Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2012-03-09

Nowe konsorcjum Badań nad Siecią Inteligentną w Europie

Nowe konsorcjum Badań nad Siecią Inteligentną w Europie

ABB zaangażował się w projekt Grid4EU. To nowatorskie konsorcjum 27 partnerów, którzy stawiają sobie za cel wspieranie działań skutkujących redukcją emisji CO2 poprzez poprawę efektywności oraz wdrażanie idei zarządzania popytem na energię (demand response) w elektrycznych sieciach dystrybucyjnych.

Konsorcjum skupi się na demonstrowaniu na dużą skalę rozwiązań dla sieci dystrybucyjnych, które mogą zostać powielone i wdrożone gdziekolwiek w Europie w końcowej fazie realizacji projektu.

ABB odegra kluczową rolę w Grid4EU, w skład którego wchodzi sześciu czołowych europejskich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (zaopatrujących w sumie ponad 50% konsumentów energii elektrycznej w Europie), jak również detalicznych sprzedawców energii elektrycznej, wytwórców i organizacji badawczych. Konsorcjum będzie działać przez okres 51 miesięcy począwszy od 1 listopada 2011, kiedy to porozumienie zostało oficjalnie podpisane przez Komisję Europejską.

Program Grid4EU ma kierować rozwojem wydajnych rozwiązań w obszarze nadzoru i sterowania w tych częściach sieci dystrybucyjnej, które wcześniej nie posiadały tego typu rozwiązań. Tak daleko idące możliwości w zakresie zarządzania są kluczowe dla bezpiecznej integracji rozproszonych źródeł energii odnawialnej, umożliwiając redukcję CO2 przy zachowaniu niezawodności sieci.

Program będzie również pomagał w dynamicznym zarządzaniu podażą i popytem na energię elektryczną, dalszym wsparciu dla integracji źródeł energii odnawialnej oraz umożliwianiu konsumentom przyjęcia roli aktywnego uczestnika w sieci.

Częścią projektu Grid4EU jest sześć pokazowych sieci inteligentnych, tworzonych na dużą skalę w sześciu różnych krajach. ABB będzie uczestniczyć w pracach w trzech z sześciu projektów – razem z firmami RWE w Niemczech, Vattenfall w Szwecji oraz CEZ w Czechach.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii