ABB 2012-06-06

Najbardziej wydajne na świecie centrum danych on-line w technologii prądu stałego

Firmy ABB i Green uruchamiają nowoczesne centrum danych wykorzystujące serwery HP do osiągnięcia nowego poziomu sprawności i niezawodności.

ABB, grupa będąca czołowym dostawcą technologii energetyki i automatyki, oraz Green, jeden z czołowych dostawców technologii informatycznych i komunikacyjnych (information and communications technology – ITC) w Szwajcarii, ogłosiły oficjalne otwarcie nowej części centrum danych o nazwie greenDatacenter Zurich West firmy Green, którego zasilanie opiera się na technologii prądu stałego (direct current – DC).

Obiekt firmy Green, w którym pracują serwery HP obsługujące technologię HVDC (prądu stałego wysokiego napięcia), stanowi jak dotąd najbardziej wydajną realizację technologii prądu stałego w centrum danych. Próby eksploatacyjne wykazały, że nowy system rozdziału energii elektrycznej w firmie Green jest o 10% bardziej wydajny niż porównywalne rozwiązania w technologii prądu przemiennego (alternating current – AC). Ponadto koszty inwestycji w system DC były o 15% niższe niż w przypadku systemu AC.

Co roku uruchamia się blisko sześć milionów nowych serwerów, więc zapotrzebowanie centrów danych na energię wzrasta o ponad 10% rocznie. Konieczne są zatem bardziej wydajne i niezawodne rozwiązania. Systemy DC są mniej złożone niż systemy AC, dzięki czemu występuje w nich mniej przekształceń energii. W efekcie wymagana jest nawet o 25% mniejsza przestrzeń oraz maleją koszty wyposażenia, instalacji, nieruchomości i konserwacji.

„We wszystkich obszarach biznesowych klienci oczekują wyższego poziomu niezawodności i efektywności energetycznej, wobec czego zasilanie prądem stałym jest skutecznym rozwiązaniem” – powiedział Tarak Mehta, szef Dywizji Produktów Niskich Napięć ABB. „Centrum danych Zurich West zademonstruje całemu światu technologię DC jako uzupełniające rozwiązanie dla centrów danych pozwalające podnieść poziom niezawodności przy mniejszych kosztach związanych z zajmowaną przestrzenią, instalacją i konserwacją”.

„Wdrożenie w naszym centrum danych technologii DC z użyciem napięcia 380 V wpisuje się w długofalową strategię optymalizacji zużycia energii. Jest to znacząca inicjatywa, która wyznaczyła nowy standard w branży” – powiedział Franz Grueter, dyrektor generalny firmy Green. „Przy pełnym obciążeniu system pozwoli zaoszczędzić nawet 20% energii pobieranej z sieci przesyłowej i zużywanej do zasilania układów elektronicznych i chłodzenia”.

Firma ABB zainstalowała jedno rozwiązanie do rozdziału energii w technologii DC o mocy 1 MW dla nowej części (1100 m2 powierzchni) centrum danych Zurich West (3300 m2 powierzchni). Zostało ono zaprojektowane zgodnie z wysokimi standardami ekologicznymi firmy Green przez ABB przy wsparciu firmy Validus DC Systems z grupy ABB i obejmuje umowę serwisową.

Projekt ten świadczy o dążeniu przez ABB do celu polegającego na tworzeniu nowych możliwości zasilania przy użyciu rozbudowanych instalacji DC. Firma ta jest pionierem technologii umożliwiających przekształcanie energii elektrycznej między systemami AC i DC, a także pierwszą, która wprowadziła na rynek rozwiązanie do przesyłu na dużą odległość prądu stałego wysokiego napięcia. Obecnie ABB stosuje technologię prądu stałego w instalacjach średniego i niskiego napięcia w systemach ładowania pojazdów elektrycznych, sieciach rozdzielczych statków, budownictwie oraz centrach danych.

Na potrzeby tego demonstracyjnego projektu firma HP dostarczyła rozwiązania informatyczne, które mogą pracować w technologii HVDC, w tym serwery i systemy magazynowania danych, takie jak HP X1800 G2 Network Storage System, serwery HP DL385 oraz HP BladeSystem c3000. Systemy te to początek realizacji strategii firmy HP ukierunkowanej na dostosowanie produktów informatycznych do technologii HVDC.

„Firma Green szukała partnera informatycznego mogącego dostarczyć rozwiązania IT z obsługą technologii HVDC odpowiednio do konkretnych potrzeb centrum danych” – powiedział Ron Noblett, wiceprezes działu infrastruktury i pamięci masowych w firmie HP. „Strategia konwergentnej infrastruktury firmy HP opiera się na naszym zaangażowaniu w opracowanie nowych energooszczędnych technik, które pozwalają ograniczyć koszty inwestycji w wyposażenie centrów danych, a także koszty eksploatacji i złożoność rozwiązań.ABB
Na podstawie: abb.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii