MondayPR 2014-08-26

Mniejsze rachunki dla szkół, wyższy standard nauki

Mniejsze rachunki dla szkół, wyższy standard nauki

Jak wynika z danych GUS zawartych w raporcie „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013” wydatki na oświatę w latach wydatki jednostek samorządu terytorialnego na oświatę ogółem wzrosły o 86,6%. Dotyczy to nie tylko kwestii samej edukacji, ale również utrzymania budynków szkolnych, które ze względu na wiek często są drogie w utrzymaniu. W tym wypadku zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki wiąże się ze znacznymi kosztami, których samorządy nie są w stanie ponosić. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwala utrzymać odpowiedni standard i jednocześnie zmniejszyć rachunki za energię – jest nim efektywność energetyczna.

W Polsce jak i w Unii Europejskiej coraz więcej uwagi przywiązuje się do kwestii ekologii oraz zmniejszenia zużycia energii. W latach 2014 - 2020, Unia europejska przeznaczy 6% swojego budżetu na poprawę efektywności energetycznej budynków. W porównaniu z poprzednią perspektywą finansową, gdzie takich środków nie było wcale, jest to znaczący procent. Co więcej, z danych ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu ECO-Miasto wynika, że 90% samorządów uważa wydatki na zaopatrzenie w wodę i energię budynków, którymi zarządzają, za zbyt duże. Wskazuje to na dodatkowy problemem oświaty, który jest dziś do rozwiązania. Ostatnie doniesienia o złożeniu przez koncerny energetyczne wniosków do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o podwyżkę cen energii pokazuje, że koszty mogą jeszcze wzrosnąć. Rozwiązaniem tych problemów są inwestycje w efektywność energetyczną budynków szkolnych, która przyniesie nawet 30% oszczędności na energii
i ogrzewaniu dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań.

Co zyska szkoła, a co uczniowie?
Skuteczność nauki w znacznym stopniu zależy od warunków w jakich odbywają się zajęcia lekcyjne. Kluczowym elementem zapewnienia optymalnych warunków dla edukacji jest odpowiednie oświetlenie i wentylacja. Często oświetlenie jest zbytnio lub niewystarczająco intensywne, dlatego powinno być włączane i wyłączane zależnie od dostępności naturalnego oświetlenia i obecności uczniów. Klasy to także zamknięte przestrzenie, w których przebywa wiele osób jednocześnie, dlatego powinna być zapewniona wystarczająca wymiana powietrza, która może być sterowana i zarządzana zależnie od liczby osób w klasach
i określonego harmonogramu.

Szczególnym miejscem pod względem zapewnienia komfortu uczniom oraz zużycia energii jest sala gimnastyczna. Warto wiedzieć, że w salach, w których znajdują się prysznice wilgoć powinna być odpowiednia odprowadzana. Podobnie jak w klasach, na sali konieczna jest odpowiednia wentylacja oraz oświetlenie, co służy również kwestiom bezpieczeństwa. Podobnie oświetlenie i wentylacja ma kluczowe znaczenie w bibliotece. Jak wynika z badań firmy Schneider Electric oszczędności tylko w samej bibliotece mogą wynieść 20%. Kluczem do osiągnięcia tych rezultatów jest pomiar zużycia i zarządzania energią elektryczną, który pozwala sprawdzać ile dana szkoła zużywa energii oraz w których miejscach pojawiają się największe strat – mówi Jacek Łukszewski, Prezes Schneider Electric.

Jak sfinansować efektywność energetyczną?
Finansowanie efektywności energetycznej jest dziś możliwe przy pomocy środków unijnych pochodzących m.in. z programu Infrastruktura i Środowisko. Jednym z łatwiejszych sposobów jest udział w konkursie ECO-Miasto, organizowanym przez Ambasadę Francji przy udziale firmy Schneider Electric. W ramach konkursu nagradzane są miasta realizujące działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w trzech kategoriach : mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna budynków oraz gospodarka odpadami. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września 2014 roku, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi jesienią na uroczystej gali w Ambasadzie Francji.
Dla zwycięskiej gminy/miasta Schneider Electric ufundował dodatkową nagrodę. Jedna ze szkół otrzyma projekt systemu sterownia oświetleniem i ogrzewaniem SmartStruxure™ Lite nazwa oraz wyposażona zostanie w urządzenia tego systemu. Jednocześnie po modernizacji budynku i wykonaniu przez szkołę instalacji tego systemu, Schneider Electric zapewni wsparcie inżynierskie potrzebne do prawidłowego uruchomienia systemu.
Więcej o konkursie na stronie www.eco-miasto.pl

O Schneider Electric
Schneider Electric, globalna firma specjalizująca się w zarządzaniu energią elektryczną, oferuje swoim klientom w ponad 100 krajach świata zintegrowane rozwiązania w wielu różnorodnych segmentach rynku. Firma zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie energetyki i infrastruktury, procesów przemysłowych, systemów automatyki budynków i centrów przetwarzania danych, a także posiada silną pozycję i bogatą ofertę dla budownictwa mieszkaniowego. Koncentrując się na rozwiązaniach, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności i efektywności energii grupa uzyskała 24 mld Euro przychodów ze sprzedaży w 2013 roku. Ponad 150 000 pracowników Schneider Electric aktywnie angażuje się w to, aby pomagać zarówno jednostkom, jak i organizacjom „Korzystać w pełni ze swojej energii” www.schneider-electric.com/pl

Kontakt:
Schneider Electric Polska
Anna Szymczyk
Tel.: + 48 22 511 82 54
email: anna.szymczyk@schneider-electric.com

Monday PR
Mateusz Piotrowski
Tel.: +48 795 459 076
email: mateusz.piotrowski@mondaypr.pl

 MondayPR
Na podstawie: www.schneider-electric.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii