Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2023-06-23

Przyszłość zaczyna się już dziś – zasilacz hydrauliczny CytroBox

Przyszłość zaczyna się już dziś – zasilacz hydrauliczny CytroBox

Kompaktowy, energooszczędny, cichy i połączony – taki jest CytroBox, zasilacz hydrauliczny przyszłości. Zasilacz CytroBox wyróżnia się tym,że potrzebuje znacznie mniej miejsca (0,5 m kw. zamiast 2 m kw.),pozwala zaoszczędzić nawet 80% energii, wykorzystuje o 75% mniejoleju i generuje o 10 dB(A) niższy poziom hałasu. Dzięki usłudzecyfrowej CytroConnect zasilacz hydrauliczny CytroBox jest produktempołączonym z siecią. Standardowe aplikacje oparte na chmurzeumożliwiają wizualizację i ocenę stanu systemu za pomocą wszystkichpodłączonych urządzeń.

MNIEJ MIEJSCA, WIĘCEJ MOCY

Wszechstronny zasilacz hydrauliczny CytroBox zapewnia oszczędnośćmiejsca w konkretnych zastosowaniach. Urządzenie to zajmuje niewielemiejsca (0,5 m kw.) i ma kompaktową budowę, a przy tym jest wyposażone wzbiornik ze zoptymalizowanym odgazowaniem i przepływem. Dzięki symulacjiCFD objętość oleju udało się ograniczyć o 75% – z 600 do zaledwie 150litrów. 

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć rozmiary zasilacza, jego silnikisynchroniczne wysokiej wydajności mają długość zaledwie 400 mm i średnicę200 mm, co sprawia, że są nawet o 90% mniejsze niż porównywalne silnikiasynchroniczne. Kolejne zalety technologii synchronicznej to m.in. wyższadynamika i większa gęstość energii. Konstrukcja urządzenia zawierakompaktowe elementy, a dzięki zastosowaniu innowacyjnej koncepcjichłodzenia wodą ilość przewodów chłodzących ograniczono do minimum. Wrezultacie można zmniejszyć zajmowaną powierzchnię z 2 m kw. do 0,5 mkw.

MNIEJSZE ZUŻYCIE, WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Zasilacze hydrauliczne CytroBox dysponują zakresem mocy do 30 kW ioferują inteligentne połączenie zmiennej prędkości obrotowej, silników synchronicznych oraz pomp tłokowo-osiowych. Wydajność jest uzyskiwanadzięki optymalnej regulacji serwomotoru oraz pompy, a także poprzezwykorzystywanie energii w oparciu o potrzeby. Wstępnie zdefiniowanesterowniki napędów o zmiennej prędkości obrotowej dostosowują zużycieenergii do przeważających warunków pracy maszyny. Przy częściowym lubzerowym obciążeniu prędkość jest obniżana, co pozwala zaoszczędzićenergię, a przy pełnym obciążeniu jest znów zwiększana. Taka elastycznośćpozwala osiągnąć oszczędność energii nawet o 80% w porównaniu zjednostkami pracującymi ze stałą prędkością. Blok hydraulicznywyprodukowano za pomocą przyrostowej metody wytwarzania, dzięki czemuuzyskano o 40% mniejszą konstrukcję z kanałami o lepszych parametrachprzepływu. Ta innowacyjna konstrukcja pozwoliła z kolei ograniczyć stratyciśnienia i zminimalizować nieszczelności.

NIŻSZA EMISJA HAŁASU, WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ

Zasilacze hydrauliczne CytroBox to także minimalny poziom hałasu. Hałasrozprzestrzeniający się w powietrzu jest pochłaniany dzięki kompaktowemurozmieszczeniu wszystkich komponentów w obudowie urządzenia orazzastosowanej izolacji. Żadne odgłosy nie wydostają się na zewnątrz. Grupapomp silnika jest sztywno przymocowana do podstawy wykonanej z betonupolimerowego. Całkowicie wyeliminowano elementy tłumiące, które zwykle przenoszą hałasna zbiornik. Podstawa wykonana z betonu polimerowego zwiększa masę spoczynkową, a środek ciężkości zasilacza znajduje się niżej. Wszelkiedrgania są skutecznie pochłaniane. W rezultacie poziom hałasugenerowanego przez zasilacz hydrauliczny nie przekracza 75 dB(A) – nawetprzy pełnym obciążeniu. Podobne jednostki zasilające emitują hałas napoziomie 85 dB(A). Niższy poziom emisji hałasu ogranicza potrzebęstosowania dodatkowych środków ograniczających hałas i ponoszeniawynikających z tego kosztów, a przy tym zapewnia znacznie lepsze warunkipracy, nawet w niewielkiej odległości od zasilacza hydraulicznego.

MNIEJ NIESPODZIANEK, WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ

Nowoczesne koncepcje systemów automatyki sprawdzą się w przyszłościtylko wtedy, gdy będą mogły dostosowywać się do innowacyjnych rozwiązań inowych środowisk. Aplikacje i ich moduły będą wymieniać informacje ipolecenia, korzystając z otwartych interfejsów, technologii bezprzewodowychi inteligentnych koncepcji monitorowania stanu. CytroBox już teraz oferujetakie funkcje. Zasilacz CytroBox jest wyposażony w pakiet wstępnieskonfigurowanych czujników przewodowych obsługiwanych przez napęd.Interfejsy Multi Ethernet oraz Open Core umożliwiają wygodnewykorzystywanie danych dostarczanych przez te czujniki w systemachwyższego poziomu lub w nowoczesnych rozwiązaniach architekturyautomatyki. Dodatkowo wbudowana usługa IoT CytroConnect pozwalaoperatorom w łatwy sposób i bez ryzyka korzystać z potencjału technologiiIoT takich jak usługi Pay-per-Use. Dostęp do wszystkich informacji ozasilaczu – od stanu komponentów i punktu operacji po przyszłe potrzeby wzakresie konserwacji oraz analizy predykcyjne – można łatwo uzyskać wdowolnym miejscu, korzystając z narzędzi z pakietu Rexroth OnlineDiagnostics Network (ODiN).

CytroConnect

Dzięki zintegrowanej usłudze IoT CytroConnect firma Bosch Rexroth oferujewszystkie elementy niezbędne do korzystania z zasilacza hydraulicznegowysokiej dostępności. Oparty na przeglądarce panel kontrolny CytroConnectMonitor pokazuje bieżący status roboczy bez dodatkowych opłat i niezależnieod stosowanego interfejsu użytkownika – zarówno na smartfonach itabletach, jak i na komputerach PC. Usługa CytroConnect Maintain, któramoże być subskrybowana w cyklu miesięcznym, umożliwia ocenęniezawodności i stanu płynu hydraulicznego oraz jednostki napędowej – dwóch kluczowych elementów. Usługa CytroConnect Predict umożliwiaanalizę predykcyjną całego systemu i korzystanie z funkcji pay-per-use.Dzięki algorytmom uczenia maszynowego oferowanym w pakiecie OnlineDiagnostics Network (ODiN) konserwację można planować i wykonywać wsposób bardziej oszczędny, maksymalnie wykorzystując okres eksploatacjiposzczególnych komponentów. 

CytroConnect MONITOR: Dzięki rozwiązaniu CytroConnect MONITORoperatorzy mają stały, łatwy dostęp do wszystkich informacji dotyczącychzasilacza CytroBox. Gromadzone dane są przesyłane do opartego naprzeglądarce panelu kontrolnego CytroConnect Monitor za pomocą interfejsuMulti-Ethernet lub 4G-LTE. W ten sposób informacje na temat aktualnegostanu operacyjnego oraz kluczowe wskaźniki można przeglądać nadowolnym urządzeniu (tablecie, smartfonie lub komputerze PC). Usługaoferowana w modelu „plug and play” jest dostępna bezpłatnie i nie wymagadodatkowej instalacji. CytroConnect standardowo współpracuje z zasilaczem CytroBox.

CytroConnect MAINTAIN: Pakiet CytroConnect MAINTAIN pozwalagromadzić dane dotyczące niezawodności i okresu eksploatacjinajważniejszych elementów (oleju hydraulicznego oraz jednostki napędowej).Wszechstronne informacje dotyczące korelacji prędkości serwomotoru iprzepływu umożliwiają monitorowanie nieszczelności systemu, a korelacjadanych silnika i ciśnienia roboczego pozwala określić zachowanie napędu.Czujnik nieszczelności, czujnik temperatury i poziomu, czujnik cząstekstałych, czujnik wody oraz czujnik tlenu to dodatkowe źródła danych, któremożna wykorzystywać do diagnozowania stanu. Jeśli wystąpią odchylenia,system automatycznie informuje operatorów za pomocą komunikatu typu push.

CytroConnect PREDICT: Usługa CytroConnect Predict odpowiada zaanalizę predykcyjną systemu, pozwalającą zapewnić maksymalnądostępność. Jeśli wystąpią odchylenia, system automatycznie obliczaprzewidywany czas eksploatacji danego elementu i od razu informujeoperatora za pomocą komunikatu typu push. W ten sposób w planiekonserwacji można z wyprzedzeniem uwzględnić działania predykcyjne,zapewniając tym samym maksymalną dostępność systemu.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii