Lucas Mearian, tł. Sebastian Czarnecki 2011-05-04

Wykorzystywanie chmur komputerów

Wykorzystywanie chmur komputerów

57% Administratorów centrów danych planuje wykorzystanie chmur komputerowych. W pierwszej kolejności zamierza wykorzystać je do e-maili,  następnie dla aplikacji biurowych i finalnie również do archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych. Tak wynika z sondażu opublikowanym na początku kwietnia w Santa Clara w Kaliforni.

Chmury komputerów zyskują ostatnimi czasy coraz większą popularność. Samo pojęcie chmury informatycznej jest bardzo chwytliwe i coraz więcej firm decyduje się na przeniesienie swojego businessu właśnie na serwery oparte o chmury.

Samo pojęcie chmury informatycznej jest znane w informatyce od samych jej początków, kiedy to próbowano wykorzystywać różne maszyny, by dzieliły między siebie wykonywanie tych samych lub podobnych zadań. Pierwsze superkomputery zajmujące powierzchnie kilku pomieszczeń, a mające moc obliczeniową obecnych zegarków czy komórek, były również łączone w klastry, a do ich zarządzania wykorzystywało się zewnętrzne terminale, co do złudzenia przypominałoby obecne chmury.

Obecnie wykorzystuje się cc nie w celu zwiększania mocy obliczeniowej komputera, lecz by zmniejszyć jego koszty. Wiadomo, że przy rosnącej mocy komputerów pobór mocy jest jedną z kluczowych ról przy ustanawianiu cen dedykowanych hostingów, co odbija się z kolei na wszystkich użytkownikach internetu. Same chmury są ściśle połączone ze zjawiskiem wirtualizacji – polega to na łączeniu serwerów w klastry, a na ich strukturach uruchamiane są wirtualne maszyny, które de facto mają moc porównywalną ze swoimi dedykowanymi odpowiednikami. Pozwala to na minimalizację wydatków i lepsze wykorzystanie maszyn. Wadami takiego rozwiązania są brak kontroli nad swoją maszyną oraz brakiem wiedzy, gdzie tak naprawdę nasza wirtualna maszyna się znajduje.

Badanie przeprowadziła firma badawcza z Storage Strategies NOW (SSG+NOW) przy współfinansowaniu przez Storage Networking Industry Association. Zaproszenie do badania zostało wysłane do 2 tysięcy użytkowników końcowych, którzy w przeszłości wzięli udział w targach Storage Networking World. Spośród 133 respondentów badania, większość z nich wskazała, że kluczowe będzie korzystanie z publicznych usług cloud-computing (chmur komputerów), za wyjątkiem tych, którzy posiadają własne centra danych i zamierzają stworzyć prywatne chmury.

"Bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurach nie jest zagrożone, gdy jest na to budżet" - twierdzi główny analityk SSG Deni Connor. Zapytany, kiedy ankietowani zamierzają wdrożyć chmury komputerów odpowiedział, że 27% respondentów wskazało okres oo 6 miesięcy do 1 roku, 22% że już posiada pewne formy tej technologii, 17% w ciągu jednego roku do 18 miesięcy, 16% stwierdziło, że wdraża ją w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a 12% że w ciągu od 18 miesięcy do 2 lat. Odpowiedzi respondentów były bardzo zróżnicowane, gdy pytano ich o główny powód dla których zdecydowali się na tą technolgię. 12% wskazało, że chce używać chmury w innej lokalizacji i równiez 12%, że chce zbudować własną infrastrukturę. 16% respondentów stwierdziło, że ma nadzieję, że chmury mogą zmniejszyć koszty operacyjne i koszty inwestycji, 14%, że zmniejszy się całkowity koszt posiadania, a kolejne 14%, że to zwiększy sprawność działania firmy.

24% respondentów stwierdziło, że nie zostało udowodnione, że ten model struktury jest dużo sprawniejszy. 11% uważa, że chmury nie są wiarygodne, że tworzy je jeden dostawca i że trudno jest się z nimi zintegrować. Pozostali stwierdzali, że chmury nie mają odpowiednich zabezpieczeń (11%), że ufają chmurom (12%), że chmury nie są jeszcze opłacalne (10%) i że chmury trudno jest dostosować (9%).

Chmura komputerów Intel jako usługa zewnętrzna
Intel rozpoczął wdrażanie prywatnych i publicznych infrastruktur pamięci masowych cc już w 2006 roku. Od tego czasu zwiększyła się wydajność, elastyczność, bezpieczeństwo i dostępność. Przykładowo, w 2006 roku 3 miesiące trwało oczekiwanie od zamówienia do wdrożenia. Obecnie trwa to kilka godzin. Wcześniej użytkownik musiał złożyć wniosek, otrzymać konsultanta, który zapoznawał się z zapotrzebowaniem użytkownika. Następnie konsultant analizował uzgodnienia i określał co jest potrzebne i jakie są tego koszty. Potem mógł wypracowywać porozumienie z użytkownikiem, zarejestrować go w oprogramowaniu do zarządzania i rozliczeń jeszcze zanim usługa została utworzona.

Obecnie użytkownicy muszą tylko wypełnić formularz internetowy i wybrać poziom usługi: niski, średni i wysoki. Podstawowa usługa ma pojemność 100GB dysku, 2GB pamięci, jeden wirtualny procesor (vCPU). Średnia 2 razy więcej. Rozbudowana daje 500GB przestrzeni dyskowej, 8GB pamięci i cztery procesory wirtualne.

Obecnie dzięki wykorzystaniu prywatnych chmur, Intel posiada 75 tysięcy serwerów w 91 centrach danych. Celem Intela jest wirtualizacja 75% z nich przy zachowaniu 25% sprzętu rzeczywistego (nie wirtualnego), ponieważ te 25% jest już mocno wykorzystane lub wykorzystywane do wysoce krytycznych aplikacji.

Generalnie są cztery pytania niezbędne do określenia rodzaju chmury komputerów:
1. Czy dane przechowywane są tajemnicą?
2. Czy w chmurze mają się realizować aplikacje krytyczne i czy aplikacje są ze sobą zintegrowane?
3. Czy jest wymagana zdolność rozróżniania?
4. Czy jest wymagana wysoka przepustowość sieci?

W momencie, gdy użytkownik końcowy na którekolwiek z tych pytań odpowiedział twierdząco, aplikacja automatycznie jest określana jako prywatna. Jest jednak możliwość tworzenia prywatnych chmur na rzecz chmur publicznych w zakresie podnoszenia sprawności i wydajnośc bez ryzyka związanego z bezpieczeństwem.

W ankiecie uzyskano tez kilka dodatkowych danych:
28% użytkowników stwierdziło, że zarządza więcej niż 1 petabajtem przestrzeni w centrach przetwarzania danych, 17% podało, że zarządza od 100TB do 499TB, 14 % - 10-99TB, 12% - 500-999TB, 10% - 5-9TB, a 5% podało, że nie korzysta z takiego składowania.

35% respondentów stwierdziło, że ich budżety IT mieszczą się w zakresie od 1 do 9 milionów dolarów. Kolejne 15%, że 10-24 mln, 10% - 25-49 mln, 10% 50-99 mln. Pozostali wskazali, że ich budżet wynosił od 100 tysięcy do 1 miliona dolarów.Lucas Mearian, tł. Sebastian Czarnecki
Na podstawie: blog.ampmedia.pl, computerworld.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii