Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2012-06-11

Duże zainteresowanie elastycznymi, lekkimi robotami

Duże zainteresowanie elastycznymi, lekkimi robotami

Universal Robots, duński producent uniwersalnych robotów przemysłowych, wraca z targów AUTOMATICA 2012 bogatszy o wiele nowych i interesujących kontaktów. Podczas targów firma zaprezentowała dwuramienne ramię lekkiego robota UR5 wraz z nowym oprogramowaniem. Szczególnym wydarzeniem było zwycięstwo w ósmej edycji IERA-Award, międzynarodowej nagrody przyznawanej w trakcie targów za wiodące technologie w robotyce. Sukces na AUTOMATICA potwierdza słuszność przy-jętej przez Universal Robots strategii wzrostu — jesienią firma planuje prezentację swojej oferty na targach IMTS w Chicago i będzie to pierwszy samodzielny występ na imprezie targowej w USA.

Na stoisku Universal Robots na targach AUTOMATICA 2012, które odbyły się w zeszłym tygodniu w Monachium, na gości czekało 13 przedstawi-cieli duńskiej firmy. W ciągu czterech targowych dni zaprezentowali sze-rokie możliwości zastosowań robotów UR5 i UR10, a także oprogramo-wanie procesowe, które znacznie je rozszerza. W ramach nowości firma Universal Robots przedstawiła kombinację dwuramiennego robota UR5 i nowego oprogramowania, które będzie dostępne od początku sierpnia. Dzięki zastosowaniu nowego protokołu komunikacyjnego Modbus i regu-lacji mocy obydwa roboty są w stanie przenosić przedmioty bez dodat-kowych chwytaków.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania, z jakim nasza oferta spotkała się na targach AUTOMATICA 2012, najważniejszej dla nas im-prezie handlowej w roku” — powiedział Thomas Visti,  wiceprezes i dy-rektor handlowy Universal Robots. „Branża uważa nas za doświadczone-go dostawcę przyjaznych dla operatora, niezawodnych i wszechstronnych robotów przemysłowych. Mieliśmy okazję pokazać wielu gościom, jak bardzo intuicyjna jest obsługa naszych robotów, a także zaprezentować się międzynarodowej publiczności. Największe zainteresowanie wzbudziły szerokie możliwości zastosowania naszych produktów, a także ich bez-pieczna praca w bezpośredniej bliskości człowieka”.

Wydarzeniem szczególnym dla Universal Robots było zwycięstwo w ósmej edycji  IERA-Award, międzynarodowej nagrody przyznawanej w trakcie targów. Zrzeszenia branżowe International Federation of Robotics (IFR) i IEEE Robotics and Automation Society nagrodziły pierwszym miejscem innowacyjne rozwiązania zastosowane w robocie przegubowym UR5 oraz jego sukces rynkowy. Firma pokonała finali-stów z Japonii, USA, Niemiec i Anglii.

Nagrodę wręczyło, w trakcie uroczystej kolacji, jury złożone z przedsta-wicieli kół i organizacji branżowych.
„Universal Robots jest znakomitym przykładem innowacyjnych, pionier-skich prac w zakresie nowoczesnej robotyki, dzięki którym urządzenia te są dostępne na rynku, odnosząc sukces handlowy” — wyjaśnił John Dul-chinos, członek jury i członek zarządu IFR.

Nagroda jest wyrazem uznania dla tempa rozwoju firmy począwszy od rynkowej premiery robota w 2008 roku. W ciągu zaledwie kilku lat Universal Robots udało się z powodzeniem stworzyć międzynarodową sieć dystrybucji obejmującą około 80 partnerów w 35 krajach.

„Bardzo cieszymy się ze zdobycia nagrody IERA-Award, która jest dowo-dem docenienia nie tylko naszego produktu, ale także przyjętej globalnej strategii wzrostu. Aktualnie prowadzimy działalność na czterech konty-nentach i co miesiąc zatrudniamy nowych pracowników z myślą o ciągłym rozwoju Universal Robots” — powiedział Thomas Visti.

Automatica to nie ostatnie targi w kalendarzu na 2012 rok. We wrześniu Universal Robots planuje zorganizowanie po raz pierwszy stoiska na tar-gach IMTS w Chicago. Obecność na największych targach technologii produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych stanie się dla Duńczyków oka-zją do dalszej ekspansji. Czas, by kolega robot postawił nogę także na amerykańskiej ziemi.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii