Kinga Lisowska 2011-08-24

Domowy system zarządzania energią w japońskich inteligentnych domach

Domowy system zarządzania energią w japońskich inteligentnych domach

Firma Mitsubishi Motors Corporation oraz dziewięć innych wiodących japońskich firm działających w różnych sektorach utworzyło grupę HEMS (Home Energy Management System – domowy system zarządzania energią), aby stworzyć środowisko pracy dla urządzeń, które miałoby funkcjonować w domach inteligentnych w Japonii do 2014 roku.

W skład grupy HEMS wchodzi pięć firm, działających w sektorze elektroniki użytkowej – Hitachi, Mitsubishi Electric, Panasonic, Sharp oraz Toshiba. Ponadto członkami grupy są firma telekomunikacyjna KDDI, dostawca technologii informatycznych NEC, sprzedawca samochodów elektrycznych Mitsubishi Motors, dostawca systemów klimatyzacyjnych Daikin oraz Tokyo Electric Power (TEPCO). Członkowie grupy będą ze sobą współpracować w zakresie stworzenia warunków do popularyzacji HEMS oraz „Smart home electronics”, czyli urządzeń elektrycznych tworzących inteligentne domy.

10 firm wchodzących w skład grupy jest także członkami trzyletniego projektu, który został zainicjowany w ubiegłym roku przez japońską Agencję ds. Zasobów Naturalnych oraz Energii, aby dowieść korzyści płynących z korzystania z energii pozyskiwanej ze słońca. System zarządzania energią, który byłby bliski systemowi HEMS, jest istotny w tego typu eksperymentalnych rozwiązaniach.

Grupa pracować będzie nad następującymi kwestiami:

  • systemem kontroli między urządzeniami HEMS oraz Smart home electronics
  • rozwojem oraz siecią dystrybucji urządzeń HEMS
  • konstrukcją budynku wymaganą do obsługi Smart home electronics
  • innymi kwestiami wspólnymi dla wszystkich firm wchodzących w skład grupy.

Czym jest HEMS?

HEMS jest systemem pozwalającym połączyć w sieć wszystkie urządzenia elektroniczne oraz urządzenia produkujące energię znajdujące się w domu. Optymalizuje to ich działanie, a tryb pracy każdego z urządzeń jest widoczny dzięki systemowi ICT.

Wraz z popularyzacją pozyskiwania energii ze słońca, samochodów elektrycznych (tzw. EV) oraz kondensatorów, funkcje takie jak „Produkowanie Energii” (Energy Creation) oraz „Gromadzenie Energii” (Energy Storing) zaczynają się pojawiać nawet w standardowych gospodarstwach domowych. Elementy systemu HEMS pozwalające na zarządzanie tego typu funkcjami będą starannie dopracowywane wraz z rozwojem rynku.

Ponadto, gdy zakończy się proces budowania rynku oraz popularyzacji HEMS, system ten będzie mógł zarządzać nie tylko funkcją „Oszczędzanie Energii” (Energy Saving), ale zostanie poszerzony o funkcje tematyczne „uroda” (beauty), „zdrowie” (health) oraz inne systemy kontroli poprawiające komfort użytkowników.  Obecnie, w związku ze zmianą okoliczności w kwestii zaopatrywania w energię wywołaną przez trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii, głównym zakresem działań będzie „Oszczędzanie Energii”.

Działania grupy HEMS obejmować będą również przygotowanie otwartej platformy dla aplikacji działających w systemie HEMS, aby móc realizować wszelakie funkcje systemu w korzystających z niego domach. Początkowo grupa planowała przestawić wyniki swoich prac w roku 2014, jednak w związku z obecnym kryzysem energetycznym spowodowanym katastrofą w elektrowni atomowej w Fukushimie, grupa zdecydowała się przyspieszyć swoje prace i przedstawić pierwsze wyniki w przyszłym roku.Kinga Lisowska
Na podstawie: mitsubishi-motors.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii