na podstawie tekniska.pl 2010-10-06

Europejski system zarządzania ruchem kolejowym ERTMS Level 2

Europejski system zarządzania ruchem kolejowym ERTMS Level 2

Firmy Banverket i Bombardier wykorzystały modemy Westermo DDW-225 przy tworzeniu systemu ERTMS poziom 2 na jednej ze szwedzkich linii kolejowych. Jest to pierwsza instalacja systemu ERTMS poziom 2 obejmującego zapory na przejazdach kolejowych. Wykorzystanie DDW-225 przyczyniło się do znacznych oszczędności, ponieważ nie były konieczne nowe instalacje światłowodowe.

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (European Rail Traffic Management System) to duży projekt przemysłowy realizowany przez wielu liczących się producentów, w ścisłej współpracy z Unią Europejską, partnerami ze strony kolei i dostawcami rozwiązań GSM-R. Projekt ma na celu zastąpienie wielu różnorodnych krajowych systemów zarządzania jednym wspólnym systemem europejskim. Jednolity system zwiększy niezawodność i konkurencyjność kolei europejskich.

System ERTMS składa się z dwóch podstawowych części:

  • Europejski System Sterowania Pociągiem ETCS (European Train Control System) to jednolity system ochrony pociągu ATP (Automatic Train Protection) zastępujący dotychczasowe, krajowe systemy ochrony.
  • System łączności radiowej GSM-R zapewniający cyfrową transmisję głosu i wymianę danych z pociągiem. Działa on w oparciu o standardowy system GSM, posiada jednak pewne dodatkowe funkcje i wykorzystuje częstotliwości zarezerwowane specjalnie dla potrzeb kolei.

System ERMTS ma kilka poziomów specyfikacji, a określenie poziomu zależy od wyposażenia trasy i sposobu transmisji danych do pociągu.


W Ådalsbanan (Szwecja), firmy Banverket i Bombardier wyposażyły linię kolejową w system ERTMS poziom 2. Jest to wyjątkowa aplikacja ponieważ pierwszy raz system realizowany według specyfikacji poziomu 2 obejmuje takie wyposażenie jak zapory na przejazdach kolejowych. Dzięki systemowi ERTMS poziom 2 maszynista otrzymuje dane o trasie przejazdu poprzez sieć radiową GSM-R. Informacje te są przesyłane z centrum sterowania Banverket przez sieć IP, z którą połączone są urządzenia sterujące i monitorujące rozmieszczone wzdłuż całej linii przejazdu.

Urządzenia wzdłuż torowiska są połączone z siecią IP Banverket za pomocą modemów Westermo DDW-225 i istniejącego już wcześniej okablowania miedzianego typu skrętka. Modem wykorzystuje technologię SHDSL umożliwiającą transfer danych rzędu 5,7 Mbit/s na krótszych odcinkach (do 15 km przy mniejszych prędkościach) - ważniejsze od prędkości transmisji są jednak niezawodność i odporność sieci na zakłócenia. Optymalnymi parametrami pracy sieci jest prędkość 2,3 Mbit/s przy odległościach 2 - 7 km.

Aby spełnić wymóg niezawodności dla redundantnych sieci, administrator linii kolejowej stworzył dwie odrębne sieci połączone ze zduplikowanymi urządzeniami sterującymi. Sieci te są od siebie całkowicie odseparowane i połączone z siecią szkieletową przez oddzielne rutery. Nawet jeśli jedna z sieci zawiedzie, nadal będzie możliwy pełny monitoring całej trasy, dzięki sieci redundantnej. Ponadto DDW-225 posiada wiele cech pozwalających zoptymalizować proces sterowania – takie funkcjonalności jak VLAN, QoS, SNMP, SSH oraz rozszerzona diagnostyka były częścią wymagań postawionych przez administratora linii kolejowej.

DDW-225 to solidnie wykonany modem sieci Ethernet zgodny z normą EN 50121-4-EMC dla urządzeń stosowanych w kolejnictwie. Urządzenie jest przeznaczone do pracy w trudnych warunkach i może działać w rozszerzonym zakresie temperatur (od -40°C do +70°C ). Wykorzystanie DDW-225 zapewnia znaczne oszczędności, ponieważ nie jest potrzebna nowa instalacja światłowodowa. Ponadto jest to rozwiązanie przyszłościowe, można je będzie modernizować (upgrade), tak aby było zawsze zgodne z aktualnymi standardami sieciowymi.

Rozbudowa sieci przy wykorzystaniu istniejącego już okablowania

Seria modemów ethernetowych Wolverine pozwala na stworzenie ekonomicznych sieci Ethernet na długich odcinkach, przy jednoczesnym zachowaniu dużej prędkości transmisji.. Technologia SHDSL pozwala na wykorzystanie wielu rodzajów istniejącego okablowania często uznanego już za zbędne), co może przynieść znaczące oszczędności. Możliwy jest transfer danych nawet do 5,7 Mbit/s na krótszych odcinkach, przy zmniejszeniu prędkości przesył jest możliwy na odległość 15 km – wszystko przy użyciu kabli mających prawie 100 lat!

DDW-225 to jedno z nowszych rozwiązań w rodzinie Wolverine. Wyposażone jest w system operacyjny WeOS, znany z serii przemysłowych switchy rutujących RedFox. Użycie WeOS pozwala DDW-225 na wykorzystanie wszystkich zaawansowanych funkcjonalności przełączania i rutingu, które posiada seria Redfox. Są to m.in. obsługa VLAN, przełączanie w warstwie 3, ruting statyczny i dynamiczny (RIPv2, OSPF, VRRP), funkcja firewall, IGMP snooping oraz obsługa VPN i SNMPv3. Firma Westermo oferuje całą gamę przemysłowych rozwiązań komunikacyjnych dla wymagających aplikacji rynku transportowego, energetycznego, gospodarki wodnej i wielu innych. Przez ponad 35 lat firma Westermo była w awangardzie rozwoju technologicznego, często osiągając granice tego, co jest technicznie możliwe.na podstawie tekniska.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii