ABB 2012-05-29

ABB rozpoczyna projekt społeczny dla młodzieży w Aleksandrowie Łódzkim

ABB rozpoczyna projekt społeczny dla młodzieży w Aleksandrowie Łódzkim

Realizując własną politykę społeczną, ABB stara się aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności poprzez realizację ciekawych projektów prospołecznych. Jako jeden z wiodących inwestorów i pracodawców w Aleksandrowie Łódzkim, spółka postanowiła stworzyć inicjatywę edukacyjną dla lokalnej młodzieży.

Rozmowy dotyczące współpracy z lokalną aleksandrowską społecznością firma ABB rozpoczęła we wrześniu 2011 roku. W ich efekcie udało się wypracować zarys nowego programu społecznego, jaki ABB będzie prowadzić w Aleksandrowie Łódzkim. Patronat honorowy nad projektem objął burmistrz tego miasta, pan Jacek Lipiński.

W grudniu 2011 roku ABB przekazała w formie darowizny na rzecz trzech aleksandrowskich szkół łączną kwotę 100 tysięcy złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone na doposażenie pracowni matematycznych, fizycznych i chemicznych, tak aby rozbudzić zainteresowanie naukami ścisłymi oraz wesprzeć młodzież w dalszej edukacji. Darowizny pieniężne trafiły do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz Miejskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

– Wsparcie finansowe wybranych szkół w Aleksandrowie Łódzkim to pierwszy etap naszego projektu społecznego w tym mieście. Prace rozpoczęliśmy od spotkania z przedstawicielami wszystkich publicznych aleksandrowskich szkół oraz przedstawicielami urzędu miasta – wyjaśnia Beata Syczewska, dyrektor ds. komunikacji ABB. – Wówczas też omówiliśmy wiele inicjatyw i pomysłów, które pozwoliły nam najlepiej ukierunkować naszą politykę społeczną i jednocześnie wyszły naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności. Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zostały wybrane po serii spotkań z dyrekcją i kadrą pedagogiczną każdej z nich.
– Aby moc prowadzić ciekawe zajęcia w szkołach i rozbudzać w młodzieży chęć do nauk ścisłych, trzeba mieć odpowiednie zaplecze dydaktyczne. Dzięki wsparciu naszej firmy, szkoły stworzą atrakcyjną platformę edukacyjną, przekazując wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również w praktyce – dodaje Beata Syczewska.

Projekt społeczny ABB w Aleksandrowie Łódzkim zakłada między innymi stworzenie programu stypendiów dla młodzieży, szkoleń i praktyk w ABB, zorganizowanie Koła Młodego Wynalazcy (cykliczne spotkania i warsztaty m.in. na Politechnice Łódzkiej, wycieczki), czy też konkurs dla młodych techników.ABB
Na podstawie: abb.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii