siemens.pl 2011-06-27

Hamburski Eko-Pociąg

Hamburski Eko-Pociąg

W dniach 31.05 – 4.06.2011 przed pałacem Kultury i Nauki w Warszawie prezentowana była interaktywna wystawa prezentująca najciekawsze proekologiczne projekty zrealizowane w Hamburgu oraz największych miastach Europy, w tym w Warszawie. W wielu z nich wykorzystywane są rozwiązania Siemensa. Najważniejszym celem “Train of Ideas” jest odpowiedź na pytanie: Jak europejskie miasta mogą stać się bardziej przyjazne dla środowiska? Gromadząc ponad 100 projektów wystawa pokazywała rozwiązania o tematyce: „Urbanizacja i życie”, „Mobilność”, „Energia i ochrona klimatu”, „Przyroda a zieleń miejska”, „Ochrona zasobów a biznes” oraz „Konsumpcja”. Założeniem projektu jest wzbudzenie wśród zwiedzających chęci do współdziałania z mieszkańcami innych europejskich metropolii i dostarczenie inspiracji dla lokalnych projektów.

Zielona Stolica Europy
Po stolicy Szwecji - Sztokholmie, to Hamburg jako drugie miasto w Europie uzyskał tytuł European Green Capital 2011, przyznawany przez Komisję Europejską za godną naśladowania zaangażowaną w ochronę środowiska i przyrody metropolię. Jako ciągle rozwijające się miasto portowe i przemysłowe, Hamburg musiał zmierzyć się z problemami zmian klimatu i wprowadzić wiele projektów mających na celu ochronę środowiska. Jednym z przykładów proekologicznych rozwiązań jest projekt pod nazwą „Góra energii”. Wcześniej było to wysypisko toksycznych odpadów, które obecnie jest wykorzystywane do pozyskiwania energii ze słońca, wiatru, biomasy i gazów produkowanych przez odpady. Wielkim wyzwaniem dla metropolii jest uzyskanie równowagi w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywnego wykorzystywanie energii i działań obejmujących konsumpcję, transport i biznes. Władze położonego Hamburga przyjęły cel przekształcenie miasta w czołowy europejski ośrodek pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Metropolia jest ważnym centrum badań nad klimatem. Kolejne miasta, którym nadany będzie tytuł European Green Capital zostały już wybrane: w 2012 roku otrzyma go hiszpańskie Vitoria-Gasteiz, natomiast w 2013 roku francuskie Nantes.

Warszawskie zielone projekty Siemensa w „Train of Ideas”
„Train of Ideas” prezentowała najlepsze proekologiczne projekty realizowane przez Warszawę. Pierwszym z nich jest tworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Wdrożenie projektu przez firmę Siemens Sp. z o.o. w konsorcjum z Siemens AG spowodowało m.in. poprawę warunków ruchu transportu publicznego, zapewniło priorytet komunikacji szynowej, uporządkowało ruch komunikacji miejskiej na wybranych do pierwszego obszaru projektu ulicach Warszawy, skróciło czas przejazdu, zapewniło redukcję emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i poprawiło w znaczący sposób bezpieczeństwo ruchu.

Kolejny projekt, którym może się pochwalić Warszawa to modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Czajka. Jest to największa inwestycja ekologiczna w Polsce i jedna z większych w Europie. W jej ramach istniejące urządzenia i procesy technologiczne zostaną zastąpione nowoczesnymi, bardziej wydajnymi i spełniającymi współczesne standardy jakościowe gospodarowania ściekami. Dzięki modernizacji i rozbudowie oczyszczalnia zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów w zakresie oczyszczania ścieków, zwiększona zostanie przepustowość z obecnych 240 000 m3/d do 435 300 m3/d, a obiekt będzie nie tylko dodatkowo przyjmować ścieki z centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy. Także i w tym projekcie zastosowano rozwiązania Siemensa.

Debata Green Capital Challenges
Jak usprawnić transport drogowy? Jak przekonać mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej? Jak inwestować fundusze na rozwój proekologicznych rozwiązań transportowych? To tylko niektóre z pytań debaty „Green Capital Challenges” organizowanej przez Siemensa, która odbyła się 31 maja w Warszawie.

W dyskusji panelowej udział wzięli: Heinrich Klingenberg, Dyrektor hySOLUTION, – reprezentant Miasta Hamburg, Stanisław Szweycer, Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu Miasta st. Warszawy, Marek Roszkowski, Prezes Zarządu Biura Planowania Rozwoju Warszawy SA, Jakub Adamski, Sekretarz Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM oraz Piotr Haremza, Dyrektor ds. Technicznych firmy Siemens Sp. z o.o. Spotkanie poprowadził prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej.

W czasie spotkania eksperci zastanawiali się, w jaki sposób należy przekonać mieszkańców miasta do korzystania z komunikacji zbiorowej oraz ekologicznych środków transportu.
W Hamburgu podjęto starania mające na celu ograniczenie użytkowania samochodów osobowych i wzrost liczby użytkowników transportu publicznego.

Według Heinricha Klingenberga, dyrektora spółki hySOLUTION, polityka prowadzona przez władze Hamburga przynosi stały wzrost liczby pasażerów komunikacji miejskiej. Przekonuje ich atrakcyjność, nowoczesny tabor autobusów hybrydowych, dbanie o punktualność oraz łatwy dostęp do informacji na temat rozkładu jazdy.

Rozwój komunikacji miejskiej nie jest możliwy bez społecznej akceptacji rozwiązań nadających priorytet komunikacji zbiorowej. Według prezesa Biura Planowania Rozwoju Warszawy Marka Roszkowskiego sytuacja w Warszawie jest bardzo optymistyczna. Z przeprowadzonych w grudniu 2010 roku badań opinii publicznej wynika, że aż 76% mieszkańców stolicy popiera politykę uprzywilejowania komunikacji miejskiej, w tym wytyczanie kolejnych buspasów.

Podczas debaty prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski zwrócił uwagę na problemy, jakie stwarza konieczność dokonania podziału środków przeznaczonych na miejskie inwestycje transportowe w sytuacji, gdy władze miasta dysponują ograniczonym budżetem. Dyskusji poddano problem właściwych proporcji podziału środków inwestycyjnych między budową infrastruktury transportowej, a wdrażaniem inteligentnych rozwiązań, takich jak Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - proekologiczny projekt realizowany przez Warszawę. Wdrożenie rozwiązania przez firmę Siemens Sp. z o.o. przyczyniło się m.in. do upłynnienia ruchu oraz zapewnienia priorytetu komunikacji szynowej na ulicach, które wybrano do pierwszego etapu projektu. Nastąpiło skrócenie czasu przejazdu, redukcja emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu.siemens.pl
Na podstawie: siemens.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii