Robert Koniuszek – ekspert sektora IT Capgemini Polska. 2010-11-08

Machine-to-Machine, czyli proces kontrolny i decyzyjny bez udziału człowieka

Coraz bardziej skomplikowane procesy technologiczne wymagają stałego monitorowania. Temu celowi służą procesy Machine-to-Machine, zwane w skrócie M2M. Wycenia się, że zapotrzebowanie na tego typu usługi będzie rosnąć nawet o 20% rocznie. Rozwiązania M2M są obecnie wdrażane ponad 10-krotnie częściej niż jeszcze kilka lat temu. Przemysł, nowoczesne budownictwo czy medycyna, to branże, gdzie szeroko wykorzystuje się już sieci M2M.

Rozwój usług typu Machine-to-Machine (M2M) wspierany jest przez rosnące potrzeby monitorowania coraz bardziej skomplikowanych procesów technologicznych oraz malejące koszty elementów infrastruktury sieciowej (np. ceny układów i systemów komunikacyjnych funkcjonujących w oparciu o sieci komórkowe).

M2M jest zdolnością maszyn do zbierania, przetwarzania i wymiany informacji pomiędzy urządzeniami lub innymi systemami zarządzania. Systemy M2M umożliwiają urządzeniom podłączonym do sieci wymieniać dane oraz podejmować zdefiniowane akcje bez udziału człowieka. Zastosowanie M2M ma miejsce przede wszystkim w telemetrii oraz telematyce, a więc wszędzie tam gdzie występuje potrzeba automatycznego monitorowania i sterowania pracą urządzeń.

Sieci M2M znajdują bezpośrednie zastosowanie w biznesie i przemyśle, gdzie monitorują proces produkcji. Ich zadaniem jest stała analiza danych i wczesne wykrywanie niepokojących symptomów, w celu zapobieżenia awariom i tym samym przerwom w pracy urządzeń przemysłowych. Coraz powszechniej również, wykorzystanie sieci M2M uwzględniane jest przy projektowaniu tzw. inteligentnych budynków, gdzie sterują one np. systemem oświetlenia, dostawami wody, itp., co pozwala na minimalizację kosztów utrzymania budynku.

Inne zastosowania M2M obejmują:

  • Logistyka, transport i kontrola ruchu – do monitorowania ruchu pojazdów, alarmowania w przypadku pewnych zdarzeń, wyświetlanie komunikatów drogowych, automatyczny pobór opłat, lokalizacja pojazdów, monitorowanie temperatury produktów chłodniczych, itp.;
  • Ochrona zdrowia – do gromadzenia danych ze zdalnych urządzeń diagnostycznych instalowanych w domu pacjenta (np. regularny pomiar ciśnienia krwi, wagi, poziomu glukozy, itd.) lub wykorzystania urządzeń mobilnych, jako alternatywy dla wizyt pacjenta w szpitalu;
  • Dokonywanie płatności, zarządzanie i kontrola urządzeń – np. różnego rodzaju automatów do napojów, żywności i innych, w tym automatów akceptujących płatności kartami kredytowymi, raportowania stanu ich zawartości oraz alarmowanie o wykrytych awariach do centrów operacyjnych. Zaliczamy do tej kategorii także inne powszechnie stosowane systemy, np. systemy kontroli ruchu;
  • Systemy alarmowania i bezpieczeństwa – monitorujące np. warunki pogodowe, poziom wód, zanieczyszczenie, monitorowanie stanu rzek, wiatru, ognia, czy też temperatury i dostarczania danych (alarmów) o pewnych zdarzeniach do innych systemów bezpieczeństwa;
  • Analiza zasobów naturalnych – gromadzenie danych o wskaźnikach przepływu i poziomu zasobów, temperatur oraz stanie urządzeń, jako alternatywnego dla działania manualnego;

Jak wskazują badania, rozwiązania M2M są obecnie wdrażane ponad 10-krotnie częściej niż jeszcze kilka lat temu. Szacuje się, że w USA liczba urządzeń połączonych w sieci wyniesie 66 mln w 2011 roku (w 2006 roku było to tylko 9 mln). Ocenia się, że obecnie na świecie pracuje ponad 120 mln tego typu urządzeń. W przypadku wykorzystania sieci komórkowych szacuje się, że w 2013 roku ok. 100 mln urządzeń działać będzie w oparciu o M2M, co bardzo dynamicznie wpłynie na wartość tego rynku. W ciągu kilku najbliższych lat można się spodziewać jeszcze szybszego wzrostu rynku sieci M2M, rzędu nawet powyżej 20% rocznie. Tak szybki wzrost powoduje, że z pewnością warto zainteresować się omawianym rynkiem i towarzyszącymi im technologiami.Robert Koniuszek – ekspert sektora IT Capgemini Polska.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii