Krzysztof Stutko 2013-05-16

Magnetyczny system pomiarowy MPI

Magnetyczny system pomiarowy MPI

Rozszerzając grupę wskaźników położenia i obrotów firma Elesa wprowadziła nowy system pomiarowy MPI, bazujący na czujniku magnetycznym. Układ składa się ze wskaźnika położenia MPI-15 oraz liniału magnetycznego M-BAND-10 i może służyć zarówno do pomiarów liniowych, jak i kątowych.

Wskaźnik położenia MPI-15 składa się z magnetycznego czujnika położenia, połączonego przewodem z wielofunkcyjnym wyświetlaczem LED. Układ zasilany jest z niezależnego źródła energii, tj. baterii 1.5 VDC, której obudowa jest instalowana poza wyświetlaczem. Rozwiązanie takie eliminuje konieczność demontażu wyświetlacza w przypadku wymiany baterii.
Wskaźnik MPI-15 umożliwia odczyt mierzonych wartości zarówno w absolutnym, jak i przyrostowym trybie pracy. Możemy też w nim ustawić jednostki miary (milimetry, cale, stopnie), jak również kierunek przyrostu wartości i dokładność jej odczytu.
Pamięć buforowa wyświetlacza zachowuje ustawione parametry pracy w trakcie wymiany baterii.
Liniał magnetyczny M-BAND-10 pomaga w określeniu położenia czujnika magnetycznego.
Dzięki warstwie taśmy samoprzylepnej możemy go łatwo zamocować na wybranym podzespole maszyny. Dodatkowa taśma ochronna zabezpiecza powierzchnię liniału przed uszkodzeniem.
W trakcie pomiaru położenia czujnik magnetyczny przemieszcza się ponad liniałem magnetycznym bez jakiegokolwiek kontaktu z nim. Rozwiązanie takie nie posiada współpracujących, zużywających się elementów, unikamy więc konieczności ich konserwacji. Bezdotykowa współpraca czujnika z liniałem umożliwia też kompensację nierówności powierzchni jego mocowania. Odległość między czujnikiem a liniałem magnetycznym nie powinna jednak przekraczać 2.5 mm.
Dodatkowo układ odporny jest na działanie wibracji, kurzu, smarów i innych zabrudzeń.
Przy zamawianiu magnetycznego systemu pomiarowego MPI musimy określić zarówno długość potrzebnego liniału, jak i przewodu czujnika magnetycznego.
Poniżej znajduje się link do karty katalogowej z danymi technicznymi i sposobem montażu wskaźnika położenia MPI-15 oraz liniału magnetycznego M-BAND-10:
* Magentyczny system pomiarowy MPI
Autor: Krzysztof Stutko
Redakcja: Elesa+Ganter Polska
Informacje o pełnej ofercie ELESA+GANTER znajdują się w nowy katalogu podstawowy 038 (wersja polskojęzyczna) lub na stronie: www.elesa-ganter.pl

Kontakt:
Centrala: +48 22 737 70 47
Pomoc techniczna: +48 691 772 572 (Krzysztof Stutko)Krzysztof Stutko
Na podstawie: www.elesa-ganter.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii