(tł. Pawłowski Jan) 2010-10-04

Technologie biometryczne są "z natury omylne", mówi raport USA.

Technologie biometryczne są

Biometryczne systemy, które identyfikują ludzi w oparciu o unikalne cechy biologiczne takie jak odciski palców, wzorce siatkówki oraz głosu lub rysy twarzy - od dawna uznawano za przyszłość protokołów bezpieczeństwa. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił znaczący postęp technologiczny, w którym takie systemy stały się bardzo rozpowszechnione w praktyce. Nowy raport National Research Council mówi jednak, że mogą one być pomyłką, jako że systemy te są "z natury omylne".

Raport stworzony na zlecenie organów bezpieczeństwa: DARPA, CIA i Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - ujawnił, że systemy biometryczne są skuteczne tylko w niektórych szczególnych zadaniach. Poziom zaufanie do systemów biometrycznych zaskoczył autorów raportu. Wynika z niego, że w wielu sytuacjach zaufanie to mogło prowadzić do poważnych problemów w systemach bezpieczeństwa.

Raport stwierdza, że system jest oparty na probabilistycznych wynikach, które z definicji są w pewnym stopniu przesiąknięte niepewnością. Ponadto dane biometryczne nie są statyczne, cechy w dużej mierze postrzegane jako pozytywnie identyfikujące mogą się zmieniać z powodu wieku, choroby lub innych czynników. Może to prowadzić do fałszywie pozytywnych identyfikacji lub niezdolności systemu do zidentyfikowania osoby w ogóle. Ponadto skuteczność tych systemów jest zależna od kompetencji ludzi, podobnie jak w samet technologii.
 
Ten rodzaj niezgodności oczywiście jest poważny w sytuacji, gdy pozytywna identyfikacja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno informacji jak i personelu. Ale raport stwierdza też, że to nie znaczy, iż systemy biometryczne powinny być wycofane z użycia.
Przed wdrożeniem biometrii do systemów należy przeprowadzić analizę czy biometria jest konieczna, zgodna i wystarczająca do założeń systemu i czy musi być dokładnie taka jak założenia systemu.

Biometria może być niepewna, ale wciąż jest skuteczna jeśli stosuje się ją w odpowiedni sposób oraz tworzy się jej kopie zapasowe. Operatorzy powinni zakładać, że będą występować błędy, a w niektórych przypadkach często, jako że nikt i nic nie jest doskonałe, nawet zabezpieczenia techniczne.

na zdjęciu: Biometria w Bagdadzie, amerykański żołnierz Marine wykorzystuje skaner tęczówki, do identyfikacji członka rady miejskiej w Bagdadzie.(tł. Pawłowski Jan)
Na podstawie: popsci.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii