Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-03-08

Siemens poszerza program swojej Nagrody Naukowej o konkurs dla absolwentów wydziałów automatyki

Siemens poszerza program swojej Nagrody Naukowej o konkurs dla absolwentów wydziałów automatyki

Siemens Sp z o.o., w porozumieniu z Politechniką Warszawską, poszerza projekt Nagrody Naukowej Siemensa o konkurs dla absolwentów studiów I i II stopnia na najlepszą magisterską lub inżynierską pracę dyplomową w dziedzinie automatyki.

Nagroda Siemensa jest przyznawana corocznie, od 1995 roku, naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce, w obszarach działania firmy Siemens, a w szczególności elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska. Łącznie przyznano ją, indywidualnie bądź zespołowo ponad 50 naukowcom. W ubiegłym roku, już po raz piętnasty, nagroda została wręczona - tym razem trzem pracownikom naukowym: dr hab. inż. Sławomirowi Szymańcowi, z Politechniki Opolskiej za badania związane z diagnostyką maszyn elektrycznych, dr inż. Kamili Sadowskiej z Politechniki Gdańskiej za pracę doktorską dotyczącą nanorurek węglowych, oraz dr hab. inż. Marcinowi Szedze z Politechniki Śląskiej, za rozprawę habilitacyjną o zastosowanie rachunku wyrównawczego przy pomiarach w układzie cieplnym bloku energetycznego. Ostatnio porozumienie w sprawie Nagrody odnowiono 22 października 2010 roku. Obecne poszerzenie zakresu konkursu będzie służyć przede wszystkim młodym specjalistom z dziedziny automatyki.

Polska ma bogate tradycje naukowe i ogromny dorobek w dziedzinie nauk ścisłych. Obecnie kilkanaście polskich uczelni politechnicznych oraz liczne instytuty naukowe i przemysłowe ośrodki badawczo-rozwojowe tworzą w sumie potężną bazę naukową, badawczą i dydaktyczną. Wśród kadry naukowej i badawczej, wśród absolwentów i doktorantów uczelni jest wielu naukowców łączących pasję badań teoretycznych z praktyką inżynieryjną. Wielu spośród nich porusza się w tych obszarach nauki, które pokrywają się z profilem działalności Siemensa. Są oni zatem potencjalnymi partnerami Siemensa w nieustającym procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Idea wsparcia ich wysiłków, zachęcenia do współpracy i podkreślenia polskich korzeni sukcesu Siemensa na polskim rynku znalazła wyraz w projekcie Nagrody Siemensa.

Na podstawie: Siemens

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii