Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-12-06

ABB podpisała kontrakt o wartości 125 milionów dolarów na budowę połączenia energetycznego dla morskiej farmy wiatrowej w Belgii

ABB podpisała kontrakt o wartości 125 milionów dolarów na budowę połączenia energetycznego dla morskiej farmy wiatrowej w Belgii

Dzięki połączeniu energetycznemu do europejskiej sieci trafi 325 megawatów odnawialnej energii elektrycznej.

ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, podpisał kontrakt o wartości 125 milionów dolarów z belgijskim przedsiębiorstwem C-Power NV na budowę połączenia energetycznego farmy wiatrowej zlokalizowanej 30 kilometrów od belgijskiego wybrzeża z siecią energetyczną na stałym lądzie.

Budowa połączenia realizowana jest w ramach projektu rozbudowy farmy wiatrowej Thornton Bank. W pierwszej fazie wybudowanych zostało sześć turbin wiatrowych o mocy 30 MW i tymczasowo połączonych z lądem stałym przez ABB. Druga i trzecia faza projektu zakładają wybudowanie na farmie 48 kolejnych turbin wiatrowych i wykonanie stałego połączenia energetycznego dla rozbudowanego obiektu o całkowitej mocy do 325 MW.

ABB będzie odpowiedzialna za inżyniering systemu, projekt, dostawy i uruchomienie morskiej stacji elektroenergetycznej i platformy, na której stacja zostanie zainstalowana, jak również systemu kabli układanych pod wodą i na lądzie.

„Włączanie odnawialnych źródeł energii do sieci stanowi kluczowy element wysiłków zmierzających do zbalansowania rosnącego popytu na energię elektryczną z troską o zmiany klimatyczne,” powiedział Peter Leupp, szef dywizji Systemów Energetyki w Grupie ABB. „ABB posiada technologie, kompetencje i doświadczenie, którymi może wspierać takich klientów jak C-Power w realizacji ich celów.”

Turbiny wiatrowe będą połączone z morską stacją transformatorową za pomocą biegnących pod wodą kabli średniego napięcia. Na stacji napięcie będzie podnoszone do poziomu 150 kV i stąd energia elektryczna będzie transportowana do sieci energetycznej na lądzie. Prąd trafi do sieci na stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia Slijkens zlokalizowanej w Bredene, około 3 km od brzegu, w głębi lądu.

Farma wiatrowa, której uruchomienie przewidziane jest na rok 2013 ma pozwolić na uniknięcie emisji 450 000 ton dwutlenku węgla rocznie, co stanowi wynik porównywalny do osiąganego w najbardziej efektywnych elektrowniach gazowych. Farma ma produkować 1 000 gigawatogodzin energii elektrycznej rocznie, co stanowi ekwiwalent energii elektrycznej konsumowanej rocznie przez 600 000 Belgów.

ABB dysponuje szeroką ofertą produktów, zintegrowanych rozwiązań, a także doświadczeń, które umożliwiają efektywną produkcję energii z wiatru i jej łatwe włączanie do sieci energetycznych. Wśród klientów firmy znajdują się producenci turbin, poddostawcy, niezależni wytwórcy energii i zakłady energetyczne.

Na podstawie: abb.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii