serwisie Transformatorów ABB.

Specjalizacja Serwisu Transformatorów ABB w Łodzi podnosi prestiż jednostki nie tylko w ramach Grupy ABB, ale również na rozwijającym się europejskim rynku energii odnawialnej. „Aktualnie nasz zespół aktywnie uczestniczy w spotkaniach branżowych związanych z eksploatacją transformatorów zainstalowanych na farmach wiatrowych wspierając potrzeby klientów w tym rozwijającym się segmencie. Nawiązujemy nowe kontakty biznesowe z producentami nowych jak i użytkownikami już pracujących instalacji morskich” – mówi Radosław Kowalczyk, szef Lokalnej Grupy Produktowej Serwisu Transformatorów. „Przy obecnym doświadczeniu i kompetencjach jesteśmy w stanie oferować szeroki wachlarz usług instalacyjnych, modernizacyjnych, szkoleniowych oraz eksploatacyjnych, również w odniesieniu do transformatorów zainstalowanych na wiatrakach. To nowy i szybko rosnący obszar, szczególnie w Polsce, gdzie udział energii odnawialnej w całości wytworzonej energii zaczyna nabierać szczególnego znaczenia i zainteresowania gospodarczego”.ABB
Na podstawie: abb.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii