Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2023-05-06

Moduł Ixxat Safe T100/FSoE zapewnia bezpieczeństwo funkcjonalne w ramach EtherCAT

Moduł Ixxat Safe T100/FSoE zapewnia bezpieczeństwo funkcjonalne w ramach EtherCAT

HMS Networks wprowadza obecnie na rynek nową wersję rozwiązania Ixxat SafeT100, która umożliwiaużytkownikom implementację bezpiecznych modułów We/Wy dla protokołu FSoE – Functional Safety overEtherCAT. Nowa wersja modułu, dostępna wcześniej dla PROFIsafe i CIP Safety, obsługuje protokół SafetyFunctional over EtherCAT zgodnie z ETG 5100 V1.2.0.

Ixxat® Safe T100 to kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa, które umożliwia producentom urządzeń ikonstruktorom maszyn wdrażanie konfigurowalnych, bezpiecznych modułów wejśći wyjść w aplikacjach do SIL 3 i PLe Cat.4. Moduł Safe T100 został zaprojektowany po kątem współpracy z Anybus® CompactCom (również produkcjiHMS Networks). Podczas gdy rozwiązanie Anybus CompactCom obsługuje standardową, niezabezpieczonąkomunikację z siecią EtherCAT, moduł Safe T100 obsługuje komunikację zabezpieczoną - w tym przypadkuprzez protokół FSoE. Dzięki pełnej implementacji bezpiecznego protokołu i warstwy aplikacji w Ixxat SafeT100 producenci urządzeń i konstruktorzy maszyn uzyskują możliwość szybkiego dodania opcjibezpieczeństwa funkcjonalnego do swoich urządzeń. Typowym zastosowaniem modułu Ixxat Safe T100 jestfunkcja bezpiecznego zatrzymania awaryjnego urządzeń automatyki, takich jak napędy, roboty lub sterownikiprocesów.

Rozwiązanie fabrycznie certyfikowane i przetestowane pod kątem zgodności

Moduł Ixxat Safe T100 jest fabrycznie certyfikowany przez TÜV Rheinland, a jego zgodność ze standardemFSoE ETG 5100 V1.2.0 została potwierdzona w laboratorium testowym ETG. Dzięki temu użytkownicy,wdrażając bezpieczne urządzenia i systemy, korzystają ze znacznie skróconego czasu opracowywania rozwiązań oraz zredukowanych kosztów i ryzyka. Ponieważ Ixxat T100 współpracuje z AnybusCompactCom, użytkownik końcowy skorzysta z urządzenia lub maszyny, które zapewniają realizacjęzarówno bezpiecznych, jak i niezabezpieczonych funkcji za pośrednictwem tylko jednego interfejsukomunikacyjnego. To znacznie upraszcza konfigurację i planowanie projektu całego systemu automatyki przemysłowej.

Najważniejsze informacje techniczne

Moduł Ixxat Safe T100 posiada trzy dwukanałowe wejścia, które mogą wykrywać błędy zewnętrznegookablowania oraz jedno dwukanałowe wyjście. Wszystkie wejścia i wyjścia działająz sygnałami 24 V. Wszystkie interfejsy danych serwisowych i procesowych wymagane dla protokołu FSoE wwarstwie EtherCAT, takie jak sterowanie siecią i dioda stanu, czy transmisja bezpiecznych danychkonfiguracyjnych, są dostępne w module Anybus CompactCom. Dodatkową funkcję bezpieczeństwa stanowiizolacja galwaniczna interfejsu pomiędzy modułem Anybus CompactComa Ixxat Safe T100/FSoE. Inne wewnętrzne funkcje bezpieczeństwa obejmują zintegrowane monitorowanietemperatury i wyłączanie do bezpiecznego stanu, a także szczegółową sygnalizację błędów kanału i obsługębłędów.

Rozwiązanie skalowalne dla protokołów FSoE, PROFIsafe i CIP Safety

Komunikacja wewnętrzna między niezabezpieczonym modułem Anybus CompactCom a modułembezpieczeństwa Ixxat Safe T100 odbywa się zgodnie z zasadą „czarnego kanału”. Dzięki temu wyraźnemuoddzieleniu bezpiecznej i niezabezpieczonej warstwy komunikacyjnej klienci mogą obsługiwać wszystkie trzygłówne protokoły bezpieczeństwa (FSoE, PROFIsafe i CIP Safety) za pomocą tylko jednego rozwiązaniasprzętowego, co jeszcze bardziej zwiększa skalowalnośći wydajność produktu.

Indywidualne wdrożenia lub rozwiązania OEM

Dzięki kompleksowym wytycznym wdrożeniowym oraz dokumentacji użytkownika moduł Safe T100 możebyć wdrażany we własnym zakresie przez producentów urządzeń oraz konstruktorów maszyn. Jednak HMSwspiera klientów, oferując również usługi wdrożeniowe oraz portowania i certyfikacji. W przypadku specyficznych wymagań dotyczących np. wymiarów, wtyczek lub liczby wejść/wyjść, HMSmoże opracować dostosowane do potrzeb klienta wersje Ixxat Safe T100.

Firma HMS Networks AB (publ) to czołowy na rynku dostawca rozwiązań z zakresu przemysłowejtechnologii informacyjno-komunikacyjnej (Industrial ICT). HMS opracowuje i wytwarza produkty podmarkami Anybus®, Ixxat®, Ewon® i Intesis®. Prace badawczo-rozwoje realizowane są w centrali wHalmstad, a także w zakładach w Ravensburgu, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft i Bilbao. Zalokalną sprzedaż i wsparcie odpowiadają oddziały w Niemczech, USA, Japonii, Chinach, Singapurze,Włoszech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Korei Południowej iZjednoczonych Emiratach Arabskich oraz globalna sieć dystrybutorów i partnerów. Firma HMSzatrudnia ponad 750 osób i w 2021 r. odnotowała sprzedaż w wysokości 190 mln EUR. Spółka HMSjest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie w kategorii Large Cap, InformationTechnology.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii